Välillä jo ulkomaisessakin omistuksessa piipahtanut Suomen Rehu sekä kansainvälisen viljakaupan osaaja Avena Nordic Grain varmistivat kotimaisen omistuspohjan, kun ne siirtyvät pörssiyhtiö Lännen Tehtailta S-ryhmälle.


Ensio Hytönen
Toimitusjohtaja Ensio Hytönen, Hankkija-Maatalous.

Matti Karppinen
Toimitusjohtaja Matti Karppinen, Lännen Tehtaat.

Kari Neilimo
Pääjohtaja Kari Neilimo, SOK.
Kuvat M. Nummi

SOK:n ja Kemira GrowHown omistama Hankkija-Maatalous ostaa Suomen Rehusta ja Avena Nordic Grainista aluksi määräenemmistön 51 prosenttia.

Kaupan alullepanijana oli Lännen Tehtaat. Hankkija-Maatalouden toimitusjohtajan Ensio Hytösen mukaan kauppaa valmisteltiin aktiivisesti alkukesästä 2006 lähtien. Kaupan toteuttamisen arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle neljännekselle. Kauppa vaatii Kilpailuviraston hyväksynnän.

Kauppahinta on noin 28 miljoonaa euroa. Osakkeiden lisäksi Hankkija-Maatalous ottaa vastatakseen Suomen Rehulle ja Avenalle kaupan toteuttamishetkellä kuuluvat nettovelat, yhteensä noin 24 miljoonaa euroa.

Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin liikevaihto yhteensä vuonna 2005 oli vajaat 300 miljoonaa euroa. Hankkija-Maatalouden liikevaihto samaan aikaan oli noin 750 miljoonaa.
Kaupan yhteydessä on sovittu, että Lännen Tehtailla on oikeus myydä loput 49 prosenttia Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin osakkeista Hankkija-Maataloudelle ja Hankkija-Maataloudella on niihin osto-optio, joka olisi mahdollinen 15 kuukauden päästä kaupasta eli loppukesästä 2008.

Uusia vahvuuksia

Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin omistuksen siirtyminen Hankkija-Maataloudelle tietää sille lisävahvuuksia enemmänkin kuin pelkästään nämä kaksi toimialaa. Yrityksillä on kauppaan sisältyviä tytäryrityksiä ja toimintoja ulkomailla. Hankkija-Maatalous muun muassa oli mukana Avenan kanssa Baltiassa, mutta hyvään vauhtiin päässeen Agribalt Oy:n toiminnot lopetettiin.

Lännen Tehtaat irtautuu maatalousryhmästään kasviöljypuristamo Mildola Oy:tä lukuun ottamatta. Ryhmässä ovat Suomen Rehun lisäksi Lännen Rehu, Hiven, Latviassa toimiva SIA Baltic Feed ja ja UAB Baltijos Pasarai, Avena Nordic Grainilla puolestaan on yritykset Venäjällä ja Liettuassa. Ryhmän osakkuusyhtiöihin kuuluvat logistiikkayhtiö Movere ja farmit.net-verkkopalvelua tuottava Farmit Website.

Lännen Tehtaat ostoksilla

Lännen Tehtaiden tavoitteena on toimitusjohtaja Matti Karppisen mukaan olla yksi johtavista elintarvikeyhtiöistä Suomessa ja yhtiö keskittyy siihen. Nyt se saa rehukaupan myymisestä lisää taloudellista liikkumavaraa ja tähyää ostettavia elintarvikeyrityksiä Itämeren alueella.

"Olemme ostoksilla joka päivä", Karppinen kuvaa.

Enemmistökaupasta syntyvän 7-8 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton Lännen Tehtaiden hallitus esittää käytettäväksi yhtiön kehittämiseen.

Lännen Tehtaat ilmoitti kaupan julkistamispäivänä, että se vetäytyy bioetanolitehtaan vetovastuusta. Vetäytymispäätös liittyy Karppisen mukaan yhtiön strategiseen linjaukseen keskittyä elintarvikeliiketoimintaan ja liittyy Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin osake-enemmistöjen myyntiin Hankkija-Maataloudelle. Eikä yritys ollut saanut hankkeeseen toivomaansa määrää valtion tukea.

Kansainväliseen malliin

Maanviljelysneuvos Hytösen mukaan Suomessa ollut maatalous- ja rehukaupan malli on kansainvälisesti erikoinen. Laajalti muualla se on jo aiemmin järjestäytynyt samalla tavalla kuin mihin nyt Suomessa päädyttiin: liittoutumalla arvioidaan saatavan hyviä tuloksia. Nyt syntyvällä järjestelyllä voi kehittää muuttuvaa kaupankäyntimallia.

Hytönen sanoo, että Agrimarketien noin 32 000 asiakasta ovat kaupalleen uskollisia asiakkaita ja heitä varten tehdään palveluita, joiden avulla he voivat elinkeinoaan kehittää.
”Kilpailutilanne Suomessa ei tämän kaupan takia juuri muutu”, Hytönen sanoo rehu- ja viljakaupasta.

SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo arvioi, että Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin tulo S-ryhmään tehostaa koko maataloustuotannon arvoketjua. Neilimon mukaan se tietää tuottajille edullisempia tuotantopanoksia ja kuluttajille kustannustehokkaasti tuotettuja elintarvikkeita.

Neilimo korosti, että maataloutta ei ole suinkaan nähty S-ryhmässä auringonlaskun alana, vaan alana, jolla on paljon mahdollisuuksia, uudistuksia ja huipputekniikkaa. S-ryhmän maatalouskauppa on lähes miljardin euron liiketoiminta-alue ja sen palveluita käyttää merkittävä osa ryhmän jäsenistä. Suomen noin 1,9 miljardin euron maatalouskaupan arvosta lähes 350 miljoonaa kertyy rehukaupasta.

SOK:n pääjohtaja painottaa ostoperusteissa kokonaisuutta: ostetut liiketoiminnot istuvat Neilimon mukaan hyvin sekä S-ryhmän maatalouskauppaan että koko ryhmään. Neilimo viittaa sekä elintarvikeketjuun että erikseen bioenergian kehittämiseen. Energia varmasti kiinnostaa kasvavan ABC-ketjun ja Essojen omistajaa.

Neilimo näkee kaupassa myös jatkoa sille arvoketjun syvenemiselle, jonka Kemira GrowHown tulo Hankkija-Maatalouden osa-omistajaksi aloitti. GrowHown kanssa Hankkija-Maatalous käynnisti uuden Kasvuohjelma-konseptin maatalousyrittäjille.

Myös aluevaikutuksia

Hallitusammattilainen ja muun muassa Lännen Tehtaiden hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn on ilmoittautunut nyt tehdyn osakejärjestelyn kätilöksi. Weymarn kertoi esittäneensä järjestelyä ensimmäisen kerran 1992. Tuolloin von Weymarn oli Cultorin varatoimitusjohtaja.

"Se parantaa alan kilpailukykyä, mutta sillä on myös aluepoliittisia vaikutuksia ihmisten työllistäjänä", Weymarn totesi nyt tehdystä kaupasta.

Avena Nordic Grainin toimitusjohtaja Kaija Viljanen arvioi tuoreeltaan, että kansainväliseen viljakauppaan erikoistunut parinkymmenen työntekijän Nordic Grain saa uusia mahdollisuuksia uudessa omistuksessa. Hän ei myöskään oleta omistuksen muutoksesta johtuvan saneeraustarpeita Avena Nordic Grainissa.

Toimitusjohtaja Hytönen pitää liian aikaisena ottaa kantaa mahdollisiin saneeraushankkeisiin, mutta huomauttaa, että koko S-ryhmässä on myös runsaasti mahdollisuuksia henkilöjärjestelyihin.

Positiivinen ostaja

Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta pitää yleisesti maatalouden näkökulmasta erittäin positiivisena asia, että ostaja oli juuri Hankkija-Maatalous tai oikeammin SOK, Suomen suurin vähittäiskauppias.

”Kauppa osoittaa, että sektorilla nähdään merkittäviä tulevaisuuden odotuksia tai ainakin säilyvyyttä siinä mielessä, että liiketoimintamahdollisuudet säilyvät ja niihin kannattaa satsata jatkossakin. Suomalaisten kuluttajien luottamus Suomen maatalouteen vahvistuu tälläkin kaupalla”, tohtori Pyykkönen arvioi.

Hankkija-Maatalouden entisen tuottajavaltuuskunnan jäsen ja Pellervo-Seuran hallituksen varapuheenjohtaja Anne Kylmäniemi ei pidä ratkaisua ollenkaan huonona: rakennekehityksessä tarvitaan kaikkia osapuolia ja koko ketjun kehityksessä jokaisen osan tehokkuus tulee tarkastelluksi, ja tällä on mahdollista hillitä kustannusten nousua. Samalla rehuteollisuus säilyi kotimaisissa käsissä.

Kylmäniemi huomauttaa, että kun SOK:n pääjohtaja sanoo arvostavansa maatalouskauppaa, se ei ole häneltä pyhäpuhetta, vaan liikeasiaa.

 

YMPYRÄ SULKEUTUI
Rehuteollisuus palaa näin Hankkijaan, tosin uusiutuneena ja uudenlaiseen ketjuun. Novera myi Hankkija-rehuteollisuuden Cultorille keväällä 1992. Hetken Suomen Rehu viivähti tanskalaisen Daniscon omistuksessa Cultor-kaupan yhteydessä. Myöhemmin Avena Oy, Kemira Agro Oy ja Suomen Rehun toimiva johto ostivat Cultor-konserniin kuuluvan Suomen Rehu Divisioonan.
Lännen Tehtaat -konserniin Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin marraskuussa 2002, mikä yli kaksinkertaisti konsernin liikevaihdon. Lännen Tehtaat osti Suomen Rehun Kemira Growhowlta ja Avena Oy:n valtiolta. Vuoden 2004 lopussa Lännen Tehtaat lunasti loputkin Suomen Rehusta. Konserniin edelleen jäävän Mildolan Lännen Tehtaat osti 2005.Uusin lehti

SISÄLTÖ 2/2007

 • Metsä ja energia
 • Ilmastomuutokseen syytä varautua metsätaloudessa
 • Uusi palaturvetekniikka minimoi ympäristöhaitat
 • Kotieläintalous
 • Aikainen sikala rehun nappaa
 • Navetta paalujen varassa
 • Emaloitujen tornisiilojen plussia ja miinuksia
 • Lietesäiliön kate kestää
 • Terve eläin
 • 16-sivuinen liite
 • Miten pelastaa eläimiä tulipalossa
 • 100+
 • Keskeiset maatalouspoliittiset ratkaisut odottavat ratkaisua
 • Ponsse kasvaa yhä nopeammin
 • Auta Bosnian jälleenrakentamisessa
 • Tutkitun tiedon pitää edetä toteutukseen
 • Kasvinviljely
 • Myllyvehnän valkuainen hallintaan
 • Fosfori edistää kasvua maalla ja vesistöissä
 • Luomu-Pellervo
 • Nyt liikkeelle kaikki liikenevä luomuvilja
 • Tehdaspäällikkö viljelee luomua
 • Talous ja markkinointi
 • Agrimarket vahvistuu rehu- ja viljakauppiaana
 • Valtra kasvaa ja kehittyy Agcon kyydissä
 • Luopuminen on verosuunnittelun paikka
 • Toistuvat
 • Toistuvat
 • Pääkirjoitus
 • Vähätalo
 • Verkossa Nummi
 • Huomioita
 • Vaaran paikka
 • Antinpoika
 • 100+ Terveys
 • Nollarajalla
 •  
 • Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 1.3.2007 ja Kodin Pellervo 1.2.2007.