text2.gif (876 bytes) 8.| 2. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 

Cogecalta ehdotus komission
osuustoiminta-asiakirjaan
EU:n komissiossa laadittu osuustoimintapaperi, josta aikanaan tulee ilmeisesti EU:n tiedonanto, julkistettiin joulukuun 2001 alussa. Siihen pyydettiin kommentteja helmikuun 2002 loppuun mennessä.
   Pellervo-Seura on lähettänyt Euroopan maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan kautta oman kannanottonsa tammikuussa. Cogecan johtokunta valmisteli järjestön ehdotuksen komission osuuskuntapaperiin torstaina 7. helmikuuta Brysselissä.
   Cogeca muun muassa kommentoi, että osuuskuntien jäsenille myöntämät edut on syytä järjestää mieluiten palveluiden ja muun toiminnan kautta kuin jäsenille räätälöidyillä hinnoilla.
   Lainsäädännöstä todetaan, että yhteisön määräyksien jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön tulisi olla mahdollisimmat väljät. Cogeca valittelee kommentissaan, ettei kilpailupolitiikasta ole konkreettisia ehdotuksia.
   Järjestö myös haluaa muun muassa painotettavan osuuskuntien vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia tuotantoketjussa, siitä olisi hyötyä alkutuottajalle, mutta se myös lisäisi ketjun yhteistyötä sekä alkutuotteen valvontaa ja parantaisi laatua ja seurattavuutta.
   Cogeca toivoo komission asiakirjasta tulevan hyvä työkalu, jonka avulla osuustoimintaa ymmärretään paremmin EU:ssa.
   Komission kotisivuilta löytyvät asiakirjaa koskevat tiedot ja muiden maiden kommentiti, sivuilla on myös komission alkuperäinen asiakirja -pdf-tiedostona.

Koulutus esillä
neuvottelukunnassa
Osuustoiminnan neuvottelukunta kokoontui toisen kerran SOK:n Ässäkeskuksessa Helsingissä 1. helmikuuta. Kokouksen pääaihe oli osuustoiminnan korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen kehittäminen. Asiantuntijana oli Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen.
   Kasasen mukaan HKK on valmis ryhtymään pikaisesti toimiin parantaakseen osuustoiminnan koulutusta ja tutkimusta. Neuvottelukunnan käymässä keskustelussa puolestaan todettiin, että hanketta haluttaisiin kehittää juuri HKKK:n kanssa siten, että osuustoiminta saataisiin opetukseen ja tutkimukseen kaikille tasoille.
   Neuvottelukunta päätti, että HKKK:n edustajiat ja osuustoiminnan neuvottelukunnan edustajana Samuli Skurnik laativat suunnitelman, jonka pohjalta eri tahot voivat ryhtyä käytännön toimiin.
   Neuvottelukunnan seuraava kokous on 13. toukokuuta 2002 Tradekassa. Pääaiheena on silloin kilpailupolitiikka, ja kokoukseen on kutsuttu asiantuntijaksi Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria. Vuoria on entinen kilpailuviranomainen ja vastaa nykyisin kilpailuasioista TT:n piirissä.
   Osuustoiminnan neuvottelukunnassa on kuusi jäsenyritysten edustajaa ja yksi järjestöedustaja sekä Pellervo-Seurasta että Kuluttajaosuustoiminnan Liitosta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Marcus H. Borgström.

Metsäliiton voitto puolittui
Investoinnit tehty, nyt niillä on tehtävä tulosta
Investoinnit on tällä erää tehty, nyt niiden on ruvettava tekemään tulosta. Näin Metsäliiton pääjohtaja Antti Oksanen analysoi yhtymän tätä hetkeä.
   Kuuden vuoden aikana yhtymä on pannut rahaa investointeihin noin 6 miljardia euroa. Vuoden 2002 investoinnit jäänevät noin 250 miljoonaan euroon.
   Vuoden 2001 tulos ei Metsäliittoa mairittele huippuvuosien jälkeen. Oksasen mukaan se oli "odotusten mukainen, ei tyydyttävä, mutta hyväksyttävä."

Toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola (vas.) ja pääjohtaja Antti Oksanen Metsäliitto-Yhtymän tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.
Kuva Markku Nummi

   Seuraavia perusasioita onkin nostaa omavaraisuusastetta.
   Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta sen sijaan teki historiansa parhaita tuloksia.
   Investoinneillaan Metsäliitto-Yhtymä on rakentanut hyvät asemat. Euroopassa M-real on johtava sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin tuottaja ja toiseksi suurin taivekartongin tuottajana. Aikakauslehtipaperin tekijänä se pitää kolmatta sijaa. Finnforest on kivunnut Euroopan suurimmaksi mekaanisen metsäteollisuuden yritykseksi.
   Tietyt paremmuussijat eivät Oksasen mielestä tosin ole oleellisia, vaan se, että on kokonaisuudessaan kärkijoukossa.
   Metsäliitto on tavoitteissaan lähtenyt siitä, että talouden nousun merkkejä alkaa näkyä vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä Pohjois-Amerikassa. Nousu tavoittaa Euroopan puoli vuotta sen jälkeen.
   Seisokit jatkuvat tänä vuonna. M-realin toimitusjohtaja Jouko M. Jaakkola vakuuttaa, että kun kysyntä on vähentynyt, hintojen laskemisella ei lisätä paperin  kysyntää yhtään. Viime vuonna seisokit paperitehtaissa vastasivat teoriassa samaa kuin yksi tehdas olisi ollut koko ajan kiinni. Tänä vuonna seisokit ovat viime vuoden lopun tasolla.
   Mekaanista metsäteollisuutta edustava Finnforest teki 49 miljoonan euron tappion. Tulosta rasittivat erilaiset toimintojen järjestelyt pitkin vuotta, samaan aikaan kysynnän heikentyminen söi hintaa.
   "Moelvenin osto osoittautui paremmaksi kuin mitä laskettiin. Sahoilla lisätään tänä vuonna tuotantoa, ja Finnforestin tulos vuonna 2002 asettuu aika lähelle nollaa", Finnforestin toimitusjohtaja Ari Martonen sanoo.
Thomesto ja Biowatti
Metsäliitto osti viime vuonna Thomesto Oy:n osakkeista 95 prosenttia. Thomesto harjoittaa puukauppaa. Sen kautta tulee puu esimerkiksi Venäjältä, mistä Martosen mukaan tuonti tänä vuonna kaksinkertaistuu viime vuodesta.
   Puun hankinta kotimaasta jäi Metsäliitolla viime vuonna hieman alle tavoitteen.
   Thomestoa pääjohtaja Oksanen kutsuu Euroopan puuliiketoiminnan nimeksi ja pitää yritystä mielenkiintoisena brandina, jota voi hyödyntää Euroopan laajuisesti. Metsäliitolla on ainoa koko Euroopan kattava puunhankintajärjestelmä.
   Jatkossa Metsäliitto aikoo vahvistaa myös Biowatti Oy:tä, energiaraaka-ainetta hankkivaa yritystä. Tulevaisuuden yritys, Oksanen luonnehtii. Energia-alalla Metsäliitto teki sopimuksen Vapo Oy:n kanssa. Tästä sopimuksesta odotetaan kilpailuviraston lausuntoa parin kuukauden sisällä.

Kanta-asiakkaat yhä merkittävämpi ryhmä
Agrimarketeilla tyydyttävä tulos,
markkinavoittojakin tuli
Kanta-asiakasjoukon merkitys kasvaa koko ajan, sanoo Hankkija-Maatalouden toimitusjohtaja Ensio Hytönen. Viime vuonna koko myynnistä kanta-asiakkaat ostivat noin 60 prosenttia. Agribonusta ja myymäläkaupan bonusta heille tilitetään kaikkiaan 3,7 miljoonaa euroa (22 mmk) viime vuodelta. Agrimarketien tulos vuodelta 2001 julkistettiin perjantaina 8. helmikuuta.
   "Viime vuoden puolella oli vaistottavissa, että positiivinen mieliala lisääntyi", Hytönen tulkitsee ilmapiiriä.
   Talousjohtaja Timo Vaara totesi, että omistaja on saanut sijoituksilleen hyvän tuoton: sekä sijoitettu pääoma että oma pääoma tuottivat 27 prosenttia.    Omavaraisuusaste oli 34,1 prosenttia, edellisvuoden tasoa.
   Hankkija-Maatalouden veroton myynti vuonna 2001 oli 673 miljoonaa euroa, noin neljä miljardia markkaa, mikä on 12 prosenttia edellisvuotista enemmän. Hytösen mukaan lisäys vastaa koko maatalouskaupan kasvua Suomessa.
   Yrityksen tulos ennen satunnaiseriä oli 12 miljoonaa euroa (72 mmk). Siitä konserniavustuksena SOK:lle menee likimain 10 miljoonaa euroa.
   Markkina-asemansa Agrimarketit ovat säilyttäneet, mutta rehukaupassa ne 7 prosentin liikevaihdon lisäyksellä paransivat markkinaosuuttaan. Samoin polttoöljyn kaupassa markkinaosuus parani. Myös puutarhakauppa eteni.
   Traktorien myynti on ollut vilkkaampaa kuin mitä on oletettu, mutta puimurikauppa se vasta vetää: 1. lokakuuta lähtien on tehty jo nyt noin 250 puimurin kaupat, kun koko myyntikautena odotettiin noin 300 puimurin myyntiä. "Voi olettaa, että noin sata myydään vielä", Hytönen arvioi.
   Toimintarakenteessan Hankkija-Maatalous on tehnyt joukon muutoksia. Vuosittain 5-7 toimipistettä lopetetaan ja saman verran tulee uusia. Maatilarakentamisen kehittäminen käynnistyi viime vuoden lopulla. Hytönen toteaa, että maatilarakentaminen ei ole vähentynyt ja odottaa palvelulle kysyntää. Konepuolella hankittiin John Deere -pientraktorit, ja pientraktorien kauppa käy hyvin. Kauppaa ja kanta-asiakkuuttaa edistämään avattiin syksyllä maatalouden ensimmäinen verkkokauppapaikka Agrinet.
   Eestissä Hankkija-Maatalous avaa ensimmäisen myymälän tänä vuonna. Kauppa Baltiassa alkanee vilkastua, jos sieltä 2004 tulee EU:n jäsenmaita. Avenan kanssa Hankkija-Maataloudella on tasan omistettu Agribalt Oy Latviassa ja Virossa.
   Viljakauppa kävi viime vuonna erinomaisesti, noin 34 prosenttia viljastaan Hankkija-Maatalous vie ulkomaille. Hytösen mukaan viljan loppukäyttäjiä kuten panimoita on saatu mukavasti asiakkaiksi.
   Hytönen sanoo, että suomalaiselle viljalle löytyy lisäarvoa markkinoilta, jos oma viljaketju hoidetaan hyvin ja toimitaan asiakaslähtöisesti markkinoilla.

Broilertalo tehostaa
Broilertalo Oy:n Säkylän tuotantolaitoksen yhteyteen on noussut 5 000 neliötä nykyaikaista siipikarjateurastamoa jatkokäsittelytiloineen. Laajennuksen vihki maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto.
   Lähes 7,5 miljoonaa euroa maksaneen investoinnin myötä Säkylään saatiin ajanmukaiseen kuntoon 3 000 neliömetriä aiemmin vapaana ollutta vanhaa tilaa ja 2 000 neliön suuruinen lisärakennus tuotantolaitteineen. Hanketta on edistetty yhteistyössä Säkylän kunnan kanssa ja se on tärkeä koko Pyhäjärvi-seudun elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn varmistamisessa.
   Broilertalon Säkylän tehtaan laajennus on suunniteltu kalkkunoiden, kanojen ja broileriemojen teurastukseen ja jatkokäsittelyyn. Toiminta siirtyi Köyliöstä Säkylään, samoin noin sadan työntekijän työpaikka.
   Broilertalo on lisännyt untuvikkotuotantoa. Vuosi sitten valmistui yhtiön ja Mynämäen kunnan hankkeena hautomo, joka tuottaa sekä broilerin että kalkkunan untuvikkoja. Näin saadaan kotimaista siipikarjanlihaa. Liharaaka-aineensa Säkylän uusi tuotantolinja saa Satakunnan ja Varsinais-Suomen kalkkunankasvattajilta.
   Broilertalo valmistaa broileri-, kalkkuna-  ja kanatuotteita vähittäiskauppoihin ja suurkeittiöille. Yhtiöllä on lähes 60 prosentin osuus Suomen siipikarjanlihamarkkinoista.
   Yrityksen tuotteet markkinoidaan Kariniemen tuotemerkillä. Broilertalo kuuluu HK Ruokatalo -konserniin. Yrityksen toimitusjohtaja on Reijo Kiskola.

Uusia Pellervon jäseniä
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki, Kesälahden Osuuspankki ja Vakka-Suomen Osuuspankki ovat liittyneet Pellervon jäseneksi. Pellervon johtokunta hyväksyi jäsenhakemukset kokouksissaan 18.12.2001 ja 5.2.2002. Viime vuoden loppupuoliskosta alkaen Pellervoon on liittynyt kuusi uutta osuuspankkia. Edellisten lisäksi liittyneitä ovat Niinijoen, Artjärven ja Paltamon Osuuspankit.
   Pellervo on uuden strategiansa mukaisesti aktiivinen jäsenhankinnassaan. Tämä merkitsee sitä, että järjestöstä ollaan yhteydessä sellaisten osuustoiminnallisten yritysten johtoon, jotka eivät ole Pellervon jäseniä, vaikka jäsenyyskriteerit täyttyisivät. Pellervolla on valmius tulla yritykseen esittelykäynnille.

Verkossa
voi tutustua eri maiden osuustoimintajärjestöihin ja luoda yhteyksiä ihmisiin.
   Tässä malliksi Suomenlahden vastarannalta Eestin osuustoimintaliitto.

 
Ok-lakipainoksesta ennakkotilauksia
Pellervo-Seura julkaisee uuden osuuskuntalain erillispainoksena. Laki tehdään hieman A4-arkkia pienempänä B5-kokoisena monisteena.
   Ennakkotilauksia voi jo jättää Pellervoon Salli Oravaiselle puh. (09) 4767 5500. Julkaisu esitellään Osuustoiminta-lehdessä 1/2002, joka ilmestyy 26. helmikuuta.
   Julkaisun hinta on porrastettu tilausmäärän mukaan. Hinta sisältää postikulut, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.
   Osuuskuntalaki 2002 -erillispainos on 88-sivuinen ja kooltaan noin 17 x 25 senttimetriä.

Hinnat ovat:
1-19 kpl 5 euroa / kpl
20-49 kpl 10 % alennus / tilaus
yli 50 kpl 15 % alennus / tilaus.

Lyhyesti
- Atria on tehnyt kolmen vuoden sopimuksen Porin Jazzien kanssa. Virallisena yhteistyökumppanina Atria on Jazzien sekä sponsori että tavarantoimittaja.

 

 

ViikkoPellervon alkuun