3. | 3. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiKotimaan liiketoiminta 2005 meni hyvin
Atria odottaa vahvaa kasvua Venäjältä

Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski.
Kuva Markku Nummi
Atria konserni kasvatti liikevaihtoaan 17,2 prosenttia vuonna 2005 ja paransi hieman tulostaan edellisen vuoden tuloksesta.
   Tulos ennen veroja oli 37,8 miljoonaa euroa ja  tulosparannusta edellisvuoteen tuli 1,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuodelta otetaan huomioon 8,1 miljoonan euron TEL-tuloutukset.
   Atria Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Tikkakoski kuvaa kotimaan liiketoimintojen sujuneen mallikkaasti ja kansainvälisessä liiketoiminnassa taas Atria edistyi aimo askelen.
   Kotimaan myyntiään Atria kasvatti 9 prosenttia ja lisäsi markkinaosuuttaan 28,5 prosenttiin. Tikkakosken mukaan kannattavuus oli hyvä. Kuitenkin  valmisruokaliiketoiminnan vuosi oli pettymys: kilpailijat kampanjoivat vahvemmin, mutta Tikkakoski sanoo myös Atrian jatkossa aktivoituvan.
   Atria saa monet suuret investointinsa valmiiksi. Niillä on merkitystä kilpailukykyyn. Nurmossa valmistuu uusi sikateurastamo, logistiikkakeskuksen sekä lihajalostetehtaan laajennukset.
   Voimakkaat investoinnit tuntuivat omavaraisuudessakin, jonka prosentti pieneni 43:een.
   Pietarissa Atria osti Pit Produkt -yrityksen, jonka kehittämisestä ja investoinneista Atria raportoi vielä kuluvan kevään aikana. Samalla Atria saa AC Nielsenin tutkimustulokset paikallisista markkinoista.
   Venäjä on Atrian toiminnan vahvoja painotusalueita. Pit Produktin ongelmia on Tikkakosken ja varatoimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan lähinnä kapasiteetin riittävyys. Myynti kasvaa voimakkaasti. Tikkakoski sanoo Pit Produktin markkinaosuuden Pietarin alueella olevan 20 prosenttia.
   Kun logistiikkakeskus ja uusi tehdas valmistuvat, Pit Produkt on Tikkakosken mukaan ylivoimaisesti toiminnallinen ykkönen Pietarin alueella.
   "Toivottavasti niin tapahtuu", hän kommentoi länsimaista arviota, jonka mukaan Venäjä on ottanut Ranskalta suurimman ruokamarkkinamaan aseman vuonna 2020. Venäjän suurimpien ruokakauppaketjujen myynnin kasvu on kymmeniä prosentteja. Kolme uutta kansainvälistä ruokaketjua on asettumassa Pietariin. Atria neuvottelee niiden kanssa parhaillaan.
   Tällä haavaa Atria investoi Baltiassa alkutuotantoon saavuttaakseen vähintään kahdenkolmasosan sianlihanomavaraisuuden. Baltiassa liiketoiminnan kasvu on lähiajat sisäistä kasvua.
   Ruotsissa Tikkakoski kuvaa liiketoiminnan pohjakosketuksen saavutetun ja kannattavuutta pidätellyt lihan hinta on vakiintunut. Ruotsissa alalla tulee tapahtumaan järjestelyjä, yrityksiä on myynnissä, mutta Tikkakoski sanoo Atrian suhtautuvan niihin kriittisesti.
   Pikaruokaketjun Atria Consept AB:n kasvusta Atrialla on kehitteillä agressiivinen kansainvälinen kasvustrategia. Esimerkiksi Pietarissa ensimmäiset Sibyllat avataan näinä päivinä.

PTT:n tutkimusjohtajaksi Perttu Pyykkönen

Tutkimusjohtaja 
Perttu Pyykkönen
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajaksi on 1.3.2006 alkaen nimitetty MML Perttu Pyykkönen.
   Pyykkönen on työskennellyt PTT:ssä tähän asti maatalousekonomistina ja tutkijana. Hänen tarkastettavana oleva väitöskirjatyönsä käsittelee maatalouspolitiikan ja maatalouden rakennekehityksen vaikutuksia pellon hintaan.
   PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä tekee maa- ja elintarviketalouden suhdanne-ennusteen kahdesti vuodessa. Tutkimuksessa keskitytään maatalouspolitiikan ja elintarviketalouden toimintaympäristön muutosten analysointiin. Viime aikoina on tutkittu mm. maatalouden rakennekehitykseen, maatalouskaupan vapauttamiseen ja elintarvikemarkkinoihin liittyviä kysymyksiä.

Apurahaa Kulttuurirahastosta ja Pellervon rahastosta
Osuustoiminnan tutkijoille 150 000 euroa

Suomen Kulttuurirahaston Osuustoiminnan tutkimusrahasto on myöntänyt vuoden 2006 jaossa apurahoja osuustoiminnan tutkijoille ja tutkimusryhmille. Kun varoja myönnettiin myös Pellervon rahastosta, osuustoimintatutkimusta tuettiin yhteensä 150 000 eurolla.
   Suurimman apurahan Suomen Kulttuurirahaston Osuustoiminnan tutkimusrahastosta sai kauppat. tohtori Janne Tienari ja työryhmä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Ryhmälle myönnettiin apurahaa osuustoimintaorganisaation menestystekijöitä ja niiden johtamista käsittelevään tutkimukseen.
   Ph.D. Panu Kalmi Helsingistä sai apurahan osuuskuntien kasvua ja eloonjäämistä käsittelevään tutkimukseen.
   Kauppat. maisteri Jussi Kuittiselle Valtimosta myönnettiin apuraha yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmien toimivuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön.
   Kauppat. tohtori Samuli Skurnik Nurmijärveltä sai Kulttuurirahaston Osuustoiminnan tutkimusrahastosta apurahan osuustoiminnallisuutta yrityksen kilpailuetuna käsittelevään tutkimukseen.
   Kauppat. tohtori Eliisa Troberg ja työryhmä Espoosta saivat apurahaa opetuksen, oppimisen ja kansalaistumisen näkökulmia käsittelevään tutkimukseen.
   Pellervon rahastosta apurahan sai kaksi tutkijaa: yhteiskuntat. maisteri Hanna Moilanen Mäntyharjulta suomalaista työosuustoimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön ja valtiot. lis. Johanna Österberg Pietarsaaresta sosiaali- ja terveysalan osuustoimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Pentti Santala
Osuustoiminnan neuvottelukuntaan

Osuustoiminnan neuvottelukunta on saanut uuden jäsenen, joka on Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Santala.
   Osuusmeijereitä Pellervon hallituksessa edustava Santala seuraa neuvottelukunnan jäsenenä Kari Inkistä.
  
Neuvottelukunta toimii suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Sen jäseniä tällä hetkellä ovat Pellervo-Seura, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL ja Osuuspankkikeskus Osk.

Tuoreimmat nimitysuutiset Nimityksiä-linkistä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset