04. | 11. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Valio osti juustolan Virosta
Valio Oy on ostanut virolaisen Võru Juust-juustolan osake-enemmistön italialaiselta Saviolalta. Merkittävänä vähemmistöosakkaana on norjalainen Synnöve Finden -juustola. Viron kilpailuviranomainen on hyväksynyt kaupan.
   Võru Juust on Viron johtava juuston valmistaja. Sen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. Juustolassa on 126 työntekijää.
   Valio aikoo kehittää voimakkaasti Võru Juustin juustontuotantoa sekä liiketoimintaa yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa. Kaupan myötä Valion raaka-aineen hankinta Virossa yli kaksinkertaistuu reilusta 30 miljoonasta kilosta maitoa reiluun 80 miljoonaan kiloon.
   Võru valmisti vuonna 2002 4,0 miljoonaa kiloa juustoa, josta suurin osa meni vientiin. Päämarkkina-alueita ovat Viro, EU sekä Venäjä. Atleet on Võru Juustin tunnetuin tuotemerkki, se on murukolojuusto. Vöru valmistaa myös italialaisella menetelmällä Parmesan-tyyppistä juustoa.

Yhden keinosiemennysosuuskunnan malli
jäi syntymättä

Keinosiemennysosuuskunnat päättivät sulautumisesta yhdeksi valtakunnalliseksi osuuskunnaksi kokouksissaan perjantaina 31. lokakuuta.
   Neuvoteltu tavoite oli, että uusi Ks-keskus FABA osk aloittaisi toimintansa vuoden 2005 alussa.

Sisämaan Jalostuksen kokouksessa Sari Jantunen, Tiina Mitikka, Vuokko Mäenpää ja Kyllikki Liimatta. Kuva M.Nummi
Sisämaan Jalostus, Jalostuspalvelu ja Pohjanmaan Jalostuskeskus hyväksyivät neuvotellun sulautumissuunnitelman. Ahvenanmaalla toimiva keinosiemennysyhdistys on niin ikään ollut tulossa mukaan uuteen osuuskuntaan.
   Keinosiemennysosuuskuntia on fuusioitunut toisiinsa ja tällä kerralla haettiin "lopullista ratkaisua" jäljelle jääneiden osuuskuntien kesken.
   Keski-Pohjan Jalostuksessa kuitenkin tehtiin vastaehdotus, joka kaatoi sulautumissuunnitelman äänin 10-7.
   Neuvottelut on käyty sellaisen kokonaisratkaisun pohjalta, jossa ovat mukana kaikki keinosiemennysosuuskunnat.
   Esimerkiksi Sisämaan Jalostuksen kokouksessa Hollolassa todettiin, että osuuskunta toimii kannattavasti eikä sillä ole taloudellisia syitä fuusioitua. Fuusion takia tehty ylimääräinen välitilinpäätös osoitti noin 12000 euron tulosta ja koko vuoden tuloksesta näytti tulevan sitäkin parempi. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Mitikka Kausalasta katsoi hänkin, että osuuskunta palvelee jäseniä hyvin ja yritys on sekä nyt että jatkossa taloudellisesti vahvoilla, mutta puolsi fuusiopäätöstä alan valtakunnallisin kokonaiseduin.
   Mitikka harmitteli kokonaisratkaisun kaatumista - siitäkin syystä, että kombinaatiofuusion valmisteluun osuuskunnat ovat käyttäneet runsaasti työaikaa ja rahaa ja saaneet neuvotelluksi uuden osuuskunnan hallinnon edustukset henkilöjäseniä myöten. Koska K-keskus FABA osk:lla haettiin esimerkiksi palvelumaksujen korotuksia torjuvia kustannusten alenemisia, myös osuuskuntien toimihenkilöt ovat valmistautuneet muutoksiin.
   Keski-Pohjan Jalostuksen neuvottelutulosta pidettiin muualla osuuskunnalle taloudellisesti hyvänä. Alueella on karjoja tiheämmässä kuin muissa osuuskunnissa ja se sai määräajaksi käyntimaksuhyvitystä tähän perustuvan siemennystehokkuuden nojalla.
   Uuden osuuskunnan 7-jäseniseen hallitukseen Keski-Pohjan Jalostukselle oli tulossa yksi paikka ja 39-jäseniseen hallintoneuvostoon neljä paikkaa.
   Fuusiosta päättämään tullut Sisämaan Jalostuksen osuuskunnan kokous uusi samalla istumalla osuuskunnan säännöt uuden osuuskuntalain mukaisiksi. Uusilla säännöillä pelaamisen aikaa ei nyt vielä tiedetä, vaikka toimitusjohtaja Mikko Kommeri sääntömuutoksia esitellessään arvioikin, että osuuskunnalla ei ole enää pitkää historiaa. Sisämaan Jalostus oli oman fuusiopäätöksensä jo hyväksynyt kun Keski-Pohjan Jalostus vasta aloitteli omaa kokoustaan.

Metsäliiton hallitukseen uusi jäsen
Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi 4.11.2003 maanviljelijä Pekka Turtiaisen Savonlinnasta hallituksen jäseneksi vuoden 2004 alussa alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Uudelleen hallituksen jäseniksi valittiin agronomi Timo Haapanen Hämeenkyröstä ja maatalousyrittäjä Unto Kotipalo Kuusamosta.
   Muut Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat agronomi Arimo Uusitalo Kiikalasta, pääjohtaja Antti Oksanen Espoosta, maanviljelijä Heikki Asunmaa Alavudelta, toimitusjohtaja Carl Björnberg Helsingistä ja agrologi Tapani Kantola Laukaasta.

Pellervon Päivä 5.4.2004
Pellervon Päivä 2004 järjestetään maanantaina 5. huhtikuuta 2004 Helsingin messukeskuksessa.
   Päivän teeman työnimenä suunnitteluvaiheessa on Rajat murtuvat. Teema tulee sisältämään sekä kansainvälistä kauppaa, kilpailupolitiikkaa, EU:n laajenemista että muutoksia kotimaan toimintaympäristössä.
   Päivän ohjelman sisältö ja esiintyjät varmistuvat vuoden 2004 alkupuolella. Sen jälkeen ohjelman saa nähtäville kotisivulla olevasta linkistä. Myös ilmoittautumismahdollisuus, päivän hinta, autojen paikoitukset ja muut päivään liittyvät asiat tulevat verkkosivulle.

Cogecan kutsuseminaari Helsingissä
Euroopan maatalousosuuskuntien järjestö Cogeca pitää konferenssin 12.-14. marraskuuta Helsingissä. Siinä tarkastellaan Euroopan kilpailulakia ja kilpailupolitiikkaa maatalousosuuskuntien näkökulmasta ja teemaotsikossa kysytään: Ovatko kaikki yritysmuodot tasa-arvoisia?
   Konferensin ohjelmassa on lukuisia kovia kansainvälisiä esiintyjiä alkaen EU:n kilpailukomissaarista Mario Montista, niin kotimaisiakin ministeri Mauri Pekkarista ja ylijohtaja Matti Purasjokea myöten.
   Cogecan puheenjohtaja on maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström.   

HK Ruokatalolle ennakoitu osavuositulos
HK Ruokatalo nosti liikevaihtoaan kahdeksalla miljoonalla eurolla 473,8 M€:oon tammi-syyskuussa 2003 verrattuna edellisen vuoden yhdeksän kuukauden liikevaihtoon.
   Tulos ennen veroja 16,1 M€ oli kolme miljoonaa vertailukautta vähemmän, mutta näin oli yritys kesällä ennakoinutkin.
   Myynti on vetänyt hyvin: viisi prosenttia edellisvuoden katsauskautta paremmin. Grillituotteita HK Ruokatalo myi enemmän ja kasvatti markkinaosuuttaan grillimakkaroissa. Kesätyöntekijöitä oli palkattu enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
   Henkilöstö kasvoi noin 150 henkilöllä 5 087:ään, lisäys johtui pääosiin Koiviston Teurastamon ja Pouttu Foodsin tulosta konserniyhtiöiksi.  Suomessa koko henkilökunnasta työskentelee 55 prosenttia; Virossa 35,9; Latviassa 6,9 ja Liettuassa 2,1 prosenttia.
   HK Ruokatalon osakekannan markkina-arvo oli jakson päättyessä syyskuun lopulla 156,8 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 112,8 M€.
   Kolmen osakepääoman korotuksen ansiota osakepääoma nousi  42.924.090,50 euroon.
   Katsauskauden jälkeen HK Ruokatalo nosti omistuksensa puolalaisesta Sokolowista 21,1 prosenttiin. Sokolow pääsi voitolliseen tulokseen vuonna 2002. Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n omistusosuus HK Ruokatalosta laski katsauskauden aikana 10,38 prosenttiin.
   HK:n omistama Rakvere Lihakombinaat Virossa sai EU-hyväksynnän syyskuussa.
   Liharaaka-aineen ja valmiiden tuotteiden hinta on HK Ruokatalon mukaan hienoisessa nousussa. Syyskuussa ilmeni viitteitä myös sianlihan hinnan käänteestä paremmalle hintatasolle.

Pellervo-lehtien mediakortit 2004
Kodin Pellervon ja Maatilan Pellervon vuoden 2004 mediakortit ja Ison Kalenterin 2005 mediakortti ovat valmistuneet.
   Vuoden 2003 lukijatutkimuksen mukaan Pellervo-lehdet ovat saaneet runsaasti uusia lukijoita verrattuna edellisvuoteen.
   Kodin Pellervo ilmestyy 12 kertaa ja Maatilan Pellervo 10 kertaa vuodessa. Kummankin lehden tilausmaksu sisältää marraskuun lopulla ilmestyvän Ison Kalenterin.

Hedvig-projektista loppuraportti
Pellervossa toimineen Hedvig-projektin loppuraportti on nähtävillä projektin kotisivuilla. Projektin tavoitteena on ollut lisätä nuorten ja naisten osuutta osuustoiminnallisten yritysten hallinnossa.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset