text2.gif (876 bytes)  08 | 08 | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Nyt vasta aiotaan painottaa kasvua
Op-ryhmä haukkasi eniten
pankkimarkkinoiden kasvusta
Osuuspankkiryhmä ei pystynyt tammi-kesäkuussa yhtä rajuun liikevoittoon kuin vuosi sitten, mutta vahvisti markkina-asemaansa ja kirjasi itselleen valtaosan noususta pankkimarkkinoilla. Esitellessään alkuvuoden tulosta lehdistölle pääjohtaja Antti Tanskanen vertasikin, että ryhmä etenee kuin juna.
   Toukokuun loppuun mennessä Op-ryhmälle tuli pankkimarkkinoiden euromääräisten luottojen kasvusta yli 48 prosenttia, euromääräisiä talletuksia ryhmä lisäsi lähes yhtä paljon kuin koko markkinoilla tuli vähennystä.
   Joskin Op-ryhmän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto pieneni 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 232 miljoonaan euroon, pienennys on Tanskasen mukaan sitä luokkaa, ettei se anna aihetta huoleen.
   Tanskanen vertasi ryhmän vakavaraisuutta pankkien vakavaraisuuteen Euroopassa: Op-ryhmän 15 prosenttia on noin kaksinverroin eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus. Järjestämättömät saamiset ovat vähentyneet. Taseen loppusumma nousi alkuvuodesta 30,8 miljardiin euroon.
   Op-ryhmässä odotetaan markkina-aseman vahvistuvan edelleen. Hallintoneuvoston heinäkuussa vahvistama liiketoimintastrategia OP 2002 tähtää siihen, että ryhmä siirtää painopistettä kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen. OP 2002:n keskeinen tavoite on nostaa ryhmä markkina-asemaltaan suurimmaksi pankiksi pitkällä aikavälillä.
   Määrällisiä tavoitteita ei ole kuitenkaan asetettu. "Minulle riittää, että etumerkki on vuosittain oikea", Tanskanen sanoo. Lisää markkinaa haetaan Tanskasen mukaan jatkuvalla tuotekehittelyllä sekä osin hintakilpailulla.
   Koko Op-ryhmän vähittäisvarainhankinnan 12 kuukauden kasvu oli kesäkuussa 8,2 prosenttia, menestyneimmät pankit saavuttivat 20 prosentin rajan.
   Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan toimitusjohtaja Reijo Karhinen toteaa, että Op-ryhmän pankkien asuntoluottokanta on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Korot ovat matalat ja laina-ajat ovat pidentyneet, joten kotitalouksien korkorasitus ei nyt ole kova.
   Tanskasen mukaan ainakaan radikaalisti korko ei nykyisestään laske, seuraava olennainen korkotekijä tulee olemaan nousu.
   Yksi Op-ryhmän tuloksen pudottajista oli henkivakuutusyhtiö Aurum. Maksutulo nousi, mutta pörssikurssien lasku pakotti tekemään 42 miljoonan euron arvonalennukset. Yhtiö on kuitenkin hyvin vakavarainen. Toimitusjohtaja Karhisen mukaan kuusi vuotta toiminut yritys on niin nuori, että se ei ole ehtinyt kerätä pääomia.
   "Aurumilla on hyvät edellytykset kasvaa ja lisätä markkinaosuutta", Karhinen sanoo.
    OKO-konsernin liikevoitto pieneni tammi-kesäkuussa 12 miljoonaa euroa viime vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskosta 47 M€:oon. Tulosta rasitti Aurumin tappio, mutta sijoituksista Pohjola-Yhtymän osakkeisiin kertyi liikevoittoon puolestaan  parannusta noin 10 M€.
   Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen mukaan konsernin liikevoitto jää viimevuotista pienemmäksi ellei osakekurssit selvästi nouse loppuvuonna.
   Okopankki pääkaupunkiseudulla jäi sekin viime vuoden tammi-kesäkuun tuloksestaan, mutta uusia luottoja pankki myi 20 prosenttia enemmän, niistä asuntoluottoja oli 60 prosenttia. Okopankin talletukset pienenivät, mikä johtuu pankin toimitusjohtajan Hannu Tonterin mukaan siitä, että asiakkaat siirsivät varojaan sijoitusrahastoihin, vakuutussäästöihin ja osakkeisiin.

Samuli Skurnik SataMaidon piimäjuhlassa:
Osuustoiminnalla etsikkoaika
Osuustoiminnalla on tärkeä etsikkoaika, totesi Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Samuli Skurnik puheessaan Osuuskunta SataMaidon piimäjuhlassa Kankaanpäässä 7. elokuuta.
   Osuustoiminta voi Skurnikin mukaan parhaimmillaan toimia tavalliselle ihmiselle eräänlaisena vakuutuksena globaalitalouden rikien ja ylilyöntien varalle. Tämän vakuutuksen ihmiset voivat saada osana arkista päätöksentekoaan.
   Osuuskuntia Skurnik kehottaakin hyödyntämään tehokkaasti tämän etsikkoajan ja jalostamaan ja tuotteistamaan osuustoiminnallisuuden tarjoaman lisäarvon brandiksi, jonka ihmiset tunnistavat tehdessään kulutuspäätöksiään.

Farmari onnistui
Neljännen valtakunnallisen Farmari Suomen Maatalousnäyttelyn kokonaiskävijämäärä ylsi noin 95 tuhanteen. Näyttelyjohtaja Jaakko Kivinen on tyytyväinen näyttelyn saldoon sekä näytteilleasettajien ennätyksellisen määrän että kävijämäärän suhteen. Myös järjestelyihin Kivinen oli tyytyväinen: erityisen hyvin toimivat liikenne ja ruokapalvelut. Myös ohjelman monipuolisuudesta kiiteltiin järjestäjiä.
   Poltinaho sai kävijöiltä kahdenlaista palautetta. Toisaalta aluetta pidettiin vaikeaselkoisena toisaalta taas viihtyisän puistomaisena. Odotusten mukaan Hämeenlinnan näyttelyyn oli helppo tulla. Kävijätutkimuksen alustavien tulosten mukaan vanhat suosikit vetivät eniten väkeä. Konekenttä ja kotieläinosasto olivat kävijöiden suurimmassa suosiossa. Muita kävijöiden suosikkeja olivat metsäosasto, puolustusvoimat ja kala- ja eräosasto.

Reijo Karhinen Eloistunnossa Aulangolla:
Talouden nousu vaatii lisää yrittäjiä
Taloudella on uuden nousun eväitä, mutta niiden hyödyntäminen vaatii lisää yrittäjiä, totesi toimitusjohtaja Reijo Karhinen Osuuspankkikeskuksesta ryhmän juhlavuoden eloistunnossa Hämeenlinnassa.
   Karhisen mukaan yritystoimintaa kannattaa rakentaa nyt. "Ainakaan rahan hinta ei ole este maaseudun yrittämisen kehittymiselle."
   Yrittäjien määrä on noin 20 000 pienempi kuin vuosi sitten.
   Karhinen sanoi kuntien taantuvan, ellei niissä ole yritystoimintaa tai uutta sellaista ei synny. Hän kaipasi kuitenkin näkyvää myötäotetta, jota tarvitsevat niin yrittäjäperheet kuin ne perheet, jotka haluaisivat nostaa kakkosasuntonsa käyttöastetta.
   Karhinen vetosi myös läsnäolijoiden yhteistyöhön: se lisää maaseutuyrittämisen edellytyksiä.
   Myös Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin johtokunnan puheenjohtaja ja Finfoodin entinen toiminnanjohtaja Matti Niemelä, itsekin yrittäjäksi ryhtynyt, arvioi ajan otolliseksi yrittämisen aloittamiseen. Niemelä mainitsi yrittämisen edellyttävän myös sosiaalista pääomaa.
   Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin suuria tapahtumien
Pro Maaseutu -palkitut
Pro Maaseutu -palkitut Taisto ja Riitta Raussi, Hannu ja Virpi Ali-Haapala ja Mats ja Pirjo Svanström heinäseipäin somistetussa salissa Aulangolla. Kuva Markku Nummi

