aniweek.gif (7039 bytes)7.4.2000


Hallintomies pitää yhteistyösuunnitelmaa loistavana mallina muillekin sektoreille
Atria teurastaa ja leikkaa naudat HK Ruokatalolle
HK Ruokatalo välttyy uusimasta teurastamoaan, kun se ostaa nautojen teurastuksen ja leikkuun Atrialta, jolla on kapasiteettia valmiissa uusissa Kauhajoen laitoksissaan.
   Yritykset julkistivat tätä koskevan suunnitelman yhteistyöstä 3. huhtikuuta. Tuottajia ja omistajia edustava LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Myyrinmaa on hyvillään, sillä yhteistyökuvioita on haettu pitkään, ja tehon lisääminen on sekä yritysten että muiden osapuolten etu.
  Toimitusjohtaja Simo Palokankaan mukaan HK Ruokatalon Forssan teurastamo on suhteellisen iäkäs, ja sitä olisi pitänyt uusia, toisaalta maassa on runsaasti vapaata teurastuskapasiteettia. Naudan hankintamahdollisuudet alueella kuitenkin ovat rajalliset: valtaosa nautateuraista tulee maidontuotannnosta, joka on siirtynyt etelästä pois, maidon maakiintiö on täynnä, lihakarjatiloja
hkatria.gif (43177 bytes)
Atria Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Paatelainen ja HK Ruokatalo Oyj:n toimitusjohtaja Simo Palokangas kertoivat yhteistyöstä lehdistölle maanantaina 3. huhtikuuta. Kuva Markku Nummi
ei ole syntynyt. Palokangas sanoo HK Ruokatalon etsineen pitkään ratkaisua asiaan. Hän kuvaa yhteistyösuunnitelmaa toimialarationalisoinniksi, joka on malliesimerkki siitä, miten yhteistyötä yritysten välillä voi syntyä.
   Yhteistyösuunnitelman mukaan HK Ruokatalo ostaa teurastus- ja leikkuupalvelun Atrialta, mitään muita toimintoja suunnitelma ei kata. HK Ruokatalon keräilyautot kuljettavat naudat kuten tähänkin asti, mutta ne viedään Forssan sijasta Kauhajoelle. HK Ruokatalon naudanhankinnnan painopiste on ollut Pirkanmaalla ja pohjoisessa Satakunnassa, joten kuljetus ei aiheuta ongelmia. HK Ruokatalon yhteistyö Outokummussa sijaitsevan Pouttu Foods Oy:n kanssa jatkuu nautateurastuksessa ja -leikkuussa ennallaan.
   Kilpailuviranomaiset ovat saaneet tiedon yhteistyösuunnitelmasta ja käsittelevät HK Ruokatalon yksikönjohtajan Matti Perkonojan mukaan asiaa ilmeisesti tämän kevään aikana. Yritykset ovat aikoneet toteuttaa suunnitelmansa tänä vuonna.
   Sopijaosapuolet olettavat kilpailuviranomaisen tutkivan tarkkaan asetelmaa, mutta eivät usko suunnitelmasta löytyvän mitään Suomen kilpailulainsäädännön vastaista.
   "Mistään muusta yhteistyöstä ei ole keskusteltu, eikä tämä muuta kilpailuasetelmaa yritysten välillä. Tämä on koko ketjulle myönteinen asia", sanoo Palokangas. Kummankin osapuolen strategiana on panostaa jatkojalostukseen ja markkinointiin, yhteistyösuunnitelmalla on vain tarkoitus tehostaa lihan käsittelyä.
   Jos osapuolet saavat toteuttaa suunnitelmansa, lopettaa HK Ruokatalo teurastuksen ja leikkuu Forssan laitoksissaan. Noin 600 hengen henkilökunnasta noin 60 osallistuu nautateurastukseen ja -leikkuuseen.
   Atria saa noin kahdeksan miljoonaa miljoonaa uutta nautakiloa käsiteltäväkseen. Atria Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Paatelainen sanoo, että henkilöstömäärä kasvaa yhteistyösuunnitelman tuoman lihamäärän vuoksi noin 15 työntekijällä sekä Kauhajoella että Kuopiossa. Atria myös siirtää Kauhajoen ja Kuopion väliseltä alueelta nautateurastuksia nykyistä enemmän Kuopioon. Henkilöstön mahdollisesta siirrosta HK Ruokatalon ja Atrian kesken ei ole Paatelaisen mukaan keskusteltu.
   HK Ruokatalolle on tehty sian käsittelyä muualla, joten sitä voi jatkossa siirtää Palokankaan mukaan Forssaan. Forssassa HK Ruokatalo voi siirtää nautaresurssinsa sian käsittelyyn. Yksikönjohtaja Matti Perkonoja uhkuu HK Ruokatalon olevan "vielä kova sana" sikapuolella.
   Perkonoja ja Atrian lihalinjan johtaja Esa Mäki sanovat yritysten neuvotelleen ajoittain yhteistyömahdollisuuksista, mutta toistaiseksi yhtä edullisia ratkaisuja molemmille osapuolille ei ole löytynyt. Atria joutuu järjestelyn vuoksi pieniin investointeihin omissa laitoksissaan.
myyrinmaa.jpg (15721 bytes)
Reijo Myyrinmaa
Kuva Tapani Lepistö
HK Ruokatalo Oyj:n omistaa lähes kokonaan LSO Osuuskunta ja sitä kautta tuottajat. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Myyrinmaa Nurmijärveltä sanoo tuottajien käyttäneen yhteistyösuunnitelman julkistamisen jälkeen kahdenlaisia äänenpainoja: toiset pitävät hanketta valtavan myönteisenä ja kaikkien osapuolten etuna, toiset arvostelevat kuljetusten pituutta.
   Myös omistajat vaativat yritykseltään tehokkuutta ja tulosta. Myyrinmaa sanoo osuuskunnan omistajien vaatimusten lisääntyvän, ellei yritys ole huudossa pörssissä, eikä ala yleensä menesty. Yhteistyösuunnitelmalla haetaan sekä tilityshintaa tuottajille niin luonnollisesti myös tehoa yritykselle.
   Myyrinmaan muistuttaa LSO:n hallintoneuvoston aikanaan tehneen aloitteen osuusteurastamojen yhteistyöstä. Siitä alkoivat tunnustelevat neuvottelut, ja sen jälkiseurauksia on Myyrinmaan mukaan nyt suunniteltu yhteistyökin.
   "Yhteistyömahdollisuuksia on selvitelty, mutta ei vain ole tärpännyt. Tällä kerralla oli aika helppoa päästä ratkaisuun, vaikka asiaa tutkittiin monien laitosten kanssa", Myyrinmaa sanoo.
HK Ruokatalo voi nyt kohdistaa teurastuksesta ja leikkauksesta vapautuvia tiloja ja resursseja sianlihan jalostukseen, mihin sillä keskellä maan suurinta siantuotantoaluetta on erinomaiset edellytykset. Seiniä ei kuitenkaan revitä ennen kuin viranomaiset ovat suunnitelman hyväksyneet.
   Lihataloissa on käyty läpi valtavat saneeraus- ja kehitystoimet sen jälkeen, kun Tuottajain Lihakeskuskunta TLK purettiin, ja yritykset ryhtyivät itsenäisinä rakentamaan tulevaisuutta.
   "Nyt talot alkavat olla kunnossa, eikä hyötyjä enää saada irti pelkästään omaa toimintaa virittämällä. On suurennuttava ja kansainvälistyttävä. Nyt tässä on kaksi jokseenkin tasavertaista yritystä. Tehokkuuden lisäämisen, jos minkä, luulisi olevan myös kuluttajan edun mukaista", Myyrinmaa perustelee.
   HK Ruokatalon ja Atrian yhteistyösuunnitelmaa pidetään merkittävänä koko alalle, jota sidostahot kauppa mukaan lukien pitävät kovin kilpailtuna. Kotimaisen raaka-aineen turvaaminen ja sen kilpailukyky markkinoilla vastaa myös kuluttajien huutoon. Vähiten eivät ole yhteistyötä vaatineet tuottajat itse ja heidän etujärjestönsä.
   "Tämä on loistava alku. Yhteistyöhön on mahdollisuuksia monilla elintarvikealan sektoreilla", Myyrinmaa näkee.-MN  

Kilpailuvirasto etsii ehtoja
meijereiden vuokrasopimukselle

Kilpailuvirasto on ottanut jatkoaikaa Valion, Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin välillä tehdyn vuokrasopimuksen käsittelyyn. Sopimukseen kuuluu osuuskuntien omistama Aito Maito Fin Oy.
   Erikoistutkija Markku Stenborg sanoo kilpailuviraston selvittävän jatkokäsittelyssä ehtoja, jotka mahdollisesti sisältyisivät kilpailuviraston hyväksyvään päätökseen. Virasto käsittelee vuokrasopimusta yrityskauppana ja joko hyväksyy sellaisenaan, hyväksyy tietyin ehdoin tai kieltää kaupan. Asian ratkaisee kilpailuneuvosto, jolla virasto tekee esityksen.
   Valion hallintoneuvosto hyväksyi Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin tuotantolaitoksia koskevan vuokrasopimusesityksen 11. tammikuuta. Sopimuksen mukaan Valio vuokraa Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin tuotantolaitokset jatkaakseen niissä tuotantoa. Laitosten henkilökunta sekä niiden puoliksi omistaman markkinointiyhtiö Aito Maito Fin Oy:n työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Valion palvelukseen.
   Kilpailuviraston jatkokäsittelyaika on kolme kuukautta, Stenborgin mukaan siihenkin voidaan liittää kahden kuukauden lisäaika. Stenborg arvioi, että asia käsitellään kuitenkin valmiiksi mahdollisimman nopeasti.
   Stenborg sanoo Valion "ostavan" merkittävän kilpailijan markkinoilta. Viraston mukaan Valion osuus nestemaitomarkkinoista nousee yli 70 prosentin, raakamaidon hankinnassa noin 80 prosenttiin. Näiden lisäksi virasto tutkii, miten vuokrasopimus vaikuttaisi vakioidun ja kuoritun maidon, raakakerman, voin, jogurttien, juustojen ja maitojauheiden markkinoilla.
   Kilpailuvirasto on sisällyttänyt muutamiin myönteisiin yrityskauppapäätöksiinsä ehtoja.
   Valion toimitusjohtajan Olavi Kuuselan haastattelu ilmestyy Kodin Pellervossa 20. huhtikuuta 2000.
   Ruotsissa maan kilpailuvirasto on hyväksynyt Arlan ja MD Foodsin yhdentymisen. Hyväksytty Arla Foods aloittaa toimintansa jo huhtikuun puolivälissä. Arla Foodsista tuli Euroopan suurin meijeri. -MN

Osuuspankkikeskus suosittaa verotuksen keventämistä:
Viennin kasvuun hyvät edellytykset, bkt kasvaa neljä prosenttia
Suomen vienti lisääntyy ennakoitua reippaammin erityisesti EU-maiden talouden elpymisen ansiosta. Samalla vientimarkkinoista pääsevät hyötymään aiempaa tuntuvammin myös perinteiset vientialat; kone- ja metalli, metsä, kemia ja rakennusaineteollisuus. Metsätuotteiden viennin lisään on lisättävä vielä hintojen nousu. Elektroniikkateollisuuden vienti pysyy vetävänä, mutta kasvuvauhti tasaantuu pariinkymmeneen prosenttiin. Viennin kasvuksi Osuuspankkikeskus arvioi kymmenen prosenttia tänä vuonna.Viennissä saattaa ilmetä jopa resurssipulaa.
   Osuuspankkikeskus julkisti suhdannearvionsa vuosien 2000-01 näkymistä maanantaina 3. huhtikuuta. Pääekonomisti Timo Lindholm sanoo suhdannenäkymien odotetusti parantuneen alkuvuonna. Bruttokansantuotteen kasvuksi Osuuspankkikeskus ennustaa tänä vuonna 55, prosenttia ja ensi vuodeksi 4,5 prosenttia. Inflaatiovauhti pysynee yli kahdessa prosentissa.
   Lindholm suosittaa verotuksen keventämistä. Valtiontalouden kehitys on ollut myönteistä.
   "Tuloverotuksen keventämisen ei pitäisi olla ongelmallista, varsinkaan jos menotaloutta ei paisuteta. Talouspolitiikan kannalta tilanne on kuitenkin hankala: tuloverotusta olisi pidemmän ajan työllisyysvaiktuusten takia kevennettävä, mutta suhdannesyistä finanssipolitiikka olisi pidettävä kireänä", Lindholm sanoo.
   Paljon puhutusta talouden ylikuumenemisesta selvin merkki Lindholmin mukaan on asuntojen kallistuminen. Sitä ovat vauhdittaneet hyvä tulokehitys, edulliset lainat ja väestöliikkeen aiheuttama kova kysyntä. Myös pörssiosakkeiden hintojen nousu, kuluttahintojen kehitys ja ansiotason nousu sisältävät riskitekijöitä. Lindholmin mukaan teknologiaosakkeiden hinnoissa on yliarvostusta, ja eräät palkkaratkaisut kasaavat odotuspaineita seuraavalle neuvottelukierrokselle. Palkkasopimukset ovat siirtymässä kuluttajahintoihin. Ansiotason nousuksi ensi vuonna Osuuspankkikeskus ennakoi 3,5 prosenttia.
   Työllisyys laskee hitaasti. Lindholmin mukaan ilmenee kahtiajakoa: pitkäaikaistyöttömiä on vaikea työllistää, sillä nuoret hyvin koulutetut työnhakijat vievät työpaikat, toisaalta eräillä toimialoilla on pulaakin koulutetusta työvoimasta. Työttömyyden vähentäminen edellyttäisi Lindholmin mukaan tuloverotuksen tuntuvaa keventämistä pieni- ja keskituloisille.
   Luotonottajat ovat korkotietoisia. Viime vuoden alkupuolella lainaa otettiin jopa viiden miljardin markan kuukausivauhdilla, mutta kesän taitteen jälkeen kysyntä on tasaantunut: korot ovat nousussa. Euroopan Keskuspankin EKP:n ohjauskoron Osuuspankkikeskus odottaa nousevan enintään neljään prosenttiin tänä vuonna. Kotitalouksien finanssivarallisuuden nousua OPK kuvaa huomattavan suureksi. Kotitalouksien säästämisaste nousee lähinnä sijoittamisen kautta. Kulutusmenojen kasvu asettunee 4,5 prosenttiin.-MN

PTT:n suhdannekatsaus 17. huhtikuuta
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT julkistaa kevään suhdannekatsauksensa maanantaina 17. huhtikuuta. Katsauksen keskeinen viesti on samana päivänä luettavissa lehdistötiedotteena PTT:n kotisivuilla www.ptt.fi.
   PTT:n suhdannekatsaus sisältää sekä kansainvälisen että kotimaisen talouden katsauksen ja kehitysarviot ja erikseen maatalouden, elintarviketalouden ja metsätalouden ennusteet. PTT seuraa myös alueellista kehitystä Suomessa.

SOK rakentaa Prisma-ketjua Tallinnaan
kahden muun osuuskauppatahon kanssa

SOK ja Eesti Tarbijaühistüte Keskushistu ETK sekä saksalainen vähittäiskaupan osuuskunta ovat perustamassa Prisma-hypermarket-liiketoimintaa Tallinnaan. SOK ilmoitti aiesopimuksen solmimisesta 5. huhtikuuta.
   Projektijohtaja Hannu Uski kertoo, että ensi syksynä on määrä avata kaksi Prismaa. Toinen on uudessa kauppakeskus Sikupillissä ja toinen Rocca al Maren kauppakeskuksessa.
   ETK on keskusosuuskunta, joka tuottaa kauppapalvelut osuustoiminnallisten yritysten muodostamalle ETK-ryhmälle. Se on suurin vähittäiskaupan ryhmä Virossa. Sen markkinaosuus on 21 prosenttia ja kokonaismyynti 1,1 miljardia Suomen markkaa.
   SOK:n ja ETK:n kanssa aiesopimuksen teki Foodbaltic Oy, jonka omistavat puoliksi SOK ja saksalainen co op Schleswig-Holstein. Co op Schleswig-Holstein on osuuskunta, joka harjoittaa vähittäiskauppaa Schleswig-Holsteinin ja Mecklenburg-Vorpommerin alueella.
   Prismat toimivat Virossa ketjuperiaatteella, ja niiden operatiivinen johtaminen, hankinta, markkinointi, taloushallinto ja tietojärjestelmäpalvelut hoidetaan ketjuohjausyhtiössä, jonka Foodbaltic Oy ja ETK omistavat puoliksi.
   SOK:lla on Virossa Tenco Eesti AS, jolla on Sokos-tavaratalotoimintaa, ja AS Kommest Auto, joka myy Peugeoteja.

Viikon verkkovihjeet
ktilajul.gif (11483 bytes)Munakunnan verkkosivuilla on avattu tuottajasivut kotisivun kohdassa Tarvikeyksikkö. Sivut palvelevat kananmunien tuottajia kaikessa alkutuotantoon liittyvässä. Palvelu on vielä osin keskeneräinen.
   Vuoden suurin karjatapahtuma Karjatila 2000 on 7.-9. huhtikuuta Pirkkahallissa Tampereella. Tapahtuman järjestävät Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus FABA ja Tampereen Messut Oy. Lisätietoa kuten lippujen hintoja ja ohjelmaa Tampereen Messujen ja FABAn kotisivuilla. Messuille odotetaan noin 12 kävijää.
Tervetuloa myös Pellervon osastolle!

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Maatilan Pellervon huhtikuun numero ilmestyi 6.4.2000. Teemana on kasvinviljely ja maatalouden rakentaminen.

- Agrimarketien uudistamisessa oli vuorossa Pieksämäen Agrimarket, joka nyt on päässyt uusiin tiloihin. Alueella on noin 400 maatilaa, joista noin 150 on Agrimarketin kanta-asiakastiloja. Agrimarketin markkinaosuus on 60 prosenttia rehu- ja lannoitekaupassa, 45 työkonekaupassa, noin 20 prosenttia traktorikaupasta.

- Valion toimintakertomus 1999 on ilmestynyt, ja sen voi lukea Valion verkkosivuilta http://www.valio.fi. Julkaisu on .pdf-tallenemuodossa, joka luetaan Acrobat Reader -ohjelmalla.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |