text2.gif (876 bytes) 19 | 01 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)

FCC Internationalin johto vaihtui

Kehitysyhteistyöyritys FTP Internationalin toimitusjohtaja Tapio Järvinen on 13. tammikuuta lähtien myös osin Pellervonkin omistaman  FCC Internationalin toimitusjohtaja.
   Yritystä vetänyt tohtori Heikki Isosaari on siirtynyt muihin tehtäviin. Isosaaren sarkaa maatalousmarkkinoinnin kehittämisessä alkaa hoitaa Klaus Talvela. FTP-konsernissa FCC International vastaa osuustoiminnan ja maatalouden kehittämisestä.
   FCC International Oy:stä omistaa FTP International 52 prosenttia, Pellervo-Seura ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kumpikin 24 prosenttia. FTP Internationalin omistaa opetushallitus.

Kannattaa katsoa
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on uusinut verkkosivunsa. Sivuilla korostuu ajankohtaisuus aiempaa enemmän, sivut ovat myös monipuolistuneet ja pelaavat osin yhdessä tuottajajäsenille kohdennetun Reppu-palvelun kanssa.
   PTT siirtää verkkosivuilleen esitelmät ja kolumnit, joita on pidetty tai julkaistu muualla kuin PTT:n omissa julkaisuissa.

Lyhyesti
- Kodin Pellervon tammikuun numerossa väännetään kättä MTK:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken - luonnollisesti luonnonsuojelusta.

- HK Ruokatalo on aloittanut neuvottelut Forssan kaupungin kanssa Forssassa sijaitsevan teollisuusalueen tontin laajentamisesta. HK Ruokatalolla on Forssassa teurastamo- ja leikkaamotoimintaa. Tontin laajentamisella yhtiö pyrkii turvaamaan laajennusvaran tehtaan ympärille niin kauan kuin sen ympärillä on rakentamatonta maata.

- Karjaportin Mikkelin uuden lihanjalostuslaitoksen tontin tasaustyöt tekee Lemminkäinen Oyj. Urakan on oltava valmis huhtikuussa.
Tikkalan laitokseen Karjaportti sijoittaa lihanleikkaamon sekä lihavalmiste- ja valmisruokatuotantonsa Mikkelissä. Laitos valmistuu vuoden 2003 alkupuolella ja maksaa noin 100 miljoonaa markkaa.

- Agrimarket-ketju ryhtyy myymään ja kuljettamaan Vapo Oy Energian valmistamia puupellettejä maatiloille ja omakotiasukkaille. Puupelletti soveltuu useimpiin öljykattiloihin tai kiinteän polttoaineen kattiloihin. Pelletin polttoa varten suunniteltu Veljekset Ala-Talkkari Oy:n pellettipoltin tulee Agrimarket-ketjun myyntiin kevään aikana.

 

 
ViikkoPellervon alkuun