text2.gif (876 bytes) 5 | 10 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 

Kaikki uudesta osuuskuntalaista
Pellervo-Instituutissa
Uusi osuuskuntalaki parantaa jo ensi vuonna osuuskuntien toimintaedellytyksiä. Laki on uusittu nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimuksiin, ja tämän hyödyntämisestä saa konkreettista tietoa suoraan lain laatijoilta Pellervo-Instituutin seminaarissa 20. marraskuuta 2001.
   Seminaari on erityisen tärkeä osuuskuntien hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille, toimitusjohtajille ja taloushallinnolle. Seminaari perehdyttää yksityiskohtaisesti osuuskuntalain muutoksiin: kaikki osuuskuntien toimintaan ja toimintaedellytysten parantamiseen vaikuttavat seikat käydään läpi.
   Osuuskuntalaki uudistuu -seminaariin on ilmoittauduttava viimeistään 13. marraskuuta Marja Sinisalolle (09) 4767 5271, faksi (09) 464 010 tai s-postilla marja.sinisalo@mtk.fi.

 

Case Raisio on vielä tulevia seminaariaiheita
Raisiossa kolisee pirusti, sanoi Klemets
Pörssiyhtiö Raisiota viime huhtikuusta vetänyt Rabbe Klemets julkisti, mihin Raision Yhtymä keskittyy, mitä se myy ja mihin se ostaa yrityksiä vuoteen 2005 mennessä.
   Sekä hallintoneuvosto että hallitus ovat vahvistaneet kolmen jalan mallin: kemia, elintarvike ja life science, joka pitää sisällään terveyttä edistävien elintarvikkeiden raaka-aineet ja diagnostiikan.
   "Raisio ei ole ollut kasvava yritys viime vuosina. Tämä on kunnianhimoinen kasvustrategia, mutta ilman sitä en näe tulevaisuutta", Klemets sanoo. Markkinointiakaan ei ole osattu tehdä hyvin tähän asti.

Pääjohtaja Rabbe Klemets kertoi tiedotusvälineille ja analyytikoille siitä ainoasta mahdollisuudesta, joka Raisio Yhtymällä on.  Kuva Markku Nummi
   Liikevaihdon pitäisi olla nykyisestään kaksinkertaistunut yli 1,6 miljardiin euroon vuonna 2005. Omavaraisuuden on oltava 30 prosenttia.
   Kaikilla kolmella sektorilla on tavoitteena olla alansa kolmen parhaan joukossa valituilla markkina-alueilla. Jos sija jää 7.-8. paikkeille, Klemetsin mukaan on aika etsiä muutosta.
   Joihinkin toimintoihin Raision Yhtymä hakee kumppaneita (alliance) ja ostaa yrityksiä (akvisitio), toisille se etsii "parempaa kotia" (divestio).   Raision Yhtymällä on kymmeniä yrityksiä, ja koko tätä puolta järjestellään uudelleen.
   Linjauksessa katsotaan, että Raision Yhtymä on hyödyntänyt liian vähän esimerkiksi vahvaa muiden muassa vilja-alalla. Elintarvikepuolella ostetaan leipomotoimintaa, luovutaan perunan jalostuksesta ja haetaan vahvistusta margariinipuolelle tai myydään se. Omat kemiankaan voimat eivät riitä, joten on luotava kumppanuuksia ja ostettava yrityksiä. Life Science -alakonsernissa Benecol saa kumppaneita. Elintarvikealan diagnostiikan yritystoiminta ei ole Klemetsin mukaan vielä etabloitunut ("asettunut uomiinsa"): yrityksiä saa edullisesti ja alan kasvuvauhti on raju.
"Farmarit ja pörssimaailma tahtoo samaa"
Raision Yhtymä on varannut 300 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ainakin aluksi ostoja rahoitetaan aiotulla perunateollisuuden myynnillä. Kemianjätti Dyneaa luotaessa puhuttiin Raision kemian myynnistä. Klemetsin mukaan Raisiota kiinnostaa vain Kemirassa se liiketoiminta, joka sopisi Raision päällysteitä tukemaan.
   Raisio on uuden linjauksen mukaan liian eurooppalainen ja haluaa laajeta Amerikkaan ja kaukoitään. Myös strategia Venäjän suuntaan tarkistetaan.
   K- ja V-osakkeenomistajien tahtotila on Klemetsin mukaan 1:1. Sekään ei ole mahdotonta, että jatkossa olisi vain yksi osake, mutta sellaisen keskustelun aika ei ole pääjohtajan mukaan vielä.

Valio paransi fuusioiden tuella
Valio- konsernin liikevaihto oli 9 prosenttia parempi tämän vuoden kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Liikevoitto kasvoi kuitenkin 121 prosenttia, ja tulos ennen satunnaisia eriä 161 prosenttia.
   Valiosta kerrotaan kasvun syntyneen kokonaan kotimaan myynnistä ja suurelta osin Osuuskunta Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin tuotannon ja myynnin siirtymisestä Valioon viime vuoden syyskuussa. Samasta syystä maitoraaka-aineen hankinta lisääntyi 10 prosenttia. Valion hankintaosuus on nyt 78 prosenttia.
   Liikevaihto oli 5829 miljoonaa markkaa, liikevoitto 268 miljoonaa markkaa ja tulos ennen satunnaisia eriä 245 miljoonaa markkaa. Omavaraisuusaste oli noussut 45,4 prosenttiin.
   Valio-konsernin henkilöluku on lisääntynyt lähes 400:lla ja oli tammi-elokuussa keskimäärin 4 442.

Atrialle uusi ruokayhtiö Atria Concept
Atria muodostaa uuden Atria Concept Oy:n hoitamaan nykyisiä Sibylla Oy:n ja Atria Meal Oy:n tehtäviä.
   Sibylla on vastannut Fast food- eli pikaruokatoiminnoista ja Atria Meal HMR-ruoista (HMR on lyhenne englanninkielisestä ilmaisusta Home Meal Replacement, kotiruoan vastike).
   Atrian tiedotteessa toimitusjohtaja Seppo Paatelainen perustelee yhden yhtiön järjestelyä sillä, että vähittäiskauppa aikoo ottaa osuutensa valmiiden aterioiden ja aterianosien tarjoamisesta kuluttajille, lisäksi yritykset pikaruoka- ja HMR-markkinoilla ovat maailmanlaajuisia toimijoita. Myös tuotemerkit muuttuvat. Atria Concept myy Sibylla- ja AGRAN´N GO -tuotemerkkejä. Atria Conceptin toimitusjohtajaksi tulee Arne Lindström, joka on Sibylla AB:n toimitusjohtaja.

Neuvonnan tarpeita linjataan 
uot-projektin loppuraportissa
Pellervon ja työministeriön yhteinen Uusosuustoiminnan neuvonta- ja tietopalveluprojekti päättyi elokuussa. Sen loppuraportissa ehdotetaan, että osuuskuntia koskevan neuvonnan organisointi kuuluisi luontevimmin KTM:lle ja sitä kautta TE-keskusten yritysosastoille ja yrityspalvelupisteille. TE-keskukset edistävät yritystoimintaa, ja osuuskunta on yritysmuotona saatava samalla lähtöviivalle muiden yritysmuotojen kanssa. Raportista on myös tiivistelmä.
   TE-pisteissä edellytetään henkilöstön koulutusta, materiaalin tuottamista ja yhteistyöverkoston luomista.
   Pellervo-Seura on varautunut toimimaan uusosuustoiminnan "back-officena": aineistoa tuottavana ja erityisosaamista antavana vaikuttajana.
   Yhteyshenkilö Pellervossa on Hanna-Leena Asunta, puh. (09) 4767 5562, faksi (09) 694 8845.

Muuta:
- Maatilan Pellervon lokakuun numerosta saa kokonaiskuvan puukaupan tilanteesta ja suosituksia metsänhoitoon, kotieläinten hyvinvointi on laajasti esillä Terve Eläin -osuudessa.
   Tarkista myös tilauksesi ja vuoden 2002 eurohinnat.

- Ministeri Heikki Haaviston rintakuva paljastettiin ja luovutettiin Haavistolle Pellervossa 2. lokakuuta. Paljastustilaisuudessa oli mukana rintakuvan tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas, puheen Haavistolle piti Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä.

- Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT julkistaa syksyn suhdannekuvansa 11. lokakuuta kello 10 Helsingissä.

- Pellervon Päivä 2002 -seminaari järjestetään 18.4.2002 Helsingissä.

 

 

Viikko-Pellervon alkuun