text2.gif (876 bytes)  06 | 01 | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Naiset, osuustoiminta ja maailmanrauha
Pellervon Hedvig-projektin päätösseminaarissa puhuttiin siitä, miten miten erityisesti naiset talouden toimijoina voisivat osuustoiminnan kautta vaikuttaa talouden rakenteisiin ja toimintatapoihin siten, että talous toimisi rauhaa ja ihmisten välistä luottamusta rakentavana. Seminaari pidettiin Säätytalolla Helsingissä. Seminaari järjestettiin yhdessä YK-liiton kanssa. 
   Seminaarin teemana oli Naiset, osuustoiminta ja
maailmanrauha. Presidentti 

Seminaarin kunniavieraana oli professori emerita Anna-Liisa Sysiharju (oikealla) ja alustajina hänestä vasemmalla istuvat Sirpa Pietikäinen, Sirkka-Liisa Anttila, Elisabeth Rehn, Leena Luhtanen ja Britt-Marie Perheentupa. Kuva Tapani Lepistö
Tarja Halonen totesi tervehdyksessään globalisaation lisäävän riippuvuutta toisista ja, että demokraattisena talouden pidon muotona osuustoiminta tarjoaa tavalliselle ihmiselle mahdollisuuden talouden ohjaamiseen haluamaansa suuntaan.
   Seminaarin ohjelma ja alustukset ovat Hedvig-projektin kotisivulla kohdassa Ajankohtaista.

Metsäliiton keskeiset tavoitteet täyttyivät
Heikosta talouskasvusta huolimatta Metsäliitto-Yhtymän tulos 2002 kipusi edellisvuotista paremmaksi, ja tase vahvistui. Perussyyt parannukseen olivat, että mekaaninen metsäteollisuus paransi kannattavuuttaan, ja yhtymä pystyi alentamaan rahoituskulujaan.
   Pääjohtaja Antti Oksanen totesi, että keskeisenä tavoitteena ollut vakavaraisuuden parantaminen onnistui hyvin. Näissä olosuhteissa yhtymä ei Oksasen mukaan saa omavaraisuuttaan yli 40 prosentin tavoitteen eikä tuottoprosentiksi sijoitetulle pääomalle kaavailemaansa 12 prosenttia yli suhdannesyklien.
   Iloinen Oksanen oli Finnforestin positiivisesta tuloksesta. Metsäliitto Osuuskunnan operatiivinen toiminta kannatti paremmin kuin 2001.
   Metsäliitossa oletetaan jouduttavan tuotannon rajoituksiin myös vuonna 2003.
   Metsäliitto Osuuskunta ja Metsäliitto-Yhtymä ovat ottaneet käyttöön uusitun tunnuksen. Se perustuu pitkälti entiseen kolmen kirveen merkkiin. Uusilla visuaalisilla elementeillä ja väreillä tunnuksen halutaan viestittävän Metsäliiton suomalaista omistustaustaa ja samalla kestävää metsätaloutta ja -teollisuutta, jota yhtymä harjoittaa.
   Tunnuksen on suunnitellut suunnittelujohtaja Esa Ojala Incognito Design Oy:stä. Hänen käsialaansa ovat myös aiemmin uusitut Finnforestin ja Botnian tunnukset.

Uot-hankkeelle jatkorahoitusta
Maa- ja metsätalousministeriö on omalta osaltaan turvannut Pellervon uusosuustoiminnan hankkeen jatkuvuuden. Ministeriön päätös antaa mahdollisuuden jatkaa hanketta vuodella eteenpäin. Rahoitusta kustannuksiin voidaan hakea enintään 50 000 euroon saakka. Päätös merkitsee samalla sitä, että työtä voidaan jatkaa aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja laaditun työsuunnitelman mukaisesti.
   Uot-hankkeelle tullaan nyt muodostamaan myös ohjausryhmä, jossa on edustajia Pellervosta, kauppa- ja teollisuus- ja maa- ja metsätalousministeriöstä.

Venäjä säilyy Valiolle tärkeänä vientimaana
"Tulevaisuudessa Venäjä on Valiolle tärkein kansainvälinen markkina. Venäjän vuodesta 1998 jatkunut hyvä talouskehitys on edesauttanut kysynnän vahvistumista. Arviomme mukaan Venäjällä kysyntä tulee vielä kauan ylittämään paikallisen tarjonnan, joten tuontituotteilla tulee edelleen olemaan merkittävä osa tuotetarjonnassa." Näin arvioi Venäjää vientikohteena Valion ulkomaantoimintojen johtaja Veijo Meriläinen. Valio järjesti lehdistötilaisuuden Prodexpo-messuilla Moskovassa.
   Meriläisen mukaan meijerituotteiden myynnin arvon kasvu Venäjällä tulee olemaan suurempaa kuin määrän kasvu.
   Kaupan rakenteiden kehityksen myötä Venäjän elintarvikemarkkinoiden piirteenä tulee olemaan myös myyntipaikkojen nopea kehittyminen kohti moderneja super- ja hypermarketteja. Tämä edellyttää uusia toimenpiteitä meijerituotteiden myynnissä, etenkin kauppatasolla. Toistaiseksi kuitenkin suurin osa Valion tuotteista myydään ns. avoimilla markkinoilla.
   Tuotehankintaa tullaan harkitusti laajentamaan paikalliseksi toiminnaksi etenkin pakkaamisen osalta. Samoin Valion tuotteiden kattava saatavuus koko Venäjän alueella on oleellinen osa tulevaisuuden strategiaa.
   Valion vienti Suomesta Venäjälle nousi noin 25 %:iin koko Valion vientimäärästä vuonna 2002. Valio on suurimpia Venäjällä toimivia elintarvikeyrityksiä.
   Valion voilla on Moskovassa 30 % markkinaosuus ja Oltermannilla yli 13 % markkinaosuus, ja molemmat tuotemerkit ovat markkinajohtajia tuoteryhmässään. Viola on säilyttänyt markkina-johtajuuden sulatejuustossa ja sillä on kovasta kilpailusta huolimatta yli 32 %:n markkinaosuus koko Venäjällä.
   Meriläisen mukaan Valion vahva asema Venäjällä perustuu merkkituoteasemaan ja korkeaan laatumielikuvaan, joita tukee yhteistyökumppaneihin perustuva jakelujärjestelmä.

HOK paransi
Pääkaupunkiseudulla ja keskisellä Uudellamaalla toimivan Helsingin Osuuskaupan HOK:n vuoden 2002 toiminnan tulos on ennakkotietojen mukaan 27,7 miljoonaa euroa. Se on 3,0 miljoonaa euroa edellisvuotista parempi.
   Tulosparannukseen vaikuttivat keskeisimmin ketjutoiminnan tehostuminen ja kustannusten hallinta. HOK:n bruttoinvestoinnit vuonna 2002 olivat 18,2 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 64 prosenttia. HOK:n myynti vuonna 2002 oli 745 milj. euroa, mikä on 30 milj. euroa eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Liikevaihto oli 621 milj. euroa.
   HOK:n päivittäistavarakaupan markkinaosuus toimialueellaan on noin 24 prosenttia ja ravintolatoimialan noin 9 prosenttia. Uusia asiakasomistajia liittyi viime vuonna 32 000 ja kaikkiaan asiakasomistajia oli vuoden 2002 lopussa 236 351. HOK:n toimialueen talouksista yli 40 prosenttia kuuluu HOK:n omistajiin. HOK:n asiakasomistajat saivat Bonusta 15,8 milj. euroa, mikä on 18 prosenttia edellisvuotta enemmän.
   HOK järjestää Punaisen Ristin kanssa nuorisoprojektin vuosina 2003-2005.

Osuustoiminnan Päivä 2003
Osuustoiminnan Päivä 2003 järjestetään 8. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Aiheena on Osuustoiminta - paikallinen, suomalainen ja turvallinen vaihtoehto. Päivän ohjelma >>

Julkaisuja
- Maatilan Pellervon helmikuun numero ilmestyy  torstaina 6. helmikuuta.
   Teemana on metsä. Saamme tietää muun muassa, että Osuuspankit ovat vahvistaneet osuuttaan metsärahoista, ja että metsätalous kaipaa markkinointiosaajaa.
   Lehdessä on 16 sivun liite sekä pellavasta että lehmien utareterveydestä, joten ammattitietoa saa viljelystä, jatkojalostuksesta, kotieläintaloudesta.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset