29. | 8. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen, Markku Nummi


Osuustoiminnan Vuosikirja 2003:
Osuustoimintayritykset menestyneet
talouden oikuista huolimatta 

Osuustoiminnan Vuosikirja 2003 -numero analysoi suomalaisen osuustoiminnan menestystä vuonna 2002 ja vuoden 2003 alkupuolella.
   Yritykset saavat yhtä hyvän arvosanan kuin edelliseltä kaudelta. Siitä huolimatta, että talouden kasvu on ollut tahmeaa.
   Osuustoiminta-lehden kotisivulla tiedote. >>

Opas kannattavaan maidontuotantoon
ProAgria Maaseutukeskusten Liiton julkaisusarjassa on ilmestynyt Kannattava maidontuotanto -opas. Sen on tarkoitus auttaa maidontuottajia tilan suunnitelmallisessa ja kannattavassa kehittämisessä.
   Kehityspäällikkö Kyllikki Lampinen sanoo, että kannattavassa maidontuotannossa korostuu entistä enemmän maatilan kokonaisvaltainen ja yritysmäinen johtaminen, koska tilakoko on lyhyessä ajassa lähes kaksinkertaistunut ja yli 30 lehmän karjojen osuus lisääntynyt selvästi.
   Lampisen mukaan maidontuottajat mieltävät maatilan yritykseksi, joten talousasioihin keskittyvälle oppaalle oli tilaus. Oppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi maidontuotannon eri toimintoihin liittyvä suunnittelu, toteutus, mittaaminen ja parantaminen sekä ProAgria Maito -palveluiden tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt niiden toteuttamisessa.
   Palveluita tukevien ATK-ohjelmien raporttimallit on koottu kirjan loppuun omaksi kokonaisuudeksi. Raportit yhdessä havainnollisten selitysten kanssa auttavat tulkitsemaan ja käyttämään tilalta koottua tietoa tuotannon seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Opas toimii myös ohjelmien käyttöohjeena.
   Oppaita myyvät kirjakaupat ja ProAgria Maaseutukeskukset. Tilaukset myös ProAgria Maaseutukeskusten Liitosta, p. (09) 4174 0485, faksi (09) 4174 0400 tai sähköpostilla myynti@maaseutukeskus.fi. Lisätietoja ja tilaukset myös netistä osoitteesta: www.proagria.fi/julkaisut

Osuustoiminnasta
kansainväliset seminaarit

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli järjestää seminaarin Helsingissä ja työpajan Mikkelissä, joissa kummassakin on osuustoiminnan kansainväliset huippuosaajat.
   Helsingissä 5. syyskuuta 2003 olevan seminaarin aiheena on Osuustoiminta - mallia maailmalta?
   Työpaja Mikkelissä seuraavana päivänä 6.9.2003 keskittyy aiheeseen Miten osuustoiminnallisen yritysmallin saisi kukoistamaan?

Spiralle haetaan ostajaa
Ruotsin tuottajajärjestön LRF:n uusi toimitusjohtaja Reinhold Lenneby kertoo Land-lehden haastattelussa, että ruotsalaiselle elintarvikealan yritykselle Spiralle haetaan ostajaa. Lennebyn mukaan joko Ruotsista tai pohjoismaista. 
   Ostajan arvioidaan löytyvän osuustoiminnallista ehdokkaista. Lenneby pitää esimerkiksi Lantmänneniä sopivana ostajana. Sen puheenjohtaja Otto Ramel ei uutisen mukaan kiellä kiinnostusta ostoon, mutta mitään neuvotteluja ei hänen mukaansa ole käyty. Lantmännen omistaa Spirasta kymmenisen prosenttia, LRF noin 60.

Lähivakuutus kasvatti
koti- ja liikennevakuutuksia

Lähivakuutus-ryhmän vuoden ensimmäinen puolisko enteilee koko vuodelta hyvää taloudellista tulosta. Tammi-maaliskuussa liikevoittoa kertyi 10 miljoonaa euroa, ja yhdistetty kulusuhde pysyi edelleen 96 prosentissa. Kun kulusuhde jää alle sadan prosentin, vakuutusmaksut riittävät kattamaan vahinkomenot ja liikekulut.
   Erityisesti koti- ja liikennevakuutusten määrä kasvoi. Vahinkovakuutuksen ensivakuutuksen maksutulo lisääntyi neljä prosenttia, selvästi enemmän kuin vakuutusyhtiöissä keskimäärin. Lähivakuutus-ryhmän taloudellinen tulos oli hyvä, mikä johtuu sekä perusliiketoiminnan että sijoitustoiminnan kannattavuudesta.
   Lähivakuutuksen vakavaraisuus lisääntyi 10 miljoonalla eurolla ja vastuunkantokyky parani viisi prosenttia kaikkiaan 168 prosenttiin.
   Lähivakuutus on viime vuosina kasvattanut markkinaosuuttaan erityisesti liikennevakuutuksissa. Alkuvuoden aikana ryhmä sai yli 11 000 uutta liikennevakuutusta, mikä nosti markkinaosuutta prosentin kymmenyksellä 10,6 prosenttiin. Uusia kotivakuutuksia tehtiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5000 kappaletta.
   Lähivakuutus-yhtiön toimitusjohtajan Harri Kainulaisen mukaan myös loppuvuoden kehitys näyttää valoisalta, ellei taloudellisessa kehityksessä tapahdu lähikuukausina merkittäviä häiriöitä. Hyvää kehitystä selittää osaltaan myyntiyhteistyö osuuspankkien ja Fennian kanssa. Kainulaisen mielestä yhteistyö on osoittautunut hedelmälliseksi, ja sen tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset.

Agrimarket-ketju: viljasato 4 mrd. kiloa
Agrimarket-ketju arvioi viljasadon nousevan tänä vuonna 4 miljardiin kiloon eli kolme prosenttia suuremmaksi kuin viime vuonna. Hankkija-Maatalous Oy on sadon suhteen hieman toiveikkaampia kuin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike), joka arvioi kokonaissadoksi 3,9 miljardia kiloa.
   Leipäviljaa on tänä vuonna kasvamassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, erityisesti vehnästä saadaan ennätyssuuri sato. Agrimarket-ketju ennustaa, että talteen saadaan 680 miljoonaa vehnäkiloa, mikä on viidenneksen enemmän kuin viime vuonna. Tähän mennessä korjatun syysvehnän laatu on Hankkija-Maatalous Oy:n viljakaupan markkinointipäällikön Henry Wikströmin mukaan ollut erinomaista.
   Sadosta lisää Maatilan Pellervon uutissivulla. >>>.

A-Tuottajille siipikarjalinjan johtaja
A-Tuottajat Oy:n siipikarjalinjan johtajaksi on valittu MMM, MBA Tapio Kumpu-Huhtala (42) syyskuun alusta alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin Kemira Agro Oy:ssä ja siirtyy A-Tuottajiin Botnia Grain Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset