text2.gif (876 bytes) 14 | 12 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi
 
Marcus H. Borgström EU:n maatalous-
osuuskuntien järjestön puheenjohtaksi
Marcus H. Borgström Sipoosta on valittu Cogecan puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi 2002-03. Cogeca on EU:n maatalousosuuskuntien etujärjestö.
   Puheenjohtajistoon kuuluvat Borgströmin lisäksi Jacques Picard Ranskasta (1. varapuheenjohtaja), Knud Vest Tanskasta (2. varapuheenjohtaja) ja portugalilainen José Miranda Relvas (3:s varapuheenjohtaja).
   Euroopan tuottajajärjestön Copan ja Cogecan vetäjinä on nyt suomalaista voimaa, sillä järjestöjen yhteinen pääsihteeri on Pellervon entinen osuustoimintajohtaja Risto Volanen.
   Borgström luonnehtii pienen maan edustajalla olevan edullinen asema järjestössä, koska tämä pystyy rakentamaan kokonaisuuksia suurten maiden edustajien kanssa. Hän toteaa, että esimerkiksi Ranskalla ja Italialla - vaikuttavilla osuustoimintamailla - on eripuraisuutta, jolloin ulkopuolisesta vetovastuusta on etua. Borgströmiä edeltää puheenjohtajana italialainen Mario Campli.
   Eurooppalaisessa elintarvikeketjussa Copa ja Cogeca 

Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström.
Kuva HK Ruokatalo Oyj
muodostavat Borgströmin mukaan voimakaksikon, mutta sen voima kumpuaa jäsenjärjestöjen mielenkiinnosta ja tahdosta toimia yhdessä. Pellervo-Seura on Cogecan jäsen.
   Maanviljelysneuvos Borgström on Pellervon johtokunnan puheenjohtaja ja ruotsinkielisen osuustoimintajärjestön Finlands Svenska Andelsförbundin puheenjohtaja. Hän on myös HK Ruokatalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, hänen luottamustoimiinsa sisältyy tehtäviä lisäksi osuuspankeissa, vakuutustoimen ja osuuskaupan alalla sekä perheyhtiö Pauligissa.
   Borgström tuottaa sianlihaa sukutilallaan. Hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri.

Osuuspankit ja Lähivakuutus yhteistyöhön
Osuuspankkiryhmä ryhtyy myymään Lähivakuutuksen vahinkovakuutuksia ja Eläke-Fennian TEL- ja YEL-vakuutuksia. Osapuolet julkistivat asian perjantaina 14. joulukuuta.
   Henkilöasiakkailleen Op-ryhmä tarjoaa kesään 2002 mennessä Kultaturva-kotivakuutuksia, jotka myöntää asiakkaan valinnan mukaan joko Fennia tai Lähivakuutus. Myöhemmin myyntiyhteistyötä laajennetaan matka- ja matkatavaravakuutuksiin, tapaturma- sekä auto- ja liikennevakuutuksiin.
   Maa- ja metsätalousyrittäjille Op-ryhmä myy ja välittää Lähivakuutuksen vakuutuspalveluja. Lähivakuutus-ryhmä ryhtyy puolestaan myymään Eläke-Fennian lakisääteisiä työeläkevakuutuksia sekä Henki-Fennian ja Aurumin henki-, sijoitus- ja vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

 

Jäsensuhteet voimistuvat Pellervon toiminnassa
Pellervon valtuuskunta

Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde nousee Pellervo-Seuran johtokunnan jäseneksi vuoden 2002 alusta alkaen. Lähde tulee erovuorossa olleen Aulis Mattilan seuraajaksi.
   Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa
maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Atrian hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Reino Penttilä Nurmosta sekä Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen Savitaipaleelta. Penttilä jatkaa Pellervon johtokunnan varapuheenjohtajana.
   Johtokunnassa jatkavat Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja 


Helmikuussa 2002 maa- ja metsätalousministerinä aloittava pankinjohtaja Raimo Tammilehto arvioi Pellervon valtuuskunnan kokouksessa yritysten yhteiskuntavastuun merkityksen kasvavan. Vasemmalla toinen alustaja Stakesin Sirpa Juutinen.  Kuva Markku Nummi
Ensio Hytönen Vantaalta, Valion hallituksen puheenjohtaja Kari Inkinen Ruokolahdelta, Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön toimitusjohtaja Harri Kainulainen Helsingistä, Hankkija-Maatalous Oy:n tuottajavaltuuskunnan jäsen Anne Kylmäniemi Posiolta, Metsäliiton hallituksen puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo Kiikalasta ja Pellervon toimitusjohtaja Samuli Skurnik Nurmijärveltä.Pellervon 35-jäsenisen valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen Esa Härmälä Helsingistä ja varapuheenjohtajana Kainuun Osuuspankin johtokunnan jäsen Erkki Vähämaa Sotkamosta.Kaikki valinnat astuvat voimaan vuoden 2002 alusta.
   Pellervo-Seuran valtuuskunta vahvisti myös järjestön toimintastrategian vuosille 2002–2005 ja toimintasuunnitelman ensi vuodelle.
   Vuoden 2002 toiminnassa painopisteinä ovat osuustoiminnallinen yhteistyö, jäsenyhteyksien tiivistäminen, jäsenhankinta, osuustoiminnallisen yritysmallin edelleen kehittäminen, uuden osuuskuntalain koulutus ja kilpailupolitiikka. Kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat EU-maiden maatalousosuustoiminnan etujärjestön COGECA:n toiminnan kehittäminen, EU:n laajentuminen ja WTO, EU:n osuustoiminnan valkoinen kirja sekä kilpailupolitiikka.

Kari Neilimo SOK:n pääjohtajaksi
Professori Kari Neilimosta tulee SOK:n seuraava pääjohtaja. Nykyinen pääjohtaja Jere Lahti jää eläkkeelle heinäkuun 2002 lopussa, ja Neilimo aloittaa pääjohtajana 1. elokuuta.
   Taloustieteiden tohtori Kari Neilimo on SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 1991 ja ollut vaikuttamassa S-ryhmän nykyiseen strategiaan sekä hallinto- ja päätöksentekojärjestelmään.

Verkossa
Maaseudun naisten asemaan keskittyvä verkkoportaali wenla.net on saanut hyvin selaajien huomiota. Wenla-projekti päättyy keväällä ja sitä jatkaa ainakin vuoden verran myöhemmin Päijät-Hämeen maakuntaliiton nimeämä organisaatio.

Muuta
- Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön hallintoneuvosto ja Lähivakuutus-ryhmän Keskusliiton valtuuskunta valitsivat hallintoneuvoston ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2002 edelleen nykyisen puheenjohtajan varatuomari Pauliina Haijasen Laitilasta ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Ralf Wickströmin Sipoosta.

- MMM Jaana Kiljunen on valittu Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan nautalinjan johtajaksi on 1.1.2002 lähtien. Hän on työskennellyt SKJO:n jalostusagronomina vuodesta 1999.

- Huomasitteko, että presidentti Tarja Halosella oli Kodin Pellervon marraskuun numerossa esitelty muinaispuku itsenäisyyspäivän juhlassa? Puku on saanut kovasti huomiota juhlan jälkeen.

 

 

ViikkoPellervon alkuun