Eloistunto Aulangolla
Eloistuntoväkeä Aulangolla. Oikealta Reijo Karhinen, Sirkka-Liisa Anttila, Jari Koskinen ja tilaisuuden vetäjä Jarmo Hyytiäinen. Kuva Markku Nummi

vastuujärjestelyjä tänä vuonna oli mm. Farmari-näyttelyn sponsorointi ja tapahtuman rahavirtojen hoito. Toimitusjohtaja Olli Liusjärvi saikin toivottaa Eloistunnon väen samana päivänä avautuvaan näyttelyyn.
   Yrittäjämuotoinen maataloustuotanto tulee lisääntymään, sanoi hauholainen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Mitattaessa viljelijöiden tulevaisuudenuskoa investointihalukkuudella ei Koskisen mielestä ole huolta yrittämisen puutteesta: investointitukea on haettu edelleen runsaasti, ja kohteet ovat entistä isompia.
   Koskinen lupasi puuttua sukupolvenvaihdosten rahoitusvajeeseen syksyn toisessa lisäbudjetissa.
   Koskinen on selvityttänyt hakemusten käsittelyä eri TE-keskuksissa. Hän sanoo erojen olevan aivan liian suuria ja edellyttää asiakaspalvelun parantamista, sillä viljelijät eivät pysty kilpailuttamaan TE-keskusten palveluja, koska niitä ei muualta saa.
   Toimittaja Jarmo Hyytiäinen nyhti Eloistunnon paneeliin kutsutuilta kannanottoja maaseutuyrittämisestä. Eero Uusitalo kokeilisi erityistä maaseutusopimusta, joka yhdistäisi tehtäviä ja tulonosia. Yrittämisen päivän kuva kuitenkin on, että yhä harvempi ryhtyy siihen, vaikka yrittämisen perusteita on Uusitalon mielestä entistä enemmän.
   Kari Huhtala Maaseutuyrittäjyyden Edistämiskeskuksesta muistutti, että sellaiset yritykset eivät menesty, jotka perustetaan kun muuta työtä ei saada. Yrittäminen ei ole myöskään maaseudun tai yrittäjän asia vaan kansallinen kysymys siitä, osataanko maaseudun mahdollisuuksia hyödyntää.
   Elintarvikealan kehitys- ja osaamiskeskus Foodwest Oy:n johtaja Antti Väliaho näkee paljon mahdollisuuksia maaseudun yritystoiminnalle. On kuitenkin löydettävä markkinarakonsa ja hyödynnettävä jo valmiita yhteistyökuvioita. Hän listasi menestyneitä yrittäjiä ja kovisteli, ettei maaseudun yrittäjiä pidä jättää yksinäisyyteen.
   Kun puhumaan päästettiin itse maatilayrittäjä Anne Laulajainen Rengosta, tämä epäili, mahtaisiko yksikään virkamies suosittaa enää yrittämistä maalla jos olisi itse työskennellyt työvaltaisessa pienessä yrityksessä.
   Laulajaisilla on maatila, jolla harjoitetaan kasvinviljelyä ja muun muassa kasvatetaan villisikoja.
   Opetushallituksen Pekka Tahvanainen ehdotti, että koulutukseen lisätään yritysoppia.
Pro Maaseutu -palkinnot
Eloistunnossa jaettiin viidettä kertaa joka kolmas vuosi järjestettävän Pro Maaseutu -kampanjan palkinnot. Valtakunnallisen palkinnon saivat Mats ja Pirjo Svanström Paraisilta. Heidän Svanco-yrityksensä on noussut johtavaksi juuresten ja vihannesten kuorijaksi Suomessa. Yritys aikoo kolminkertaistaa tuotantonsa ja nostaa työntekijämäärän 45:een vuoteen 2005 mennessä. Kuorimon kompostoiduista sivutuotteista tehtyjä valmisteita tulee markkinoille tämän vuoden aikana.
   Kunniamaininnan saivat Hannu ja Virpi Ali-Haapala, joilla on lähdevesiyritys Finn Sping Toholammilla. Sama kunniamaininta kohdistui Taisto ja Riitta Raussille Sippolasta. Heillä puolestaan on metalli- ja energia-alan yritykset.

Copa/Cogecan pääsihteeri Risto Volanen:
Komissio harhautti
Copa/Cogecan pääsihteeri Risto Volanen sanoo Maatilan Pellervon elokuun numerossa, että komissio on viime joulukuusta lähtien harhauttanut sekä tuottajia, kuluttajia, yleistä mielipidettä että poliitikkoja.
   Maatalouskomissaari Franz Fischler kertoi uusista maatalouspoliittisista linjauksista nyt kesällä.
   Leena Kallio-Leinon haastattelussa Volanen toteaa, että Fischlerin nyt julkaiseman ohjelman on pitänyt olla valmiina jo tammikuussa kun esiteltiin itälaajentumisen rahoitusta. Vielä huhtikuussa Fischler sanoi Berliinin välitarkastelun olevan vain välitarkastelu eikä mikään uudistus.
   Volanen tulkitsee, että taustalla ovat EU:n rahavaikeudet ja ajatus hoitaa laajentuminen alentamalla nykyisten jäsenmaiden tukia.

Www.pellervo.fi 
Pellervon kotisivu Internetissä on avautunut tähän asti myös osoitteella www.pellervo.fi/kotisivu.htm, nyt osoite on pelkästään www.pellervo.fi, haluttaessa se voidaan täydentää www.pellervo.fi/index.html, mutta loppuosaa varsinaisen osoitteen perään selaimet eivät yleensä vaadi.

Verkossa 
Lähivakuutus on avannut riskienhallintapelin Farmit.netissä, johon se liittyi viime vuoden lopulla. Riskienhallintapeliä voivat pelata portaalin klubiasiakkaat. Pelin suunnitellut kehittämispäällikkö Juha Helander Lähivakuutuksesta sanoo, että peli antaa eräänlaisen pika-arvion riskinhallinnan tasosta tilalla.
  Valio ja Fujitsu Invia ovat solmineet Uutiskanava Digitodayn mukaan  toimitusketjun hallintaan liittyvästä SAP-järjestelmästä. Valion operatiiviset järjestelmät uudistetaan. Toimitusten ja palvelujen yhteisarvo on Digitodayn mukaan koko sopimuskaudelta noin 30 miljoonaa euroa.

Nimityksiä 
Osuuskunta Pohjanmaan Lihan toimitusjohtaja Per-Gustav Lindh on asemoitunut A-Tuottajat Oy:öön. Yhtiön organisaatio vahvistetaan näinä päivinä. Pohjanmaan Lihan uutena toimitusjohtajana on aloittanut Stefan Saaristo 1. elokuuta lähtien.
   Broilertalo Oy:ssä tehty joukko nimityksiä. Tuotantojohtajaksi on nimitetty Timo Hietanen, kehitysjohtajaksi Kirsi Rantanen, alkutuotantopäälliköksi Veikko Kemppi, suunnittelupäälliköksi Pia Nuikkinen, valmistuspäälliköksi Pekka Peippo.

Uusin lehti
- Maatilan Pellervon torstaina 8.8. ilmestynyt elokuun numero paneutuu kahdessa eri liitteessä kotieläintilojen ilmanvaihtoon ja maan rakenteeseen. Muuten numero on laaja viljelytekniikan, kotieläintalouden ja koneistuksen ammattikokonaisuus luomua ja herukoitakaan unohtamatta.

Lidl avaa 28. elokuuta
Laatikkomyymäläketju Lidl on ankkuroinut keskusvarastonsa Janakkalaan. Heinäkuun 11. päivänä jakelukeskus Janakkalassa oli vielä hiljainen, vain Ristikankaan teollisuusalueen tienristeykseen Lidlin miehen kiinnittivät yrityksen kylttiä.
   Lidlin arvioitiin aloittavan myynnin Suomessa syys- tai lokakuussa, mutta kymmenen ensimmäisen myymälän avajaispäivä onkin jo torstaina 28. elokuuta.
   Ruotsinkielinen päälehti Suomessa 


Lidlin Janakkalan keskusvaraston seinissä on melkein sata aukkoa rekkojen täyttöä ja purkua varten. Kuva Markku Nummi

Hufvudstadsbladet kertoo 6:na heinäkuuta ilmestyneessä numerossaan, että Suomeen tulee 100-200 myymälää kaiken kaikkiaan. Lidlin tuorevalikoimien arvioidaan olevan suomalaisilta alihankkijoilta. Vaikkei Lidl tuo mitään oleellista uutta vaihtoehtoa kauppaan, se tehnee markkinaosuutta hintakilpailulla ja lisännee siten kauppakuolemia.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset