15. | 3. | 2007  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiYritys pienensi tappiotaan 2006 ja lyhentää velkoja
Portti selvittää kalkkunan
teurastuksen ja leikkuun jatkoedellytykset

Järvi-Suomen Portti aloitti yt-neuvottelut kalkkunoita teurastavassa ja leikkaavassa Juvan toimipisteessään keskiviikkona. Juvalla on 28 työntekijää.
  Parikymmentä kalkkunantuottajaa Juvan seudulla tuottaa raaka-ainetta Järvi-Suomen Portille. Heille suunnitellaan toimia tuotantosuunnan vaihtamiseksi kalkkunasta sian- tai naudanlihan tuotannoksi.

Toimitusjohtaja Kari Tillasen mukaan Järvi-Suomen Portti hakee noin 10 prosentin tuottavuuden kehitystä. Kustannukset tuotettua yksikköä kohden olivat jo viime vuonna aiempaa edullisemmat.
Kuva M.Nummi
  Järvi-Suomen Portin toimitusjohtajan Kari Tillasen mukaan luopuminen omasta kalkkunan teurastuksesta ja leikkuusta ei merkitsisi kalkkunatuotteista luopumista ja kotimaista raaka-ainetta on tarkoitus käyttää, mikäli sitä on saatavissa kilpailukykyiseen hintaan.
  Järvi-Suomen Portti ulkoisti hankinnan LSO Foodsille viime vuonna. Tillanen pitää epätodennäköisenä, että vastaavanlainen ulkoistaminen olisi mahdollista kalkkunaraaka-aineen hankinnassa.
  Järvi-Suomen Portin velkojia edustava Osuuskunnan valvoja Pekka Jaatinen teki kalkkunan teurastuksen ja leikkuun lopettamista koskevan vaatimuksen helmikuussa. Osuuskunnan hallitus päätti selvittää kyseisen liiketoiminnan jatkamisen edellytykset.
  Tillasen mukaan taustalla on raaka-ainetuotannon heikko kilpailukyky Brasilian ja parhaiden EU:n tuotantoalueiden raaka-aineen kanssa: kotimaisen ja tuontifileen kilohintojen väliä on pari euroa. Kalkkunan tuottajahinta kiloa kohti on myös kilpailevan broilerin tuottajahintaa kalliimpi.
  Tappiollinen kalkkunaliiketoiminta sai myös suurimmat lihatalot Atrian ja HK Ruokatalon perustamaan yhteisen Länsi-Kalkkuna Oy:n, joka aloitti toimintansa tämän vuoden alussa.
  Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan tulos vuodelta 2006 ei yltänyt tavoitteisiin. Liikevaihto väheni edellisvuotisesta 1,7 prosenttia 99,8 miljoonaan euroon, kun hankinnan ulkoistamisesta johtuva liikevaihdon lasku otetaan huomioon. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 0,3 prosenttia. Liikevaihdosta 3,5 prosenttia tuli ulkomailta. Osuuskunnan omat pääomat olivat vuoden lopussa 4 miljoonaa euroa miinuksella, mutta toimitusjohtajan mukaan maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä.
  Liiketulos jäi 3,5 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Edellisenä vuonna tappio oli 6,6 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisia eriä operatiivinen liiketulos oli 4 miljoonaa euroa edellisvuotista parempi.
  Yhtäläinen liiketuloksen paraneminen on saatava Tillasen mukaan aikaan vuonna 2007. Myynnin kannalta alkuvuosi on kuitenkin ollut verkkaista. Vuonna 2006 Portti sai vain lieviä korotuksia myyntihintoihin ja nyt normaalin kausivaihtelun lisäksi myyntihintojen nosto heijastuu joihinkin tuotteisiin.
  Alkuvuodesta Portti on lyhentänyt 750 tuhannella eurolla vakuudettomia velkoja. Varoja lyhennyksiin on saatu mm. myymällä tuotantolaitos Kouvolassa, missä piirakkaliiketoiminta jatkuu nyt vuokratiloissa.
  "Alkutuotannon ulkoistamisella näyttää alustavien tietojen mukaan olevan positiivinen vaikutus tulokseen", talousjohtaja Jukka Tuovila toteaa.
  Naudan leikkuusta viime syksyn yt-neuvotteluissa sovittuja asioita Lappeenrannan ja Mikkelin välillä järjestellään parhaillaan. Lappeenranta keskittyy naudan takaosien leikkuuseen.
  Portti on tuottanut hyvää vauhtia uutuuksia vuonna 2006. Niiden osuus liikevaihdosta oli 6,5 prosenttia. Tällä oli merkitystä esimerkiksi valmisruokien myynnin lisääntymiseen markkinakasvua nopeammin. Myös lihavalmisteiden myynti lisääntyi Tillasen mukaan markkinoita nopeammin. Kesän myynti, teollisesti pakatun lihan myynti sekä joulukauppa olivat pettymyksiä - tuloksen kannalta sekä kesä- että joulusesonki olivat kuitenkin edellisvuotisia paremmat.
  Tillanen luonnehtii Portin olevan yrityskooltaan hankala: se ei yllä kovin suuriin ja edullisiin tuotantosarjoihin. Tuotanto on kuitenkin tehostunut ja jatkossa toiminnan on edelleen keskityttävä kannattaviin liiketoimintoihin ja erikoistuttava neuvotteluvoimaa antaviin entistä harvempiin ja isompiin tuoteryhmiin. Tavoite on esimerkiksi nostaa uutuuksien osuus 10 prosenttiin liikevaihdosta. Logistiikkajohtaja Pekka Hirvosen mukaan uusi Tikkalan tehdas, joka on makkarantuotantoon painottunut, mukautuu hyvin uutuustuotteiden valmistukseen.
  Osuuskunnan lihaliiketoiminnasta oli poistunut viime vuoden lopun tilaston mukaan (517 henkilöä) 32 työntekijää ja valmisteliiketoiminnasta 8 verrattuna edellisvuotiseen. Jäsenmäärän vähennys oli noin 50.


Nyt vanhat vaurastuvat, nuoret velkaantuvat
OP-ryhmä esittää vapautta verosta
jos perintö hyppää sukupolven yli

OP-ryhmä esittää torstaina julkistamansa suhdanne-ennusteen yhteydessä, että perintö olisi verovapaata, mikäli se siirtyisi yhden sukupolven yli lapsenlapsille. Verovapaus voisi koskea ainakin asuntoja, mutta mahdollisesti myös koko varallisuutta.
  OP-ryhmä perustelee ehdotusta sillä, että ikäryhmien väliset varallisuuserot ovat kasvaneet huomattavasti: velat kertyvät nuorille ja varallisuus yhä vain iäkkäämmille ihmisille.
  Verovapaan asunnon saaja joutuisi kyseisen asunnon myydessään maksamaan luovutusvoittoveron, joka olisi useimmissa tapauksissa suurempi kuin nykyinen perintövero. OP-ryhmä esittää verovapauden ulottamista myös luovutusvoittoihin.

Pääekonomisti Timo Lindholm Osuuspankki-keskuksesta ennakoi, että tupo-neuvotteluihin on kertynyt paineita ja avuksi saatetaan joutua ottamaan finanssipoliittisia keinoja.
  OP-ryhmä ennustaa Suomen talouden kehittyvän edelleen Euroaluetta ja USA:n taloutta suotuisammin tänä ja ensi vuonna.
  Ryhmän vuosia 2007-08 koskevan suhdanne-ennusteen mukaan talouskasvu asettuu tänä vuonna normaalin kolmen prosentin kasvuvauhtiin. Kasvua vahvasti tukeneen viennin kasvu on edelleen vahvaa, mutta entisen suuruista kasvua alkavat estää jo kapasiteetin rajat.
  Vientinäkymät vuodelle 2007 ovat OP-ryhmän ennusteen mukaan kohtuulliset. Päämarkkina-alueelle Länsi-Eurooppaan vienti ei juuri heikkene, koska EU:n talouskasvu supistuu vain lievästi.
  Asuntomarkkinoiden OP-ryhmä arvioi hieman rauhoittuvan. Asuntojen hinta on noussut kotitalouksien tulonnousua enemmän, nyt korkokin on noussut.


Juutinen Etelä-Saimaassa: Alan on pakko sopeutua
SEL pani tes-neuvottelut poikki
(15.3.2007) Suomen Elintarviketyöläisten Liiton liittovaltuusto antoi torstaina työehtosopimusneuvottelijoilleen valtuudet vastata työnantajapuolen toimenpiteisiin ja lisäksi päättää toimista työehtosopimuksiin pääsemiseksi kaikilla SEL:n sopimusaloilla.
Liittovaltuusto antoi myös SEL:n tes-neuvottelukunnalle valtuudet hylätä ETL:n sopimusesitykset, jotka sisältävät työajan avaamiskysymyksiä.
  Työntekijöiden maanantaina julistama ylityökielto jatkuu nyt kummankin osapuolen näkemyksen mukaan laillisena. SEL:n kotisivuilla todetaan, Elintarviketeollisuusliiton neuvottelujen etenemisen ehdoksi asettama mahdollisuus 10 tunnin työpäivään ja 50 tunnin työviikkoon vuoden tasoittumisjaksolla ovat elintarviketyöläisille mahdoton asia hyväksyä.
  ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen sanoo torstain Etelä-Saimaassa, että elintarviketeollisuus ei hae pidennettyä työaikaa, vaan sitä, että sesonkien yhteydessä olisi mahdollista pidentää viikkotyöaikaa päivä- tai viikkotasolla.
  ETL esittää, että 10 ja 50 tunnin enimmäistyöajoista voisi sopia paikallisesti ja että vuoden jakson sijasta jakso voisi olla esimerkiksi 3 tai 6 kuukautta.
  Juutinen katsoo Etelä-Saimaassa, että alan on pakko sopeutua markkinoiden muutokseen ja että tuotteet ostetaan muualta, ellei suomalainen teollisuus pysty kaupan edellyttämiin toimituksiin.


SEL:n ylityökiellon takia toimituksia voi viivästyä
Elintarvikealan neuvottelut jauhavat paikallaan
(12.3.2007) Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton välisiä työehtosopimusneuvotteluja on käyty ilman edistystä jo useita viikkoja.
  ETL:n mukaan SEL:n neuvotteluissa esittämät vaatimukset eivät lainkaan huomioi elintarviketeollisuuden taloudellista tilannetta, vaan vaatimukset johtaisivat jopa 19 %:n palkankorotuksiin.
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) katkaisi työehtosopimusneuvottelut tänään 13.3., vaikka työantajaliitto Elintarviketeollisuusliitto oli neuvotteluissa tullut vastaan asiakysymyksissä SEL:n edellisellä neuvottelukerralla edellyttämällä tavalla.
– Neuvotteluiden katkaisemiseen ei ole mitään muuta järkevää selitystä kuin pääsiäisenä alkavat SEL.n liittokokousvaalit. Vaalien vuoksi SEL:n vaatimukset ovat tässä vaiheessa epärealistiset ja tarkoitettu lähinnä vaalikentälle, toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.
– SEL on julkisuudessa ja jäsenilleen kiistänyt ylityökiellon laittomuuden ja siksi Elintarviketeollisuusliitto on pakotettu viemään sen työtuomioistuimen ratkaistavaksi, Juutinen lisää.
SEL aloitti laittoman ylityökiellon 12.3. Ylityökielto on toistaiseksi aiheuttanut yrityksille ylimääräisiä kustannuksia ja vähäisiä toimitusvaikeuksia, mutta se ei ole haitannut kuluttajien päivittäisiä hankintoja.
  SEL on julistanut ylityökiellon 12.3. alkaen. Osapuolet eivät ole selkeästi yhtä mieltä edes siitä, jatkuvatko viralliset neuvottelut vai eivät: ETL pitää ylityökieltoa työrauhan ja edelleen käytävien neuvottelujen vuoksi laittomana, SEL puolestaan normaalina toimena sopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimus meni umpeen helmikuun lopussa.
  SEL:n aloittama ylityökielto lisää ETL:n mukaan yritysten kustannuksia. Myös joidenkin yksittäisten tuotteiden toimitukset saattavat hieman viivästyä.
  Vuonna 2006 tupon mukaiset palkankorotukset työmarkkinoilla olivat 2,1 prosenttia. ETL:n mukaan SEL:n esittämät teksti- ja palkkavaatimukset johtaisivat jopa 15 - 19 %:n palkankorotuksiin vuonna 2007: Korotukset olisivat 7 - 9 kertaa vuoden 2006 tupotasoa korkeammat. ETL huomauttaa SEL:n lisäksi esittäneen vaatimuksia, jotka rajoittaisivat alihankintasopimusten, vuokratyövoiman ja osa-aikaisen työvoiman käyttöä ja siten estäisivät yrityksille kuuluvan liikkeenjohdollisen päätöksenteon.


Suomen Rehun ja Avenan kauppa
jatkoselvittelyyn Kilpailuvirastossa

Kilpailuvirasto ottaa jatkoselvittelyyn Hankkija-Maatalouden ja Lännen Tehtaiden sopiman yrityskaupan Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin osakkeista. Kilpailuvirasto antoi välipäätöksen asiasta maanantaina.
  Kilpailuvirasto ilmoittaa kotisivuillaan jatkokäsittelyssä tutkittavan, johtaako yritysjärjestely sellaisen määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, joka estää merkittävästi kilpailua erityisesti rehu- tai viljamarkkinoilla.
  Kilpailuvirasto voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta.


HK Ruokatalo mukaan bioenergian
tuottamiseen Virossa

Viron suurin sianlihan tuottaja AS Ekseko ryhtyy myös bioenergian tuottajaksi. Ekseko tekee yhdessä Eesti Energian ja jätealan yrityksen Ragn-Sellsin kanssa biokaasulaitoksen lähelle Viljandia.
  Laitos tuottaa energiaa, lämpöä ja lannoitetta. Samalla Ekseko pystyy merkittävästi vähentämään sikalan hajuhaittoja. Lisäksi voimalan prosessin läpikäynyt liete on lannoitteena aiempaa parempilaatuista ja hajuttomampaa.
  Ekseko kuuluu HK Ruokatalo Group -konserniin. Hankkeen suunnitelmia ja lupia ryhdytään puuhaamaan heti ja rakentamiseen arvioidaan päästävän vuoden 2008 puolella.
  Voimalan sähköntuotannon teho on 1,7 megawattia ja lämmöntuotannon teho 1,9 miljoonaa wattia.
  Bioenergian tuotanto on Virossa tullut ajankohtaiseksi ja kannattavaksi energianhintojen noustua. Hanketta on selvitelty jo usean vuoden ajan.Valion liikevaihto kasvoi, tulos pieneni
Itämeren alueen tytäryhtiöt vedossa
Valio-konserni lisäsi liikevaihtoaan viime vuonna kolme prosenttia edellisen vuoden liikevaihdosta, tulos sen sijaan väheni selvästi.
  Toimitusjohtaja Heikki Halkilahti sanoo tuloksen pienenemisestä, että Valio kompensoi maidontuottajien kustannustason nousua nostamalla ostohintaa.
  Valio ylitti toiminnalliset tavoitteet ja koko henkilökuntaa koskeva tulospalkkaus toteutui täysimääräisenä.
  Liikevaihto ulkomailla kasvoi neljä prosenttia. Vienti lisääntyi kolme prosenttia ja vientimarkkinat näyttävät Halkilahden mukaan vakailta myös vuoden 2007 puolella.
  Koko viime vuoden 1621 miljoonan euron liikevaihdosta ulkomailta tuli 546 miljoonaa euroa.
  Valio on tekemässä logistiikkakeskusta ja sulatejuustotehdasta Moskovaan. Halkilahden mukaan rakentaminen päästäneen aloittamaan. Asiasta päätettäessä vuonna 2005 investoinnin arvioitiin olevan toiminnassa 2007 puolivälin tienoilla ja hankkeen hinnaksi arvioitiin noin 30 miljoonaa euroa.
  Liikevoittoa konsernille jäi 13 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 6 miljoonaa. Kumpikin oli osapuilleen puolet edellisvuoden arvoista.
  Liikevaihto tytäryhtiöissä Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa lisääntyi 15 prosenttia. Finlandia Cheesen liikevaihto USA:ssa laski, mihin vaikutti pääasiassa dollarin suhde euroon.
  Valio lisäsi maidon hankintaosuuttaan Suomessa prosenttiyksiköllä 86 prosenttiin.
  Valion omavaraisuusaste säilyi entisellä hyvällä tasolla yli 40 prosentissa.
  Kotimaassa Valio arvioi kilpailun kiristyvän. Kotimaassa Valio aloittaa ensi toukokuussa noin 40 miljoonan euron investoinnin Seinäjoella. Investoinnilla saadaan lisää tuotantovoimaa voin, Oivariinin ja KevytLevin valmistukseen ja voidaan lisätä rahkojen ja annospulloissa myytävien tehojuomien kehittämistä.
  Kahdella prosentilla viime vuonna kasvanutta kotimaan liikevaihdon kasvua tukivat kuluttajamaidon, raaka-aineeksi myydyn maidon sekä jogurtin ja mehujen myynnin lisääntyminen. Ravintorasvojen myynti väheni.


Sardusin järjestelyt tiedossa kesään mennessä
Pietarilaisyritys yksi Atrian ilonaiheista
Atria-konsernin liikevaihto vuonna 2006 lisääntyi edellisvuotisesta lähes 13 prosenttia 1103 miljoonaan euroon. Voitto ennen veroja oli 34,6 miljoonaa eli hieman edellisvuotista vähemmän.
  Kasvulukemat vuoden viimeisellä neljänneksellä olivat selkeästi koko kautta vahvemmat: siltä kaudelta voitto oli 15 miljoonaa euroa.

Atria Yhtymän toimitusjohtaja Matti Tikkakoski.

Atria Suomen toimitusjohtaja Juha Gröhn.
  Yhtymän toimitusjohtaja Matti Tikkakoski sanoo yrityksen tehneen kuitenkin oikeita strategisia liikkeitä ja vuodelta 2007 hän arvioi tuloksen paranevan sekä Suomessa, Ruotsissa että Venäjällä.
  Konsernin liikevaihdosta 60 prosenttia tuli Suomesta, 30 Ruotsista ja loput Venäjältä ja Baltiasta.
  Tikkakoski on tyytyväinen liiketoiminnan kehitykseen Venäjällä. Pit Product -yhtiön haltuunotto on sujunut hyvin, kasvu on markkinoita nopeampaa. Myynti laajenee Moskovaan ja muihin isoihin kaupunkeihin. Logistiikkakeskus ja lihavalmistetehdas Pietarin tuntumassa ovat tekeillä ja ensi kesään mennessä uudet tuotteet on lanseerattu.
  Atria on pystynyt hinnankorotuksiin niin Suomessa, Ruotsissa kuin Venäjällä, missä toiminta on ollut kannattavaa jo viime kesästä.
  Baltiassa Atria joutuu saneeraamaan toimintaa ja irtisanoo yli sata työntekijää. Myös Baltiassa Atria on tekemässä uutuusuotteita markkinoille.
  Konsernin ilonaiheita oli myös kotimaan menestys. Atria Suomen toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo Atrian onnistuneen erittäin hyvin grillikauden myynnissä, hyvä kehitys jatkui kesän jälkeen, myös hinnankorotuksissa onnistuttiin.
  Kokonaismarkkinaosuuttaan Atria nosti kotimaassa 29,4 prosenttiin.
  Viikko siiten Atria julkisti ostavansa ruotsalaisen Sardus AB:n, joka on Tikkakosken mukaan ollut Atrian ykköskohde Ruotsissa. Atria on omistanut Sardusista viisi prosenttia ja seurannut sen kehitystä jo vuosia.
  Sarduksessa on jo ollut sisäinen suunnitelma konsernin kehittämiseksi ja Atria aikoo saada kesään mennessä valmiiksi konsernia koskevat suunnitelmat.
  Ruotsissa Atria joutuu tekemään myös päätöksiä lihanhankinnasta. Se käyttää siellä noin 35 miljoonaa kiloa lihaa ja keskittyy mieluummin arvoketjun yläpäähän kuin alkutuotantoon, mutta on yhtiön johdon mukaan valmis vaikka teurastamon rakentamiseen. Päätös asiasta syntynee ennen kesää.
  Atrian hallitus esittää 3. toukokuuta 2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuoden 2006 tuloksesta jaetaan osinkoa 0,595 euroa osakkeelle.Ruotsissa ehkä tulossa rakennejärjestelyjä
HK Ruokatalo paransi vuoden lopulla
Vahvaa rakennemuutosta toteuttava ja tuotevalikoimaansa uudistava HK Ruokatalo Group teki viime vuonna parasta tulosta Baltiassa, joka kuitenkin edustaa reilua kymmentä prosenttia liikevaihdosta. Myös kotimaassa liiketoiminta vuoden viimeisellä neljänneksellä kehittyi hyvin, mutta pitkän aikavälin tavoitteistaan konserni jäi jälkeen.

Kai Seikku lehdistötilaisuudessa maanantaina Helsingissä. Maaliskuun alusta lähtien Seikun paikan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajana ottaa Esa Mäki.
Kuva Markku Nummi

  Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevoiton osuus liikevaihdosta ylittikin jo konsernin asettaman tavoitteen myös kotimaassa Baltian lisäksi.
  Konsernin toimitusjohtajan Kai Seikun
mukaan konsernin rakennemuutoksen säästöt ja tuotevalikoiman optimointi alkavat vähitellen näkyä tuloksessa. Vuoden alussa markkinoille tulleista uusista tuotteista toinen on myynyt jopa yli odotusten. HK lanseerasi Ehta ja Potku -nimiset tuotteet.
  Seikku odottaa liikevoiton paranevan tänä vuonna sekä Suomessa, Baltiassa että Puolassa.
  Konsernin liikevaihto oli 934,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto 40,4 miljoonaa euroa ylitti selvästi edellisvuoden voiton.
  608 miljoonan euron liikevaihdosta Suomessa liikevoittoa tuli 21,8 miljoonaa. Se on yli puolet edellisvuotista enemmän, mutta vuosi 2005 ei ollut tavanomainen vertailuvuodeksi.
  Baltian 130,8 miljoonan euron liikevaihdosta herui liikevoittoa 12,6 miljoonaa eli kaksin verroin edellisvuotiseen nähden.
  Puolassa Sokolówin liikevaihdosta puolet eli 203,6 miljoonaa euroa konsolidoitiin HK Ruokatalolle. Puolasta liikevoittoa tuli 6 miljoonaa euroa.
  Sokolów osti viime vuonna selvitystilaan joutuneen lihayhtiö Pozmeatin tehtaineen, mukana tuli vuosisadan vanha tunnettu tuotemerkki.
  Alkuvuodesta Puolan liiketoiminta luisti hyvään tahtiin, mutta Seikun mukaan markkinatilanne on sittemmin kiristynyt. Pozmeatin toiminnan käynnistäminen tietänee kertaluonteisia menoja.
  Ruotsalaisen Swedish Meatsin liiketoiminnan osto toteutui tammikuun lopussa 2007 ja Suomen liiketoiminnan liikevaihdon osuus koko konsernin liikevaihdosta on tässä vaiheessa enää vajaa kolmannes.
  Swedish Meats nosti liikevaihtoaan viime vuonna 10 038 miljoonaan kruunuun ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä 163 miljoonaan kruunuun. Verojen ja jälkitilien jälkeen konserni raportoi tuloksekseen 17 miljoonaa kruunua. Omavariaisuusaste oli alle 30 prosenttia.
  Ruotsissa Scan AB:ksi muuttuneen Swedish Meatsin liiketoiminnan kannattavuus suhteessa yhtiön kokoon ja markkina-asemaan on Seikun mukaan vaatimatonta ja tavoitteiden saavuttaminen Ruotsissa edellyttää nopeaa ja laajaa toimintojen kehittämistä.
  Seikun mukaan Ruotsissa lienee edessä rakenteelllisia järjestelyjä, mistä puolestaan aiheutuisi kertaluonteisia kustannuksia.
  HK Ruokatalo Groupin yhtiökokous on 20.4.2007 Helsingissä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tuloksesta jaetaan 9,3 miljoonaa euroa osinkoa osakkeenomistajille, mikä tekee 27 senttiä osaketta kohti.


Siwa ensimmäisenä maailmassa
Reilun kaupan appelsiinit irtomyyntiin
Siwa-kauppaketju ryhtyi ensimmäisenä kauppaketjuna maailmassa myymään vain Reilun kaupan irtoappelsiineja maaliskuun alusta lähtien.
Siwa myy nyt ainoastaan Reilun kaupan appelsiineja ja banaaneja.
  Tradekan kaupallinen johtaja Jussi Tolvanen pitää Reilun kaupan appelsiineja ja banaaneja keskeisenä kilpailutekijänä tulevaisuuden päivittäistavarakaupassa.
  Ensimmäiset Reilun kaupan irtoappelsiinit tuotiin Suomeen Marokosta, Limounnasoussin hedelmätilalta helmikuussa. Kyseiseltä tilalta Omar Ouidani painottaa, että Siwan päätöksellä on todellista merkitystä viljelijöille. Hän oli tuomassa ensimmäistä lastia Suomeen.
  Vuonna 2006 Siwa tilitti viljelijöille Reilun kaupan lisää noin 92 000 euroa. Tänä vuonna lisätilityksen arvioidaan kasvavan.
  Siwan Reilun kaupan appelsiinit tulevat Marokosta, Etelä-Afrikasta ja Argentiinasta, banaanit puolestaan Ecuadorista ja Costa Ricasta.


Elinkeinoelämä ja tutkijat järjestävät
Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2007
25. lokakuuta Lappeenrannassa

Jo kolmatta kertaa järjestettävä Osuustoimintatutkimuksen Päivä on tänä vuonna Lappeenrannassa.
  Osuustoimintatutkijoiden ja elinkeinoelämän yhteisesti järjestämä
Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2007 on torstaina 25.10.2007 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (www.lut.fi).
  Osuustoimintatutkimuksesta on teemasivut tuoreessa Osuustoiminta-lehden helmikuun numerossa. Aineisto perustuu myös osin tähän asti pidettyjen tutkimuspäivien antiin.
  Kutsut ja ilmoittautumistiedot tutkimuspäivään lähetetään kesän jälkeen.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset