aniweek.gif (7039 bytes)30.6.2000

 

Kilpailupolitiikasta työryhmä KTM:öön
Kauppa- ja teollisuusministeriön yritysneuvottelukunnan yhteyteen perustetaan kilpailupolitiikan ohjelmakysymyksiä valmisteleva virkamiestyöryhmä.
   Työryhmän tehtävänä on valmistella kilpailupolitiikan ohjelmatyötä, teettää selvityksiä ja tehdä aloitteita toimenpiteiksi muun muassa julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisesta, eri hyödykemarkkinoiden toimivuudesta ja taloudellisen ja hallinnollisen säätelyn uudistamistarpeista.
   Tulevan työryhmän tehtäviin liittyvät muun muassa yksityisen ja julkisen sektorin rajanveto palveluiden tuotannossa, säätelyn rajat sekä pienten ja keskisuurten yritysten ja pienen maan ongelmat. Työryhmä koostuu virkamiehistä. Se voi kuulla myös sidosryhmiä.
   Työryhmän puheenjohtajana toimii ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi ja sen jäseninä on kymmenkunta vaikuttajaa, muiden muassa kansliapäällikkö Erkki Virtanen kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja ylijohtaja Matti Purasjoki Kilpailuvirastosta. Työryhmän on määrä kuulla asiantuntijoita ja se voi kutsua pysyviä asiantuntijoita. Sen toimikausi päättyy 28.2.2002.
   Edelleen Pellervo esitti kirjelmässään kauppa- ja teollisuusministeriölle tammikuussa 2000 , että se asettaisi pikaisesti asiantuntijan tutkimaan alueellisia relevantteja markkinoita koskevaa ratkaisukäytäntöä Suomessa ja muissa EU-maissa ja sen perusteella kehittäisi menetelmän, jolla taattaisiin se, että Suomen kilpailuviranomaisen tulkintakäytäntö ei olisi ainakaan tiukempaa kuin muissa EU-maissa.

Osuuskuntien omistajaohjauksesta tulossa raportti
Pellervo-Seuran yhteydessä toimiva omistajaohjaustyöryhmä viimeistelee kesän aikana raporttiaan    hyvän hallinnon käytännöstä osuuskunnissa. Omistajaohjaukseen (tunnetaan kansainvälisessä keskustelussa käsitteenä corporate governance) paneutunut työryhmä on Suomessa ensimmäinen kokonaisvaltaisesti osuuskuntien hallintoa pohtiva asiantuntijaryhmä ja se tulee antamaan myös suosituksia hallinnosta. Jo nyt työryhmä suosittaa esimerkiksi, että hallituksen työskentelyn arvioiminen ja kehittäminen tulisi ottaa ohjelmaan osuuskunnissa.

Maito-Pirkka ja Kainuu Valioon 1.9.2000
Osuuskunta Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin sekä Valion hallitukset ovat hyväksyneet kilpailuviraston ratkaisun yritysten välillä viime tammikuussa tehdystä sopimuksesta. Maito-Pirkka ja Kainuun Osuusmeijeri tulevat osaksi Valioryhmää 1. syyskuuta 2000.
   Kilpailuviraston päätöksessä 20. kesäkuuta 2000 asetetaan Valiolle ehtoja, joilla virasto haluaa luoda riittävät edellytykset kilpailun säilymiselle maitomarkkinoilla.

Pellervon yrityskäynneillä hyödyllisiä keskusteluja
Yli sadassa jäsenyrityksessä ovat pellervolaiset käyneet Järjestökampanja 2000:een liittyvissä tapaamisissa kesäkuun loppuun mennessä.
   Pellervo-Seuran tämän vuoden toiminnan painopiste on järjestötoiminta. Pellervosta käydään vuoden aikana noin 350:ssä yrityksessä keskustelemassa yritysten ja osuustoiminnan asioista ja esittelemässä Pellervon yrityksille suunnattuja palveluja ja osuustoiminnan edunvalvontaa.
   Pellervossa on koottu yrityksiin jäävä Arvoa osuustoiminnasta -kansio, johon on koottu oleellisimmat järjestötiedot. Käyntien yhteydessä myös kartoitetaan Pellervon palvelujen käyttöä jäsenyrityksissä ja tarpeita niiden kehittämiseen.
   Tähänastiset käynnit ovat osoittaneet, että Pellervolla on paljon palveluita, jotka eivät ole ennestään yritysten
heinavlv.jpg (34159 bytes)
Heinäveden Lähivakuutusyhdistyksestä Pellervo-tapaamisessa olivat mukana toimitusjohtaja Hemmo Karvinen ja hallituksen puheenjohtaja Pirkko Leskinen.
Kuva Sami Karhu
tiedossa, vaikka palveluille olisi voinut olla tarvetta. Lisäksi Pellervo on tämän vuoden aikana saanut yli 60 uutta jäsentä, joille Pellervo-Seura on kokonaan uusi kumppani.
   Heinäkuussa Pellervon toimistossa on minimimiehitys, ja yrityskäynnit alkavat taas täydellä tehollaan lomakauden jälkeen. Kotisivuillamme voi tutustua kampanjaan, lähettää toimistolle postia tai osallistua verkkosivuilla käytävään keskusteluun kampanjasta tai muista osuustoimintaan liittyvistä asioista.

Kansainvälinen osuustoimintapäivä 1. heinäkuuta
Kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina 1:nä heinäkuuta. Tämänvuotinen päivä on kansainväliselle osuustoimintaliitolle ICA:lle jo 78:s.
Pellervon tiedotteessa kansainvälisestä osuustoimintapäivästä mainitaan osuuskuntien antaneen toimeentulon kolmelle miljardille ihmiselle vuonna 1994. ICA perää osuuskunnille myönteisyyttä valtiovallalta eri maissa, sillä osuuskunnat edistävät taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja erityisesti työllisyyttä.
   Suomessa perustetaan nyt osuuskuntia lähes 1 / päivä -vauhdilla. Pellervon ja työministeriön yhteisestä uusosuustoimintaprojektista tähdennetään, että alueellisten työvoima- ja elinkeinokeskusten tulisi huolehtia siitä, että asiantuntevaa tietoa osuuskuntamuotoisesta yrittämisestä olisi saatavilla eri puolilla maata.
   Tiedotteessa käsitellään myös naisten osallistumista osuuskuntien hallintoon. Tätä asiaa edistää muiden muassa Pellervossa osuustoiminnan tasa-arvokysymyksiin paneutuva Hedvig-työryhmä.

HK Ruokatalosta Helanderin Teurastamon osakas
HK Ruokatalo Oyj:stä tulee loimaalaisen Helanderin Teurastamon vähemmistöosakas 49 prosentin osuudella. Helanderin Teurastamo on erikoistunut sianlihan hankintaan, teurastukseen ja teollisuusmyyntiin. Yrityksen liikevaihto on noin 90 miljoonaa markkaa vuodessa.
   Järjestely ei vaikuta Helanderin Teurastamon liiketoimintaan, vaan yhtiö jatkaa itsenäisenä Markku Helanderin johdolla. Helanderin Teurastamo hakee järjestelyn avulla käyttöönsä nykyistä laajempia myynti- ja markkinointikanavia ja toisaalta HK Ruokatalo haluaa varmistaa kotimaisen sianliharaaka-aineen saannin.
   Kauppahinta maksetaan osakkeina siten, että HK Ruokatalo korottaa osakepääomaansa 1.074.666,90 eurolla toteuttamalla 632.157 A-osakkeen suuruisen suunnatun osakeannin Helanderin Teurastamon omistajille. Tämä määrä vastaa annin jälkeen 2,85 prosenttia HK Ruokatalon osakkeista ja 0,51 prosenttia äänimäärästä.

Elintarviketiedon nimi muuttui
Elintarviketieto - Food Facts Oy:n uusi jo käyttöön otettu nimi on Suomen Gallup Elintarviketieto Oy.
   Maaliskuun alussa 2000 tehtyjen omistusjärjestelyjen jälkeen Gallup Elintarviketieto on pääomistajan Suomen Gallup Group Oy:n konserniyhtiö. Toinen Gallup Elintarviketiedon omistaja on Pellervo-Seura, jolla on osakkeista 38 prosenttia.
   Omistusjärjestelyihin liittyi myös Gallup Elintarviketiedon päätoimialan osaamisen vahvistaminen siten, että se osti Suomen Gallup Markkinatutkimus Oy:ltä elintarviketoimialan merkkituotetutkimuksen liiketoiminnan, jossa työskennelleet tutkijat siirtyivät Gallup Elintarviketietoon.
   Gallup Elintarviketiedon hallituksen puheenjohtaja on Leila Lotti. Yhtiön toimitusjohtaja on Reijo Korpi ja varatoimitusjohtaja Risto Ristolainen. Korpi on myös Markkinatutkimus Oy:n ja MDC Resurssit Oy:n toimitusjohtaja.
   Gallup Elintarviketiedon yhteystiedot löytyvät MDC Gallupin kotisivulta.

PTT tutki asuntomarkkinoita VATT:n kanssa
Suuret vaihtelut asuntojen hinnoissa ja vapaiden asuntojeen määrässä 1980-luvulta aina näihin päiviin johtuvat pääosin koroista sekä tulojen muutoksesta ja muuttoliikkeestä, jotka ovat vaikuttaneet asuntojen kysyntään. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen nosti merkittävästi asuntojen hintoja.
   Uusia asuntomarkkinatietoja paljastui tohtori Seppo Laakson tutkimuksessa, joka on julkaistu sekä Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n raporttina että Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n raporttina. "Hintakupla" - hintojen tulevaa kehitystä koskevat odotukset - nosti hintoja Laakson mukaan varsin vähän muihin tekijöihin verrattuna.
   Yhdenmukaisuus maan eri osissa asuntomarkkinoilla on murentunut lamasta noustaessa. Helsingin seudulla hinnat ovat nousseet muuta maata voimakkaammin, samalla tarjottavien asuntojen määrä siellä on pienentynyt. Samalla Helsinki jää asumisväljyydessä jälkeen muusta maasta.

Tulokas Karjaportin hallintoneuvoston johtoon
Kalervo Tulokas Vehkalahdelta on valittu Karjaportin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Tehtävää pitkään hoitanut Esko S. Hämäläinen on jäänyt pois ikäpykälän vuoksi.
   Tulokas on ollut Karjaportin hallinnossa vuodesta 1975 lähtien ja viime ajat hallintoneuovoston varapuheenjohtaja. Hän on Karjaportin laatusopimusporsaiden tuottaja.

SOK:lle uusi verkkokauppa Soneran kanssa jouluksi
Ensi jouluksi avautuu Internetissä uusi käyttötavaroiden verkkokauppa. Asialla ovat SOK ja Sonera: Sonera vastaa kauppapaikan verkkotekniikasta, ja SOK hoitaa kaiken muun. Kauppapaikan nimeä ei julkisteta vielä, mutta siitä tulee itsenäinen yhtiö, ja www.s-kanava.net ja Sonera Plaza säilyvät erillisinä palveluina. Yhteistyötahona on myös Posti.
   SOK:n pääjohtaja Jere Lahti kuvasi juhannusviikolla S-ryhmän kauppiapäivillä markkinoiden muuttumista kaupan näkökulmasta: Logistiikka mahdollistaa sen, että kauppa kansainvälistyy ja keskittyy voimakkaasti harvojen käsiin. Euroopassa seurataan jännityksellä, miten amerikkalainen marketjätti Wal-Mart rantautuu Saksaan ja Englantiin. Verkkokauppa puolestaan uhkaa ohittaa perinteisen kaupan kaikissa sen toimintamalliin soveltuvissa tuoteryhmissä.
   Lahti korostaa myös SOK:n yhteiskunnallista osaa verkkokaupassa: hän pitää verkkokauppaa erittäin tärkeänä maakunnan osuuskaupoille ja asiakkaille, sillä muuttoliike tyhjentää toisia alueita ja toisiin se kasaa ostovoimaa. Lahti sanoi, ettei vanhojen kaupan ratkaisujen toimivuus tulevissa tilanteissa ole paras mahdollinen.
   Lahti katsoo, että käytännössä verkkokaupassa on "100 prosenttia jaossa". S-Kanava Oy:n toimitusjohtajan Kari Heikkisen mukaan SOK-Sonera -sopimus luo SOK:lle erinomaiset mahdollisuudet kehittää verkkokauppaa kilpailijoita nopeammin.
   Suomalaiset tekevät verkkokauppaa maltillisesti. Gallup Webin tutkimuksen mukaan syynä on se, että luottokortti- ja henkilötietoja varotaan syöttämästä verkkosivuille. SOK ja Sonera odottavat suomalaisten pian rohkaistuvan tähänkin.
   Sonera Plazalle SOK on ensimmäinen sopimuskumppani, jonka johdon kanssa soneralaiset ovat samaa mieltä verkkokaupan kehittymisestä. SOK on muun muassa ensimmäisenä Suomessa aloittanut elintarvikkeiden verkkokaupan, jonka menetelmät nyt ovat kokeiltavina pääkaupunkiseudulla.
   Lahden mukaan verkkokauppa toimii kustannuksiltaan murto-osalla perinteiseen kauppaan verrattuna, ja vaikka se kehittyy vielä hitaasti, siitä tulee merkittävä. Viimeisenä silauksena sen etenemiselle hän pitää pian palvelunsa aloittavaa digitaalista televisiota, joka laitteena on jo ihmisille tuttu.

Viikon verkkovihje
Voiko kalastusluvan saada verkosta? Niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, kyllä voi. Keväällä 2000 Riihimäen erämessuilla julkistettiin Kajaanin kaupungin tilaama dataHakan verkkopalvelu, jolla voi tilata ja maksaa luvat Internetissä vaikkapa Osuuspankin Kultarahalla. Mielenkiintoinen keskustelupalsta.
dataHakan sivuilta voi myös katsoa, ketkä tarvitsevat luvan ja minkälaiseen kalastukseen, mitkä ovat kalojen vaaditut mitat, ja muuta kalastajalle tärkeää asiaa saa myös samoilta sivuilta.
Lomarengas välittää kalastajien ja muidenkin matkailijoiden kaipaamia matkoja ja mökkipaikkoja ja kertoo Internetissä vaihtoehdoistaan. Osuuspankkien Kiinteistökeskuksella on myynnissä runsaasti kesämökkejä.
Monenlaista muuta maaseudun palvelua saa Jussin Pussista.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Pellervon on mukana kahdessa keskikesän tapahtumassa: täysimittaisessa maaseutunäyttelyssä Farmarissa Seinäjoella 3.-6. elokuuta ja sitä paikallisemmassa Okrassa Oripäässä 7.-9. heinäkuuta.

- Muita tapahtumia voi seurata lehtien lisäksi myös Vuosikalenterista verkossa.

- Nimitysuutisia osuustoimintakentässä ja yrityksissä

juhruus4.jpg (11085 bytes)
Hyvää heinäkuuta ViikkoPellervon lukijoille!

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |