25. | 2. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Venäjän toiminnoista päätös kesään mennessä
Atrialla hyvät kasvuluvut 2003
Ruotsin lihamarkkinoilla toimiva tytäryhtiö Lithells AB esitti parasta tuloskykyä Atria Yhtymän vuoden 2003 tuloksessa. Lithells hoitaa noin neljänneksen Ruotsin lihavalmisteista. Lithells-konserniin kuuluvat lihavalmisteita ja pakattua lihaa tuottava Atria Lithells AB, pikaruokayritys Atria Concept AB ja lähitukkukaupan yritys Svensk Snabbmat AB.
   Atriassa arvioidaan Lithellsin kaikkien tytäryhtiöiden kasvavan edelleen.
   Atria Yhtymä eteni tasaisesti 2003 tunnuslukujen valossa. Liikevaihto kasvoi noin 60 miljoonaa euroa (765,1 M€), liikevoitto (30,9 M€) nousi 4,0 prosenttiin liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 23,6 M€, 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Kauden tulos oli 15,0 M€, mikä on 7 prosenttia edellisvuotista parempi. 
   Atria Yhtymän oma pääoma tuotti 7,5 prosenttia ja sijoitettu pääoma 9,1 prosenttia. Omavaisuusaste nousi no 49,6 prosenttiin.
   Atria Yhtymän yhtiökokous pidetään 5. toukokuuta Kuopiossa. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä, nyt hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja 6 varajäsentä. Hallitus ehdottaa jaettavaksi osingoksi 0, 425 euroa osaketta kohden.
   Kasvumahdollisuutensa Atria näkee olevan tällä erää Itämeren ympäristössä. Vilnassa Liettuassa valmistuu huhtikuussa 2004 UAB Vilnaus Mesan uusi tehdas. Tavoitteena on hilata sen markkinaosuutta 10 prosentista selvästi suuremmaksi kotimaassa, yrityksellä on myös vientiä Latviaan.
   Vuoden 2004 alkupuoliskolla Atria todennäköisesti päättää tuotannon aloittamisesta Venäjällä.

Runsaasti omistusjärjestelyjä vuonna 2003
HK Ruokatalo hyötyy EU25:stä Baltiassa
HK Ruokatalo -konserni on aloittanut vuoden 2004 tavoitteiden mukaisesti ja etenee kustannustehokkuuden parantamisessa ja yhteistyön syventämisessä kaupan asiakkaiden kanssa.
   Toukokuussa toteutuvan EU:n laajentumisen nähdään tekevän hyvää konsernin Baltian toiminnoille. Konsernin vuoden 2003 647,4 miljoonan euron liikevaihdossa (14
M€ enemmän kuin 2002) oli 107,9 miljoonaa Baltiasta. Baltiassa ja Puolassa toimiva HK Ruokatalo pääsee laajoille vientimarkkinoille Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan tullessa EU:n jäseniksi.
   Tulosta ennen satunnaiseriä HK Ruokatalolle jäi vuoden 2003 toiminnasta 22,2 miljoonaa euroa (26,5
M€ vuonna 2002). Baltian toiminnasta tulos oli 3,5 miljoonaa euroa (8,1 M€ vuonna 2002). HK Ruokatalon oma pääoma tuotti 10,7 prosenttia ja sijoitettu pääoma 9,8 prosenttia. Omavaraisuus pysyi yli 41 prosentissa.
   Toimitusjohtaja Simo Palokangas toteaa konsernin toiminnallisen tuloksen yrityksen historian toiseksi parhaaksi. Kesäsesonki ei kuitenkaan tyydyttänyt: sikasykli laski hintoja erityisesti Baltiassa, lisäksi ilmaantui kertaluonteisia kustannuksia. Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen ei saavuttanut asetettuja tavoitteita.
   Palokangas voisi lokakuussa 2004 siirtyä eläkkeelle HK Ruokatalosta. Hallitus on Palokankaan kanssaan kuitenkin sopinut, että hän jatkaa konsernin johdossa toistaiseksi.
   HK Ruokatalo lisäsi myyntiään vuonna 2003 viisi prosenttia  edellisvuotisesta. Joulukinkkujen yli 2,5 miljoonaa kilon myynti on ennätystulos. Siipikarjatuotteiden markkinoilla konserni otti lisää osuutta.
   HK Ruokatalo lisäsi yritysomistuksiaan vuonna 2003. Puolalaisessa Sokolow S.A:ssa HK Ruokatalon omistusosuus nousi 21,1 prosenttiin, AS Talleggissa 98,3 prosenttiin. Tallegg puolestaan osti enemmistön toisesta siipikarjayrityksestä, liettualaisesta UAB Selingasista. Kotimaassa kokonaan HK Ruokatalon omistukseen tulivat Koiviston Teurastamo ja Helanderin teurastamo, jonka laitos Loimaalla suljettiin. Myös Pouttu Foods on nyt nyt täysin HK Ruokatalon omistuksessa.
   HK Ruokatalon hallitus ehdottaa 22.4.2002 Turussa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2003 tuloksesta 0,28 euroa osaketta kohden.

Markkinaosuudet kasvoivat 2003
Munakunnalle miljoonan voitto 
Parantunut tehokkuus nosti Munakunnan vuoden 2003 tuloksen ennen satunnaiseriä miljoona euroa plussalle. Edellisenä vuonna oli tullut 1,3 miljoonaa tappiota.
   Munakunta onnistui samaan aikaan sekä nostamaan tuottajahintaa viisi prosenttia että parantamaan omaa tulostaan lähes kaikilla mittareilla. Samalla kohentui markkinaosuus päivittäistavarakaupassa ja hankinnassa. Syksyllä Munakunta paransi asemiaan myös kananmunavalmisteiden markkinoilla.
   Toimitusjohtaja Jan Lähde toteaa, että muutokset pakkaamo- ja kananmunavalmistetuotannossa sekä kuljetuksissa nostivat tehokkuutta ja kilpaulukykyä. Ennakkotietojen mukaan toiminnalliset kulut pienenivät noin miljoonalla eurolla 9,4 miljoonaan euroon. Henkilöstö väheni keskimäärin 114 työntekijään. Liikevaihto nousi 46,9 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste 54,4 prosenttiin, maksuvalmiuskin parani. Luvuissa ovat mukana Munakunnan lisäksi A-Muna ja Scanegg Suomi.
   Tuottajien kanssa tehdyn sopimustuotannon ansiosta tuotantoa voidaan nyt ohjata entistä paremmin kulutuksen mukaan. Kuitenkin tuottajilta ostettiin kananmunia viime vuonna kuusi prosenttia enemmän kuin 2002, yhteensä 30,4 miljoonaa kiloa.
   Munakunta on käynnistänyt jäsenkampanjan ja pyrkii Lähteen mukaan saamaan kaikki tuottajansa osuuskunnan omistajiksi. Asiakaspalvelua Munakunta parantaa vuoden 2004 aikana esimerkiksi vähittäiskaupalle tarjottavilla pienkonteilla, jotka säästävät tilaa.

Finnforest osti puurakentamisen kumppaninsa 
Saksalainen Merk Finnforestille 
Finnforest on vahvistamassa asemiaan Keski-Euroopassa hankittuaan alan saksalaisen toimijan Merk GmbH:n. Paitsi Saksassa Merk vaikuttaa Ranskassa, Italiassa ja Isossa-Britanniassa.
   Merk on ennestään Finnforestin asiakas ja yhteistyökumppani. Yrityksellä on Baijerissa noin 100 työntekijää, sen liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.

POP-Prime laski
Paikallisosuuspankkiliiton hallitus on päättänyt koron laskusta. POP-Prime on maaliskuun 8. päivästä 2004 lähtien 2,25 prosenttia. Korkopäätös perustuu lyhyen aikavälin talousnäkymiin ja markkinakorkojen tasoon.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset