19. | 1. | 2007  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiLännen Tehtaat keskittyy elintarvikkeisiin
Suomen Rehun ja Nordic Grainin osake-
enemmistö Hankkija-Maataloudelle

Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista 51 prosenttia siirtyy Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen.
  Lännen Tehtaat Oyj ja Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat sopimuksen osakekaupasta perjantaina. Kauppahinta on noin 28 miljoonaa euroa.
  Osakkeiden lisäksi Hankkija-Maatalous ottaa vastatakseen Suomen Rehulle ja Avenalle kaupan toteuttamishetkellä kuuluvat nettovelat. Kauppaan eivät sisälly kasviöljypuristamo Mildola Oy:n osakkeet.
  Kaupan yhteydessä on sovittu, että Lännen Tehtailla on oikeus halutessaan myydä loput 49 prosenttia Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin osakkeista Hankkija-Maataloudelle ja Hankkija-Maataloudella on niihin osto-optio.
  Lännen Tehtaiden tavoitteena on toimitusjohtaja Matti Karppisen mukaan olla yksi johtavista elintarvikeyhtiöistä Suomessa ja yhtiö keskittyy siihen. Nyt se saa rehukaupan myymisestä lisää taloudellista liikkumavaraa.
Lisää Maatilan Pellervossa 2/2007 >>.Yhteisökylän osuuskunta
perustettiin Kuopiossa

Kuopiossa on perustettu osuuskunta edistämään ekologista kyläasumista.

Kivisalon kyläyhteisön aktiiviväkeä Miettisen sukutilalla. Kuva Hannes Tuohiniitty
  Riistavedelle on ollut hankkeilla Kivisalon yhteisökylä jo vuodesta 2004, jolloin eläkkeellä oleva insinööri Martti Miettinen sai kimmokkeen perustaa yhteisökylä sukumailleen.
  Osuuskuntaa oli perustamassa 11 henkeä 14. tammikuuta 2007. Osuuskunta sai nimekseen Pohjois-Savon yhteisökylä osuuskunta ja puheenjohtajakseen kuuden jäsenen hallitukseen vehmersalmelaisen yrittäjän Esa Aaltosen.
  Aaltosen mukaan alueen kaavoitusta valmistellaan tänä vuonna ja rakennushankkeisiin aiotaan päästä vuonna 2008. Yhteisökylä tulee sijaitsemaan Miettisen suvun noin 120 hehtaarin mailla. Alueelle nousee nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäviä rakennuksia, mutta elämäntapa yhteisössä korostaa omatoimisuutta ja ympäristötietoisuutta.
Kivisalon yhteisökylä on perustajien mukaan myös uudenlainen tapa maalle muuttamisen suunnitteluun ja hallittuun toteuttamiseen.
  Osuuskunnan perustaminen arvioidaan merkittäväksi askeleksi Kivisalon kehittämisessä ja konkreettisemmassa toiminnan ja rakentamisen aloittamisessa. Sääntöjä on valmisteltu vuosia. Kivisalon tilan hallinta on aiottu myöhemmin siirtää holding-yhtiölle.
Munakunnan hallitukseen asiantuntijajäseniä

Munakunnan hallitukseen tulee kaksi asiantuntijajäsentä. Tavoitteena on saada hallitukseen lisää markkinoinnin ja kaupankäynnin tuntemusta sekä yritystoiminnan kokonaisuuden hallintaa.
  Uusiksi hallituksen jäseniksi yrityksen hallintoneuvosto valitsi Kaija Viljasen Helsingistä ja Jari-Pekka Rautamaan Naantalista.
Hallituksen jäsenten lukumäärä kasvoi valintojen jälkeen viidestä kuuteen Sirpa Pietilän pyydettyä eroa hallituksesta.
  Viljanen on Avena Nordic Grain Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kansainvälisen kaupan osaaja ja tuntee alhaisen hintatason maataloustuotekaupan. Rautamaa puolestaan on Suomen toiseksi suurimman mainostoimiston Publicis Helsinki Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Hän on markkinoinnin ja vähittäiskaupan tuntija.
  Munakunnan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Saarimäki Laihialta, varapuheenjohtajana Jarmo Mäntyharju Oripäästä, muina jäseninä ovat Mikko Ala-Äijälä Lappi TL:stä ja Mika Munkki Vehmaalta.
Raisio myy diagnostiikkaliiketoiminnan

Raisio Oyj etsii ostajaa diagnostiikkaliiketoiminnalleen. Yhtiön hallitus on päättänyt että yhtiö luopuu diagnostiikkaliiketoiminnasta. Sen synergiaetuja yhtiön muiden liiketoimintojen kanssa pidetään pieninä.
  Raision toimitusjohtajan Matti Rihkon mukaan diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto viime vuonna oli noin 9 miljoonaa euroa kun se edellisvuonna oli 8,8 miljoonaa.
  Rihko sanoo Raision vuoden 2007 tärkeimmän tavoitteen olevan kannattavuuden parantaminen. Diagnostiikkaliiketoiminnan kaupat pyritään tekemään vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Raision diagnostiikka työllistää noin 75 henkilöä 7 maassa.
Kainulainen: Suunnannäyttäjä muille
Iso lähivakuutusyhdistys
syntyy Etelä-Suomeen

Lähivakuutusryhmän rakennemuutos etenee. Lähivakuutusyhdistys Itä-Uusimaa ja Kymen Lähivakuutusyhdistys yhdistyvät. Yhdistymisen määräajaksi yhdistysten hallitukset ovat asettaneet tämän vuoden lopun.
  Yhteenliittymässä syntyy yksi suurimmista lähivakuutusyhdistyksistä.
Yhdistysten yhteenlaskettu vahinkovakuutuksen maksutulo on 14 miljoonaa euroa.
  Lähivakuutusyhdistys Itä-Uusimaan toimitusjohtaja Ralf Wickström ja Kymen Lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Arminen tuumaavat, että yhdistymisen myötä syntyy entistäkin vankempi taloudellinen pohja, mikä takaa hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle. He myös lupaavat kehittää toimintaa tasapuolisesti koko toimialueella.
  Uuden lähivakuutusyhdistyksen kotipaikaksi tulee Porvoo ja sen pääkonttori sijaitsee Kouvolassa.
  Armisesta tulee uuden yhdistyksen toimitusjohtaja ja Wickströmistä hallituksen puheenjohtajana. Uuden lähivakuutusyhdistyksen nimeä ei ole vielä päätetty.
  Uuden lähivakuutusyhdistyksen hallintopaikat jakaantuvat maksutulon suhteessa. Yhdistysten toimialueen suurimmat kunnat ovat maksutulon mukaan Porvoo, Sipoo, Anjalankoski, Elimäki ja Kouvola. Liljendal ja Lapinjärvi ovat suurimmat markkinaosuuden mukaan.
  Lähivakuutus-ryhmän toimitusjohtaja Harri Kainulainen pitää yhdistymistä erinomaisena asia Lähivakuutus-ryhmän kannalta ja arvioi, että vahvana yksikkönä uusi yhdistys tulee olemaan suunnannäyttäjä ryhmän muille lähivakuutusyhdistyksille.
  Kainulaisen mukaan Lähivakuutus-ryhmässä on käynnissä fuusiokeskusteluja eri puolilla Suomea.Arimo Uusitalo jatkaa Metsäliiton
hallituksen puheenjohtajana

Maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon (64) jatkaa Metsäliitto-konsernin hallituksen puheenjohtajana.
Metsäliitto-konsernin uusi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että Uusitalo jatkaa puheenjohtajana vuoden 2007 loppuun saakka.
Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsäliitto-konsernin pääjohtaja, ekonomi Kari Jordan (50).Maaseutuviraston ylijohtajaksi Leena Tenhola

Toukokuussa toimintansa alaoittavan Maaseutuviraston ylijohtajaksi on nimitetty metsänhoitaja Leena Tenhola.
  Uusi virasto aloittaa toimintansa Helsingissä, mutta siirtyy vaiheittain Seinäjoelle vuoden 2008 alusta lähtien. Virastoon tulee runsaat 200 työpaikkaa.
  Maaseutuviraston tehtävänä on hoitaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen toimeenpanoa. Se hallinnoi ja valvoo maatalouden ja maaseudun tukia sekä toimii jatkossa EU:n hyväksymänä maksajavirastona.
  Tenhola on työskennellyt viimeksi maa- ja metsätalousministeriössä, missä hän on toiminut valvontayksikön päällikkönä ja vuodesta 2002 lähtien maatalousosaston toimeenpanolinjan johtajana eli ollut Suomen maksajaviraston päällikkö.HK Ruokatalo arvioi irtisanovansa
mahdollisesti 192 työsuhdetta Turussa

HK Ruokatalo aloittaa yt-neuvottelut Turun tuotantolaitoksellaan 18. tammikuuta ja on arvioinut henkilöstön mahdollisen vähentämistarpeen kohdistuvan noin 180 työntekijään ja noin 12 toimihenkilöön. Osalle työntekijöistä yritys tarjoaa työpaikan muilta tuotantopaikkakunnilta. Suunnitelma ei koske Turussa olevaa taloushallintoa eikä myyntihenkilöstöä.
  Tammikuussa 2006 HK Ruokatalo julkisti kaksivuotisen teollisen rakenteensa kehittämisohjelman, jonka on määrä saada aikaan 15-20 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
  Ohjelman mukaan HK Ruokatalo keskittää lihavalmistetuotantonsa Suomessa pääosin Vantaalle. Turun lihavalmistetehtaan tuotanto lopetetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Siellä valmistetaan mm. kuorettomia nakkeja.


Osuuskuntalakiin ehdotetaan säännöksiä
maiden rajat ylittävistä toimista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevien säännösten lisäämistä osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin.
  Samoin työryhmän mietintö sisältää ehdotuksen säännösten lisäämiseksi rahoitustoimintaa koskeviin lakeihin siten, että suomalainen osakkeenomistajien tai jäsenten rajoitetulla vastuulla toimiva yritys voi osallistua sellaiseen rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen, johon osallistuu Euroopan talousalueeseen kuuluvasta toisesta valtiosta olevia yhtiöitä. Rajat ylittävää sulautumista ja jakautumista voidaan käyttää yritysrakenteiden järjestämiseen yli valtiollisten rajojen.
  Työryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen.
  Ehdotuksen tarkoituksena on pääomayhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia koskevan direktiivin voimaan saattaminen Suomessa.
Ehdotettu sääntely koskisi yksityisiä ja julkisia osakeyhtiöitä, osuuskuntia, osakeyhtiö-, osuuskunta- ja säästöpankkimuotoisia luottolaitoksia sekä sellaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.
  Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia, yritys- ja yhteisötietolakia, toiminimilakia ja yrityskiinnityslakia siten, että niissä säädetään rajat ylittävästä sulautumisesta pääosin vastaavalla tavalla kuin eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan perustamisesta rajat ylittävän sulautumisen kautta.
  Eurooppaosuuskuntalaki tuli voimaan 1. marraskuuta 2006.


Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset