logo5.12.2001

 

S-ryhmä säilyttäisi säästökassatoiminnan nykyisellään
S-ryhmä haluaa säilyttää osuuskuntalain säästökassatoimintaa koskevan osan ennallaan. Valtiovarainministeriön asettama pankkipalvelutyöryhmä ehdotti perjantaina 5. tammikuuta 2001, että säästökassatoiminnan salliminen nykymuodossaan lopetettaisiin viiden vuoden siirtymäajan jälkeen. S-ryhmästä huomautetaan, että työryhmän toimeksiannon tavoitteita oli edistää pankkipalvelujen ja niitä täydentävien palveluiden saatavuutta, eikä ehdotus ole sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa.
   S-ryhmän perjantaina julkisuuteen saattamassa kannanotossa todetaan säästökassatoiminnan harjoittamisen perustaksi, että osuustoiminnallisten yritysten mahdollisuudet hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta ovat oleellisesti heikommat kuin osakeyhtiöiden mahdollisuudet. Ryhmässä pidetään välttämättömänä, että osuuskaupat voivat osuusmaksun lisäksi hankkia pääomaa säästökassoilla liiketoiminnan rahoittamiseksi ja jäsenten sitoutumisen vahvistamiseksi.
   Pankkipalvelutyöryhmä esittää esittää pankkipalveluita täydentävien asiakastilien sallimista ja ehdottaa tileille 3000 euron ylärajaa asiakasta kohden. S-ryhmässä yhdytään tähän työryhmän ehdotukseen asiakastilien sallimisesta.
   Työryhmän ehdotuksen jälkeen hallitus alkaa valmistella asiaa ja pyytää siitä eri tahojen lausunnot.

BSE pakottaa teurastamoja lihatuotteiden hinnankorotuksiin
Seppo Paatelainen, Atria OyjHelsingin Sanomat kirjoittaa 5.1. pääjuttunaan Atrian ja HK Ruokatalon nostavan tuotteidensa hintoja helmikuussa EU:n päättämien hullun lehmän taudin torjuntatoimien kustannusten vuoksi.
   Atrian toimitusjohtaja Seppo Paatelainen vahvistaa Viikko-Pellervolle, että Atria aikoo toimia näin. Uudet rehumääräykset nostavat viljelijöiden kaikkien tuotantoeläinten tuotantokustannuksia. Naudanlihan käsittelykustannukset teurastamoilla taas nousevat uusien käsittelymääräysten myötä ja yli 30 kuukauden ikäisten nautojen vienti loppuu kokonaan.
   Vientikiellosta muodostuu mm. Atrialle iso lovi tulokseen, sillä se on vienyt naudanlihaa Ruotsiin ja muuallekin Eurooppaan merkittävästi.
   "HS:n toimittaja kirjoittaa vain erityisruhonosista, joita on viety ympäri maailmaa. Sen verran uutiseen on lisättävä, että kyseessä on vielä merkittävämpi vientimenetys", sanoo Paatelainen.
   Paatelaisen mukaan naudan tuottajahinnan kehitys riippuu nyt siitä, muistetaanko kaupan tiskillä vaatia kotimaista nautaa. Naudanlihan osalta on täysi työ pitää nykyiset hinnat yllä, kun eurooppalainen aleliha on vetämässä hintoja alaspäin. Toteutettava kuluttajahintojen nosto koskeekin käytännössä sian- ja broilerinlihaa.
   Paatelainen ja HK Ruokatalon toimitusjohtaja Simo Palokangas vaativat HS:n artikkelissa valtiolta erityistukea naudanlihan osalle EU-määräysten aiheuttamien kustannusnousujen kompensoimiseksi, sillä teurastamojen naudan tuottajajille maksamaa hintaa on näillä näkymin pakko laskea. Teurastamoilla ei ole varaa ottaa kustannuksia omaan piikkiinsä. Paatelaisen mukaan naudanlihan kotimainen tuotanto vaarantuu, ellei valtio auta tuottajia kuten muualla Euroopassa.
   Paatelaisen ja Palokankaan näkemykset hintojen nostosta ovat selkeä jatko Pellervo-Instituutin liha-alan syysseminaarissa ilmaistuihin monen puhujan näkemyksiin hintojen noston tarpeellisuudesta liha-alan yritysten keskimäärin suhteellisen heikon kannattavuuden parantamiseksi. Hullun lehmän taudin uuden kriisin laajuus ja kustannusvaikutukset myös Suomeen eivät vain vielä silloin olleet selvillä. Nyt kuluttajahintoja on pakko nostaa niiltä osin kuin se on mahdollista, jotta kotimainen lihantuotanto ei kokisi selvää laskua.- Antti Mustonen

Atria Meal yhtiöksi
Atria Meal -liiketoiminta on aloittanut itsenäisenä osakeyhtiönä vuoden 2001 alusta alkaen. Atria Oyj:stä kerrotaan, että Atria Mealin liiketoiminta on kehityttynyt myönteisesti, mikä mahdollisti yhtiöittämisen.
   Atria Meal  ateriakomponentteihin ja niiden myynti- ja markkinointikonsepteihin erikoistunut tytäryhtiö. Sen tuotteet markkinoidaan Buffet-tavaramerkillä ja markkinoinnissa on konseptit vähittäiskauppaa, suurtalouksia ja ravintolasektoria varten. Atria Meal Oy toimii pohjoismaisena yhtiönä Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön toimitusjohtajana on Veikko Ranta.

Uudet vetovastuulliset Pellervossa
Vuoden alussa tapahtui muutoksia Pellervo-Seuran hallinnossa. Valtuskunnan puheenjohtajaksi on tullut MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä ja varapuheenjohtajaksi Sotkamon kunnanjohtaja Erkki Vähämaa.
   Johtokunnan vetovastuu puolestaan on siirtynyt siinäkin entiselle varapuheenjohtajalle Marcus H. Borgströmille Sipoosta. Borgström on mm. HK Ruokatalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Johtokunnan varapuheenjohtaja on nurmolainen Reino Penttilä. Penttilä on mm. Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Uutena johtokuntaan valittiin Valion halllituksen puheenjohtaja Kari Inkinen Ruokolahdelta.

Järjestökampanjassa jälkihoitoa
Kaikkiaan 380 jäsenyrityksen edustajien kanssa keskusteltiin Pellervon järjestökampanjavuonna 2000. Muutamia käyntejä siirtyi eri syiden vuoksi tämän vuoden puolelle.
   Yhtä laajaa yritysvierailuohjelmaa ei ole Pellervosta ennen tehty. Käynneillä lähestyttiin mm. melkein 200 osuuspankkia, runsasta 100 lähivakuutusyhdistystä, noin neljääkymmentä osuusmeijeriä ja muita sidostahoja. Tavoitteena on tiivistää Pellervon ja jäsenten välejä ja saada Pellervon toiminnot kohdistettua jäsenten kannalta oleellisiin palveluihin. Kampanjakäyntien tietoja hyödynnetään tammikuussa alkavassa Pellervon strategiasuunnittelussa.

Viikon verkkovihje
lvkoti.gif (12082 bytes)Lähivakuutus on uusinut kotisivunsa vuodenvaihteessa.
Kotisivujen uusiminen on ensimmäinen ulospäin näkyvä askel Lähivakuutuksen ulkoisen ilmeen uusimisessa. Ryhmän uusi logo ja muut yhteiset tunnusmerkit otetaan käyttöön yhdistyksissä, jolloin koko ryhmän ilme yhtenäistyy. Myös yhdistysten kotisivuille on tehty yhteinen pohja.
Lähivakuutuksesta Liisa Mäkitalo, Leena Nevasalo ja Pasi Hiltunen ovat rakentaneet uuden ilmeen yhteistyössä helsinkiläisen Mainostoimisto Incognito Oy:n kanssa.
HK Ruokatalon tuottamalla www.ruokalinja.net-sivulla toimii HK Ruokatalon kuluttajapalvelu, joka esimerkiksi loppiaisen ateriaksi suosittaa Aurahärkää, broilerikääryleitä ja hapanilmeläkastiketta paistille.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Kodin Pellervon, Maatilan Pellervon, Ison Kalenterin ja Osuustoiminta-lehden uudet mediatiedot kertovat lehtien ilmestymisaikataulut ja eri numeroiden teemat. Tänä vuonna Maatilan Pellervoja tulee kymmenen numeroa, yksi enemmän kuin ennen.

- Lehtimäen Osuuspankki on päättänyt siirtyä takaisin OPK-osuuspankkien ryhmään. Käytännössä Lehtimäen Osuuspankki siirtyy OP-ryhmään noin puolen vuoden päästä, kun hakemus on ensin käsitelty OPK:n hallintoneuvostossa 14. helmikuuta ja siirron tekniset edellytykset on saatu valmiiksi.

- Raisio Yhtymä Oyj:n viestintäjohtajaksi on nimitetty KTM Satu Mehtälä (40) 1.2.2001 alkaen. Hän vastaa konsernin viestinnästä ja sijoittajasuhteista sekä kuuluu konsernijohtoon. Mehtälä siirtyy tehtävään YIT-Yhtymä Oyj:n viestintäjohtajan paikalta. Hänen edeltäjänsä Sten von Hellens vastaa nyt Benecolin kansainvälisestä markkinointiviestinnästä.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |