Tasa-arvo osuustoiminnan voimavara
Osuustoiminta näkee ihmisten välisen tasa-arvon voimavaranaan. Tasa-arvon yksi ulottuvuus on sukupuolten välinen yhdenvertaisuus. Valtakunnallisen osuustoimintajärjestön Pellervo-Seuran johtokunta on antanut julkilausuman, jossa se painottaa erityisesti naisten ja miesten tasa-arvon tärkeyttä ja toivoo osuuskuntien sitoutuvan sen aktiiviseen toteuttamiseen.
   Pellervon yhteydessä toimii vapaamuotoinen tasa-arvokysymyksiin osuustoiminnassa keskittynyt Hedvig-työryhmä. Ruotsissa vastaava Emilia-työryhmä on toiminut jo vuosikymmenen. Siellä tuloksia on saatu aikaan, sillä naisten määrä osuuskuntien hallintoelimissä on noussut. Pellervo jatkaa työtä tasa-arvon edistämiseksi.
   Työryhmän nimi viittaa vuosisadan alun suomalaiseen osuustoimintapioneeriin Hedvig Gebhardiin, joka valisti osuustoiminnan tarvitsevan aktiivisia naisia. Hän kirjoitti osuustoiminnan olevan liikkeen, "jonka yhteyteen meidän, naisten, ei tarvitse päästä pokkuroimalla eikä pakottautumalla. Ei suinkaan, se tarvitsee naisen avustusta, se pyytää meiltä tätä." Naisten liian vähäiseksi katsottu osallistuminen erityisesti osuuskuntien hallintotehtäviin on ollut jatkuva huolenaihe näihin päiviin saakka.
   Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten palvelu- ja etujärjestö. Pellervoon kuuluu lähes 400 osuustoiminnallista jäsenyhteisöä, joilla on noin 1,3 miljoonaa jäsenyyttä. Pellervo-Seuran johtokuntaan kuuluu edustajia eri osuustoiminnallisista yrityksistä. Johtokunnan puheenjohtaja on Marcus H. Borgström.

Pellervon Päivän 2001 Hedvig-tiedote
Eeva Ukkolan kolumni
Sirpa Pietikäisen kolumni
Raija Itkosen kolumni
Marketta Lindbergin kolumni
Anne Äyräväisen kolumni Osuustoiminta-lehdessä
Pellervon johtokunnan julkilausuma
Anna palautetta Hedvig-aiheesta verkkosivulle

Lisätietoja Pellervo-Seurasta:
Anne Äyräväinen p. (09) 4767 5514


 

Uutiset | Pellervo-Seura | www.pellervo.fi | Sivun alkuun