text2.gif (876 bytes) 09 | 02 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Metsäliitto teki vahvan tuloksen
Metsäliitto-Yhtymän liikevoitto viime vuodelta oli 762,7 miljoonaa euroa. Edellisvuonna se oli 426 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli nyt 10,2 prosenttia liikevaihdosta (7,7 % vuonna 1999). Tänä vuonna yhtymällä riittää vielä työtä hankittujen yritysten sopeuttamisessa toimintaan, mutta liikevaihto saattaa sitten yltää jo kymmeneen miljardiin euroon.
   Yhtymän liikevaihto kasvoi 35 prosenttia 7513 miljoonaan euroon ja sitä kasvattivat muun muassa yrityskaupat ja euron arvon suhde dollariin ja puntaan.
   Sijoitettu pääoma tuotti Metsäliitto-Yhtymässä 14,6 prosenttia ja oma pääoma 17,9 prosenttia. Suuret investoinnit ja yrityskaupat pienensivät omavaraisuusastetta, joka silti oli 31,7 prosenttia vuoden lopussa. Nettovelkaa oli 3614 miljoonaa euroa.
   Metsäliitto Osuuskunnan pääoma kasvoi 45,1 miljoonalla eurolla 367,9 miljoonaan euroon, mistä 246,7 Me on lisäosuuspääomasijoituksia.
   Metsä-Serlan nousu oli yhtä kovaa kuin yhtymän: Liikevoitto ennen satunnaiseriä oli 458,5 miljoonaa euroa kun se edellisvuonna oli ollut 268,1 Me. Sijoitettu pääoma tuotti 10,5 prosenttia.
   Finnforestin liikevoitto laski 18,4 miljoonaan euroon. Metsä-Botniassa sijoitettu pääoma tuotti peräti 40,9 prosenttia. Uuden Metsä-Botnia-konsernin liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 37,6 prosenttia.
   Kemiallisen metsäteollisuuden puolella odotetaan varsin tyydyttävää vuodesta 2001, mekaanisella puolella odotetaan kuusi- ja mäntytavaran kaksijakoisuuden säilyvän.

Metsä Tissue tähyää voitolle
Metsä-Tissuen tappio vuodelta 2000 on 21,7 miljoonaa euroa. Tulosta vetivät alas nopeasti nousseet raaka-aineiden hinnat, eikä kustannusnousun siirtoa myyntihintoihin tai saneerauksia voitu toteuttaa samassa tahdissa. Sellu kallistui nopa 45 prosenttia. Sen lisäksi kallistuivat kierrätyspaperi ja energia, ja kilpailu piti hintoja alhaalla Keski-Euroopassa. Metsä-Tissuen tulos alkoi parantua kuitenkin vuoden 2000  lokakuusta lähtien.
   Keväällä 2000 yhtiön suurin omistaja Metsä-Serla Oyj sopi ruotsalaisen Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:n kanssa osakkeidensa siirtymisestä SCA:lle. Myyntikeskustelua kesti näihin päiviin asti, kunnes EU:n komissio päätti 31. tammikuuta 2001 estää myynnin , ja Metsä-Tissue jatkaa itsenäisenä pörssiyhtiönä. Saneeraus ja toiminnan tehostaminen ovat viivästyneet myyntihankkeen vuoksi.
   Vuodesta 2001 Metsä-Tissuessa odotetaan jo selvästi voitollista. Tehostamistoimet purevat ja kustannusten nousu on saatu myyntihintoihin. Pehmopaperin kysyntä lisääntyy, mutta tuotanto kasvaa sitäkin nopeammin, joten toimialajärjestelyt ovat ilmeisiä.
   Metsä-Tissuen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti laskien 7,6 prosenttia 609,2 miljoonaan euroon vuonna 2000. Liiketappiota tuli 11,9 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste laski 24,9 prosenttiin. Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2000.

Agrimarketit pitivät hyvän asemansa
hytonen.gif (14059 bytes)Hankkija-Maatalous Oy lisäsi viime vuonna myyntiään lähes 3,6 miljardiin markkaan. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua kirjattiin kahdeksan prosenttia. Toimitusjohtaja Ensio Hytösen mukaan yhtiön toiminnan tulos – 60,5 miljoonaa markkaa – vastasi odotuksia.
   Koko Agrimarket-ketjun myynti kasvoi neljä prosenttia 4,1 miljardiin markkaan. Maatalouskaupan kokonaisarvoksi arvioidaan noin 9,5 miljardia, joten ketju säilytti vahvan, yli 40 prosentin markkinaosuuden.
   Tulos on heikompi kuin vuonna 1999, mutta siinä näkyvät viime vuoden runsaat investoinnit mm. kahdeksaan Agrimarket Konekeskukseen ja ensi syksynä avautuvan verkkokaupan rakentamiseen.
   Syksyn viljasato oli paras kymmeneen vuoteen ja yli 40 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Agrimarket-ketju vei viljaa yhdeksään maahan, ja erityisesti kauran vienti lisääntyi selvästi.
   Traktorimarkkinat kasvoivat viime vuonna Suomessa kymmenen prosenttia. Yhteensä myytiin 5 125 traktoria, ja Agrimarket-ketjun markkinaosuus oli 17,1 prosenttia. John Deeren osuus nousi lähes kymmenen prosenttiin, mutta Massey-Fergusonin putosi 7,2:een. Leikkuupuimureita myytiin 415 kappaletta, ja ketjun markkinaosuus oli yli 60 prosenttia. Multasormi-puutarhamyymälät pääsivät peräti 21 prosentin kasvuun.
   Vuoden lopussa Agrimarket-ketjussa oli 25 332 kanta-asiakasta, joille myytiin tavaraa 1,9 miljardin markan arvosta. Viime vuodelta kanta-asiakkaille tilitetään Agribonusta ja myymäläkaupan bonusta yhteensä 20 miljoonaa markkaa. Uusia kanta-asiakkaita tuli pari tuhatta, ja tänä vuonna tavoitellaan samaa määrää.
   Ensimmäinen Agrimarket Konekeskus aloitti toimintansa viime vuonna Turussa. Tämän vuoden alussa toimintansa aloittivat seitsemän muuta Konekeskusta. Viime vuonna luotiin myös verkkokaupan toimintamalli, joka on tarkoitus avata kanta-asiakkaille syksyllä.
Agrimarket-ketjun palveluksessa oli vuoden lopussa 914 henkilöä. -TP

Biowatti ja Lusto yhteistyöhön
Metsäliitto-Yhtymään kuuluva Biowatti Oy ja Lusto edistävät molemminpuolisessa yhteistyössä puuenergian tunnettuutta.
   Yhteistyö toteutuu mm. Puuvoima-näyttelyssä, joka on Luston vuoden 2001 laaja erikoisnäyttely alkaen 16.5.2001. Biowatti on mukana myös Luston kesän 2001 metsäkulttuuripäivillä esitellen tuotteitaan sekä nykyaikaista puuenergian korjuun teknologiaa.
   Biowatti Oy on valtakunnan merkittävin puuenergian tuotanto- ja markkinointiyhtiö Espoosta, sen aluekonttorit ovat Raumalla, Jyväskylässä, Savonlinnassa, Seinäjoella ja Oulussa. Viime vuoden liikevaihto oli lähes 200 miljoonaa markkaa.

Hyvä tietää
Internetissä on tietolähteiden luetteloita pilvin pimein. Tampereen yliopiston sivuilla sähköisten lähteiden linkkilista on yksi monipuolisimmista hakemistoista.
   Pellervolaisia ja vähän muitakin tärkeitä tapahtumia on Pellervon vuosikalenterissa 2001.
   Osuustoiminnan suomenkielinen termisanasto on koottu Osuustoiminta-instituutin kotisivulle.

 

Muuta:
- Maatilan Pellervo ilmestyi torstaina 8. helmikuuta. Metsäteemassa maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo sanoo, että rajat alkavat näkyä Metsäliiton kasvulle kotimaassa.

- Valion tavaramerkki koetaan elintarviketuottajien merkeistä luotetuimmaksi. Tämä tieto saatiin Reader´s Digest -lukijoiden kesken tehdyssä kyselyssä, Suomessa siihen vastasi 1000 henkeä. Autojen luokan voitti Volvo, matkapuhelinten Nokia, verkkokaupan NetAnttila, mikrotietokoneiden IBM.

- HK Ruokatalon kuljetukset hoitava tytäryhtiö Food Kuljetus Oy on toiminut kymmenen vuotta.
   Yrityksellä on kymmeniä liikennöitsijöitä. Yhtiön liikevaihto on noin sata miljoonaa markkaa. Yhtiö on merkittävästi parantanut mm. eläinkuljetusten laatua ja ollut kehittämässä eläinhissiä sekä kaksikerroksista kuljetusautoa. Kylmäkuljetusautoihin yhtiö kehitti automaattisen seurantajärjestelmän, joka mittaa kuormatilan lämpötilaa. Viime vuonna yritys sai ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatin. Toimitusjohtaja on Olavi Toivola.

 

ViikkoPellervon alkuun