text2.gif (876 bytes) 11.| 1. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
ProAgria on neuvonnan suuruudistus
Uusi neuvontayhtymä ProAgria on  julkistanut liikemerkkinsä ja palvelujensa tuottamisen viitenä eri ryhmänä, joiden mukaan yhtymä keskittyy tuotantomuodoista maidon-, lihan- ja kasvintuotantoon ja lisäksi yritystoimintaan ja jäsensuhdepalveluihin.
   ProAgria alkaa hakea mukaansa kumppaneita samoilta toimialoilta, joilla se itsekin liiketoimintaa harjoittaa.
   Palvelujen jaottelu ei ole ehdotonta, sillä maatila nähdään kokonaisena yksikkönä, ja sitä valmentavat hyvään yritystoimintaan neuvojaryhmät.
Esimerkiksi maitotilalla tarvitaan 

asiantuntija-apua rehustuksessa, viljelyssä, eläinjalostuksessa, eläinvälityksessä, mutta myös atk:ssa tai vaikkapa luomutuotannossa. Niinpä neuvojakin koulutetaan yksittäisen palvelun erikoistuntijasta maatilayrittäjän valmentajaksi.
   Kotieläinjalostuksen ja maaseutukeskusten kenttäväen on tarkoitus alkaa palvella yhteisiä asiakkaitaan vuorovaikutuksessa keskenään. Toimenkuvat laajenevat. NeuvojaAkatemiassa eri organisaatioihin kuuluvien neuvojien koulutus yhtenäistyy. Akatemia alkaa toimia kevään 2002 aikana.
   Uusia neuvontatuotteita julkistetaan vuoden 2002 aikana, tiimityöskentelyn mallin arvioidaan olevan valmis syksyllä. Palvelujen nimet muuttuvat, uusia palveluja julkistetaan vähin erin lisää, esimerkiksi atk-ohjelmia uusitaan.
   ProAgrian toimitusjohtajan Jouko Setälän mukaan tuottajat voivat yhä valita juuri tarvitsemiaan palveluita. ProAgrian perusajatus on kuitenkin toimia niin, että nykyisistä voimavaroista saadaan yhteistyössä aikaiseksi entistä paremmat palvelut. Varatoimitusjohtaja Jouko Syväjärven mukaan oleellinen asia onkin, että osaaminen lisääntyy.
   Perustajaosapuolet Maaseutukeskusten Liitto, Kotieläinjalostus FABA sekä Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta SKJO jatkavat toimintaansa ProAgrian aloittamisesta huolimatta. Ne kaikki ottavat käyttöön ProAgrian liikemerkin.
   Yhtymään on palkattu yksi toimihenkilö; kehitysjohtaja Pentti Meriläinen. Yhtymän hallituksen puheenjohtaja on Yrjö Kerkola Siilinjärveltä ja varapuheenjohtaja Klaus Pentti Hämeenkyröstä.
   ProAgria-liikemerkin on suunnitellut Laura Valkonen mainostoimisto Creator Greystä. Teksti merkitsee "maaseutuun liittyvien asioiden puolesta", mutta sen Pro-osuudella kerrotaan myös ammattimaisuudesta (engl. professional - ammattimainen). Merkin nimi on ITU, ja sen värillinen osuus kuvaakin itua.

Uusi osuuskuntalaki verkossa
Uusi osuuskuntalaki on ilmestynyt kuluneen viikon aikana Suomen sähköisessä säädöskokoelmassa sekä oikeusministeriön Finlexin (luettavissa .pdf-tiedostona) että Editan Edilexin kotisivuille.
   Uudistettu osuuskuntalaki astui voimaan 1.1.2002.
   Osuuskuntalaista järjestetään seuraava seminaari uusosuuskunnille Pellervo-Instituutissa 14,-15.2.2002.
   Uuden osuuskuntalain merkitystä pohti toimitusjohtaja Samuli Skurnik marraskuun 2001 lopulla pitämässään puheessa.
   Pellervon verkkosivuilla ilmestyy lähiaikoina kaksi uuteen osuuskuntalakiin liittyvää ja vapaasti julkaistavaa artikkelia. Toinen käsittelee lakia vanhojen osuuskuntien toiminnan monipuolistamisen ja sijoitustoiminnan kannalta ja toinen uusosuustoiminnan kannalta.


Pääministeri mukana Borgströmin neuvosjuhlassa
Pellervon johtokunnan puheenjohtaja Marcus H. Borgström on saanut hänelle myönnettyyn maanviljelysneuvoksen arvonimeen liittyvän neuvoskirjan. Juhlallisessa mutta lämminhenkisessä tilaisuudessa Helsingissä oli mukana kymmeniä elintarvikealan, maatalouden ja järjestöjen edustajia. Politiikan huipulta paikalla oli pääministeri Paavo Lipponen. Lipponen vietti yhden kesistään Borgströmien maatilalla Sipoossa.
   Maanviljelysneuvos Borgström on Pellervon johtokunnan puheenjohtaja ja EU:n maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan puheenjohtaja. Pääministeri arvostikin puheessaan sitä, että Suomella on käytettävissään elintarvikealalla osaavia ihmisiä kansainvälisiin huipputehtäviin.

 Palokangas, Lipponen, Borgström
Hk Ruokatalon toimitusjohtaja Simo Palokangas, pääministeri Paavo Lipponen ja Marcus H. Borgström juttusilla. Kuvat 
Tapani
Lepistö
Borströmin puhe
Borgströmin maanviljelysneuvosjuhlassa oli useiden kymmenien vieraiden joukko.

Reilua kauppaa Turussa
Reilu kauppa ja kotimainen ruoka ovat pääosassa  Reilun kaupan markkinoilla Turussa huhtikuussa, mutta tapahtuma tarjoaa paljon muutakin: esimerkiksi Pellervo kertoo yleisölle osuustoiminnasta ja naisten ja nuorten osallistumisesta osuustoimintaan. Koko tapahtuma on painotettu 18-35-vuotiaille. Pellervo-Seura on Reilun kaupan edistämisyhdistyksen jäsen.
   Markkinat järjestävät Maailmankauppojen liitto, Reilun kaupan edistämisyhdistys ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus. Tapahtuma on keskellä Turkua VPK:n talossa Eskelinkatu 5. Lisätietoa markkinoista Reilun kaupan edistämisyhdistyksen sivuilla.

Sukupolvenvaihdos osuuskunnissa 
Pellervon Päivän haastavana teemana
Pellervon Päivä 2002 pääteemaksi on valittu sukupolvenvaihdos osuuskunnissa; väistämättä ajankohtainen asia aika ajoin jokaisen yrityksen hallinnossa. Teemassa syvennytään yrityksen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin vastata ajan ja kehityksen haasteisiin hallinnollisilla valinnoilla.
   Pellervon Päivä 2002 järjestetään 18. huhtikuuta Messukeskuksessa Helsingissä.

Verkossa
Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus-FABA on avannut uudistetut verkkosivut. Uudistaminen jatkuu, mutta uusiakin verkkopalveluja on jo tarjolla. Esimerkiksi tarvikkeita - korvamerkkejä, vaatteita, kirjoja jms. - voi nyt tilata suoraan Internetissä.

Julkaisuja
- Maatilan Pellervon ensimmäinen euroajan numero ilmestyi kuluneen viikon torstaina. Kotieläinteema painottuu sianlihan tuotantoon, jossa pääaiheena ovat emakkorenkaat.

 

 

ViikkoPellervon alkuun