text2.gif (876 bytes)  20 | 09 | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Kesäakatemioissa hyvä keskusteluilmapiiri 
Yhteistyön laajentamiselle tukea

Pellervon kahden kesäakatemian teemana oli tänä vuonna "Osuustoiminnan yhteistyön kehittäminen - Mihin suuntiin ja mitä lisäarvoa siitä voisi saada?".
   Kummassakin
kesäakatemiossa oli parikymmentä osanottajaa. Erityisen ilahduttavaa on, että koko suomalainen osuustoimintakenttä pellervolaisten lisäksi S-ryhmän sekä Tradekan ja Elannon kuluttajaosuustoiminta, vakuutusalan keskinäiset ja uusi pienosuustoiminta.
   Keskustelu kävi vilkkaana. Yleinen henki oli se, että yhteistyötä tarvitaan, ja siinä on syytä päästä nykyistä laajemmalle pohjalle.

   Alustajina ja keskustelunvirittäjinä oli jälleen joukko merkittäviä yhteiskunnan vaikuttajia: toisessa istunnossa muiden muassa puoluesihteeri Eero Heinäluoma (SDP), kansanedustaja ja  hallintoneuvoston puheenjohtaja (Elanto) Leena Luhtanen ja pääjohtaja Kari Neilimo (SOK), toisessa istunnossa hallituksen 


Esiintymisvuorossa kansanedustaja Leena Luhtanen Elannon hallinnosta, taustalla Markku Kosonen, Eero Heinäluoma ja Kaisu Räsänen. Kuvat Sami Karhu


SOK:n pääjohtajana elokuun 2002 alusta aloittanut professori Kari Neilimo.

puheenjohtaja Olavi Syrjänen (Tradeka), hallituksen puheenjohtaja Kari Inkinen (Valio) ja valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä (Pellervo).
   Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Samuli Skurnik toteaa, että monet katseet tuntuvat nyt kohdistuvan Osuustoiminnan neuvottelukunnan roolin kehittämiseen. Kun nykyinen osuustoimintakenttä on kuitenkin toisaalta nykyisellään varsin heterogeeninen, todettiin, että eteneminen yhteistyökuvioissa edellyttää sitä, että yhteistoiminta-alueita pitää pikemminkin rajata kuin laajentaa aikaisemmasta. Niin ikään korostettiin, että entiset kuluttaja-tuottaja -tyyppiset jakolinjat ovat heikentymässä, merkitystä ovat vastaavasti korostamassa monet koko laajaa osuustoimintakenttää yhdistävät tekijät.

Osuuskunta-aineistoa jäsenyrityksille
Perustamispaketteja osuuspankkeihin
Osuuspankit saavat lähiaikoina postia Pellervo-Seuran osuustoimintaryhmältä. Seura postittaa osuuskunnan perustamispaketin kaikille sekä suomen- että ruotsinkielisille jäsenosuuspankeilleen. Näin aineistolla tuetaan osuuspankkien työtä yritystoiminnan kanssa ja elinkeinoelämän edistämisessä.
   Osuuskunta on oivallinen mahdollisuus esimerkiksi pienyrittäjien markkinointiyhteistyöhön ja asiantuntijapalveluiden järjestämiseen, todetaan paketin saatekirjeessä.
   Paketti sisältää osuuskunnan perustamisoppaan, osuuskuntalain, osuustoiminnan periaatteet ja Osuustoiminta-lehden. Paketti on tukenut lukuisten uusien osuuskuntayritysten perustamista.
   Pankin asiakkaiden ulottuville laitettavaksi lähetys sisältää Osuuskunta viisaan valinta -esitteitä ja Wuokko-kortteja. Ne opastavat osuuskunnista kiinnostuneet Pellervon verkossa oleville osuustoiminnan palvelusivuille.
   Maaseutukeskuksiin on niin ikään lähetetty aineistokansio maaseutukeskusten omaksi lähdeaineistoksi yritystoiminnan edistämiseen ja yritysten käyttöön.
Lisätietoja antavat (kuvassa) Sami Karhu, (09) 4767 5502 ja Juhani Lehto, puh. (09) 4767 5562.

Verkossa:
PTT avaamassa uudet kotisivut
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n kotisivu-uudistus on valmistunut. Sivuja päivitetään parhaillaan, ja ne avautuvat nähtäville näinä päivinä. Uudistus on tehty helsinkiläisen Fakiirimedian kanssa.
   PTT:n kotisivuilta www.ptt.fi voi lukea tuoreeltaan tietoja uusista julkaisuista, raporteista, työpapereista ja muista tutkimustuloksista tai PTT-katsauksista, tilaajat pystyvät imuroimaan sivuilta suhdannekuvan talouskehitystä ilmaisevia graafeja.
   Seuraava PTT Suhdannekuva julkistetaan torstaina 3. lokakuuta kello 10. Suhdannekuva ilmestyy Osuustoiminta-lehden 4/2002 kanssa, lehti ilmestyy 17. lokakuuta.

A-Tuottajat kehitti vasikkataksin
Naudanlihantuotannon kolmivaihekasvatus lisääntyy vauhdilla, mistä syystä alle kolmiviikkoisia vasikoita kuljetetaan entistä enemmän juuri niille mietittyyn kasvatuspaikkaan. Atrialle lihaa hankkiva A-Tuottajat ideoi kuljetusyrittäjien kanssa erityisen ternitaksin, jossa pikkuvasikat makuulla 20-senttisen purupatjan päällä matkaavat muutaman tunnin hyvässä valvonnassa.
   Tämä ja pari muuta uutta viikon varrella kertynyt aihetta Maatilan Pellervon uutissivulla.

Julkaisuja
- Osuuskuntalaki ilmestyi painosta englanninkielisenä käännöksenä tällä viikolla. The Finnish Cooperative Law on oikeusministeriön teettämä epävirallinen englanninnos osuuskuntalaista. Sen hinta Pellervosta hankittuna on sama kuin suomenkielisen lakijulkaisun. Tarkempia tietoja Pellervon erityispainotuotteista Kirjaesittely-sivulla.

- Kodin Pellervon syyskuun numeron teemana on Kuntoloma, Terveys. Pettääkö nuorten peruskunto? Nyt kuntoa kohottamaan tekemällä syksyn pihatöitä tai syömällä puutarhan terveellistä satoa - tai lähtemällä Kehykset elämälle -seminaariin ja Hali-Buli-päiville.
   Ihmisten elämää ja yrittämistä maaseudulla, filosofeerausta suhteestamme luontoon ja hyvästä elämästä, ympäristörikoksista, menneiden sukupolvien  kätten töiden kunnioittamisesta.
   Onko käsi tuntunut joskus jäykältä? Mahtaisiko olkapää olla jäätynyt.

- Osuustoiminta-lehden lokakuun numero ilmestyy 17. lokakuuta. Teemana on Suomalaisen osuustoiminnan yhteiskunnallinen tilinpäätös 2002. Numero sisältää PTT suhdannekuvan.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset