text2.gif (876 bytes) 09 | 03 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Metsäliitto pääsee ehdoilla Vapoon
Kilpailuvirasto hyväksyy Metsäliitto Osuuskunnan tulon osakkaaksi Vapoon. Ehtona kuitenkin on, että Vapo Oy luopuu puupolttoaineiden liiketoiminnastaan ja Metsäliiton tytäryhtiö Biowatti luopuu osasta Metsäliitto- ja Vapo-konsernin ulkopuolisia puupolttoainetoimituksia.
   Kauppa- ja teollisuusministeriö solmi marraskuussa esisopimuksen siitä, että se myy 33,3 % valtion kokonaan omistaman Vapon osakkeista yhtiöön strategiseksi yhteistyökumppaniksi tulevalle Metsäliitolle.

Reijo Kiskola Broilertalon tj:ksi
kiskolakt.jpg (16534 bytes)HK Ruokatalo -konserniin kuuluvan Broilertalo Oy:n hallitus on nimittänyt Broilertalon toimitusjohtajaksi Reijo Kiskolan (46). Kiskola siirtyy tehtävään porilaisen Osuuskunta Satamaidon toimitusjohtajan paikalta. Hän ottaa tehtävän vastaan 1. toukokuuta, jolloin Broilertalon nykyinen toimitusjohtaja Timo Tuomola siirtyy perheyrityksensä vetäjäksi.
   Broilertalo Oy on maan suurin siipikarjanliha-alan yritys. Sen palveluksessa on runsaat kuusisataa henkeä ja liikevaihto noin 600 miljoonaa markkaa. Broilertalo toimii Säkylässä.

A-Tuottajien osuuskunnat
jatkavat jäsen- ja tilitysasioissa

A-Tuottajien tunnusAtrian Oyj:n, Itikan, Lihakunnan ja Pohjanmaan Lihan omistama A-Tuottajat Oy aloittaa toimintansa 2. huhtikuuta lähtien. Työ käynnistyy asteittain, millä turvataan palvelun häiriöttömyys.
   Yhtiön ja osuuskuntien työnjako on se, että osuuskunnat Itikka, Pohjanmaan Liha ja Lihakunta säilyvät ja vastaavat edelleen jäsenasioista ja tilityksistä tuottajille, yhtiö hankkii Atrialle kaiken sen käyttämän lihan ja hoitaa tuotantoneuvonnan ja eläinten välityksen.
   A-Tuottajien toimitusjohtaja on Lihakunnan toimitusjohtaja Juha Junnila, joka sanoo yhtiöratkaisun tuovan lihan hankintaan noin 15 miljoonan markan vuotuiset säästöt. Hallituksen puheenjohtaja on Tom Weckström Itikasta, jäseninä ovat tuottajia edustavat Juhani Mäki, Timo Komulainen, Ralf Flén, Ilkka Yliluoma, Olavi Seppänen, Runar Lillandt sekä Atrian lihalinjan johtaja Esa Mäki.
   A-Tuottajien toimialueena on koko maa. Hankinnassa on ollut 148 henkilöä, siitä vähenee 30-40 vuoden 2001 aikana. Yhtiöllä on yli 20 erikoisneuvojaa, kullakin viidellä hankinta-alueella on oma nauta- ja sikaneuvoja.
   Yhtiö työskentelee lihalajien mukaisesti linjattuna: sikalinjaa johtaa Per-Gustav Lindh, nautalinjaa Sinikka Hassinen ja siipikarjalinjaa Tommi Saksala.
   A-Tuottajien hallituksen puheenjohtaja Tom Weckström Osuuskunta Itikasta toteaa, että kilpailuviraston ratkaisu saatiin odotettuakin nopeammin ja yhtiön toiminnan valmisteluihin on päästy hyvissä ajoin.
   A-Tuottajien vuotuinen tilitysten arvo tulee olemaan noin miljardi markkaa.
   Itikka osuuskunta ja Lihakunta ostavat hankintatyökokonaisuuden A-Tuottajilta, Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hankinta ja eläinvälitys säilyvät edelleen osuuskunnan omina toimintoina, mutta nekin koordinoituna A-Tuottajat Oy:n kanssa.
   Ensi kesäkuussa Atrian lihanhankinnan isot atk-järjestelyt on saatu hoidettua niin valmiiksi, että tuottajat voivat tehdä ilmoitukset teuraista Internetissä.

Verkkovihje
Suomalainen koivu lämmittää amerikkalaisten retkiruokia. Retkikeittimestä ei jää roskia maastoon, vain läjä puhdasta koivun tuhkaa. Sandwich Fire -niminen tuote on koottu koivusta ja pahvista. Asialla on Werner-Mustonen Inc., jonka suomalainen osapuoli on Outokummusta.

Muuta:
- Maatilan Pellervon 8. maaliskuuta ilmestynyt numero sisältää runsaasti ohjeita kiusaeläinten torjumisesta kotieläintiloissa ja kun kyseessä on kasvinviljelynumero, luettavaa on esimerkiksi kalkituksesta ja koneista.

- Osuustoiminta-lehden maaliskuun numero siirtyy viikkoa myöhemmäksi mediakortissa ilmoitetusta ilmestymispäivästä 27.3. Numeron teemana on yritysten tietotekniikka.

 

 

ViikkoPellervon alkuun